Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie 1 Bakaláři Devátá přednáška Trh statků a jeho fungování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie 1 Bakaláři Devátá přednáška Trh statků a jeho fungování."— Transkript prezentace:

1 Ekonomie 1 Bakaláři Devátá přednáška Trh statků a jeho fungování

2 Definice trhu Cokoliv, kde se střetává nabídka s poptávkou Vymezen statkem, časem, prostorem Vymezení je vždy arbitrární Problémy: co když příliš úzké, příliš široké

3 Strany trhu Nabízející (producenti, firmy …): tržní nabídka Poptávající (spotřebitelé): tržní poptávka

4 Tržní poptávka Závislost mezi cenou na trhu a poptávaným množstvím na trhu Součet individuálních poptávek Individuální poptávka vyjadřuje mezní užitečnost, porovnává MU s P Obecně platí: - při vysoké ceně je poptáváno malé množství statku - při nízké ceně je poptáváno velké množství statku

5 Tržní nabídka Závislost mezi cenou na trhu a nabízeným množstvím na trhu Součet individuálních nabídek Individuální nabídka: cena musí převyšovat náklady (MC) na produkci daného statku. Obecně platí: - při nízké ceně nabízeno malé množství statku - při vysoké ceně nabízeno velké množství statku

6 Tržní rovnováha Nabízené množství se při dané ceně rovná poptávanému množství Spokojeni: - spotřebitelé: všichni, kdo jsou ochotni zaplatit cenu vyšší nebo rovnu dané ceně, statek dostanou - producenti: všichni, kdo jsou ochotni prodat statek za cenu nižší nebo rovnu dané ceně, statek prodají.

7 Tržní nerovnováhy Přebytek na trhu Nedostatek na trhu

8 Přebytek na trhu Cena vyšší než rovnovážná Nabízené množství vyšší než poptávané Tendence: k poklesu ceny => klesá počet producentů schopných vyprodukovat statek za nižší cenu a roste počet zákazníků (spotřebitelů) ochotných statek koupit za nižší cenu.

9 Nedostatek na trhu Cena nižší než rovnovážná Nabízené množství nižší než poptávané Tendence: k růstu ceny => roste počet producentů schopných vyprodukovat statek za vyšší cenu a klesá počet zákazníků (spotřebitelů) ochotných statek koupit za vyšší cenu.

10 Proč nerovnováhy přetrvávají Nejde snadno rozšiřovat nebo omezovat produkci - je to nákladné, technicky, právně nebo jinak nemožné Změna cen je spojena s náklady. Producenti nevědí, zda nerovnováha je přechodná či nikoliv. Náklady jídelníčku (menu cost)

11 Proč nerovnováhy vznikají Firmy neznají preference spotřebitelů - kolik chtějí koupit statků a za jaké ceny Firmy stanovují ceny statků - aby pokryly náklady na výrobu - aby maximalizovaly zisk - aby v konečných důsledcích jim bylo jedno, který statek budou vyrábět (relativní ceny, co firmy nabízejí byly takové, že se jim nevyplatí nějakou výrobu preferovat)

12 Proč nerovnováhy vznikají Ceny a množství, se kterými firmy na trh přicházejí se mohou lišit: - od množství, co chce spotřebitel koupit - od relativních preferencí spotřebitelů, takže potom pro spotřebitele může být nějaký statek drahý a nějaký statek levný

13 Proč nerovnováhy vznikají Změna situace Původně byla rovnováha. V důsledku změny nerovnováha.

14 Praktická realita V čase vždy současně: Tendence ke vzniku rovnováhy Tendence vyvádějící z rovnováhy Faktory bránící rovnováze

15 Regulované ceny Minimální cena: potom producenti musí statek prodávat za tuto nebo vyšší cenu. Příklady: obilí Maximální cena: potom producenti musí statek prodávat za tuto nebo nižší cenu Příklady: nájemné, cena vody …

16 Regulované ceny – problémy Pokud je minimální cena vyšší než rovnovážná => přebytek na trhu Pokud je maximální cena nižší než rovnovážná => nedostatek na trhu Producenti chtějí co nejvyšší minimální cenu, spotřebitelé chtějí co nejnižší maximální cenu => vysoká pravděpodobnost, že k nerovnováze dojde.

17 Aspekty fungování trhu Dynamika trhu: změny, inovace, nové trhy Neosobnost trhu, není založen na sounáležitosti, pospolitosti, obětavosti, přátelství …. Nezaručuje úspěch. Důsledkem může být nerovnoměrné rozdělení bohatství. Statky, které prostřednictvím trhu nejsou produkovány nebo jsou produkovány v neoptimální míře. Pozitivní a negativní externality.

18 Prvky trhu Peníze Ceny: informační role. Ceny generují nové informace. Stimulační a alokační role: stimulují chovat se určitým způsobem a daným způsobem používat (alokovat) zdroje. Konkurence: nabízejících i poptávajících Potencionální možnost konkurence. Regulace konkurence. Specializace

19 Trh a základní ekonomické otázky Co (které statky) produkovat? Jak, tj. jakým způsobem a prostřednictvím kterých výrobních faktorů, produkovat? Pro koho produkovat, tedy kdo bude vyprodukované statky spotřebovávat?

20 Trh a základní ekonomické otázky Co vyrábět: poptávka, to, co přináší nejvyšší ekonomický zisk Jak vyrábět: co nejlevněji Pro koho vyrábět: kdo je ochoten zaplatit. Platí tím, co získal díky využití svých výrobních faktorů.

21 Šedé a černé trhy Vězení Vstupenky Regulace dopravy – ježdění jen v určitých dnech Prohibice

22 Podmínky existence trhu Existence vlastnických práv, soukromé vlastnictví Dodržování dobrovolně uzavřených smluv Možnost vstupu na trh a odchodu z trhu.

23 Cenová elasticita tržní poptávky a nabídky Vyjadřuje, o kolik se změní tržní poptávané nebo nabízené množství, pokud se cena změní o jedno procento. Možné situace: - změna o nekonečně velké procento - změna o více než 1 procento - změna o právě 1 procento - změna o méně než 1 procento - žádná změna Individuální a tržní elasticita mohou být odlišné.


Stáhnout ppt "Ekonomie 1 Bakaláři Devátá přednáška Trh statků a jeho fungování."

Podobné prezentace


Reklamy Google