Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: identita, psychika, socializace, intimita, vrstevnická skupina, labilita PUBESCENCE VY-32-INOVACE-PSY-209

2 doba od 11 - 13 do 14 - 15 let (individuální) významný biologický mezník dle Freudovy typologie stádium genitální – znovu oživení sexuálního pudu dle Eriksona období identity (boj s nejistotou a pochybnostmi o sobě samém) období ukončování školní docházky představy o vlastní budoucnosti volba střední školy období výrazných tělesných změn snaha o dosažení nové pozice ztráta starých jistot

3 Rozvoj identity zvýšené zabývání se sám sebou hledání vlastní identity zvýšená sebekritičnost, změna pohledu na sebe introspekce období emoční lability = důležitá je sebeúcta fantazijní představa o ideálu – může vyvolávat frustraci sociálně profesní role je důležitou součástí identity

4 Psychika doba citové nevyrovnanosti, lability přecitlivělé reakce i na běžné podněty vztahovačnost nedostatek sebeovládání, větší impulzivita Obranné reakce: a)Regrese b)Únik do fantazie

5 Tělesné změny a jejich význam změna těla má velký vliv na sebehodnocení pubescenta pokud je tělesné zrání rychlejší než psychické, duševně infantilní jedinec není schopen to přijatelným způsobem zvládnout ranější dospívání chlapců nebývá tak zatěžující jako předčasné tělesné dospívání dívek sekundární pohlavní znaky děvčat jsou nápadnější a bývají dospělými chápány jako signál významnější, kvalitativní změny

6 zaměření pozornosti na vlastní tělo, ale i na oblečení a na celkovou úpravu pocitem nespokojenosti se svým zevnějškem trpí obecně více dívky tělesná atraktivita má svou sociální hodnotu

7 Rozvoj poznávacích procesů stádium formálních logických operací systematické uvažování důraz na uvažování o mnoha různých možnostech dovednost kombinovat a integrovat různé myšlenky změna pohledu na svět vede k posílení egocentrismu (vztahovačnost, hyperkritičnost, představa výjimečnosti vlastních myšlenek, sklony polemizovat) nechuť ke kompromisům

8 Socializace odmítání podřízené role, netolerance k dospělým hledání identity ve vrstevnické skupině napjatá komunikace s dospělými odlišný komunikační styl (slang, neverbální projevy) odpoutání od hodnotového systému rodiny vrstevníci se stávají neformálními autoritami pubescenti ve skupině napodobují jeden druhého

9 vrstevnická skupina má své vlastní hodnoty, normy a ideály velmi silná je v období dospívání potřeba přátelství

10 intimita zahrnuje tři oblasti: 1. možnost svěřit se příteli 2. důvěrnost – určité tajemství 3. výlučnost – pubescent se chová k příteli jiným způsobem než k ostatním, má určitá privilegia experimentování se sexuální rolí ve formě prvních lásek

11 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie - Dětství a dospívání. 2.vyd. Praha: Karolinum, 2012. 536 s. ISBN 978-80-246-2153-1 Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google