Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S Ornitou na cestách… tentokrát v Polsku: Woliński Park Narodowy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S Ornitou na cestách… tentokrát v Polsku: Woliński Park Narodowy"— Transkript prezentace:

1 S Ornitou na cestách… tentokrát v Polsku: Woliński Park Narodowy

2 Woliński Park Narodowy (WPN)
na ostrově Wolin na pobřeží Baltského moře (u ústí řeky Odry) založen v roce 1960 (1. polský mořský NP), rozloha je 109,37 km² území z podstatné části zalesněno (lesy borovo-dubo-bukové), na východě jsou rozsáhlé zemědělské plochy největšími městečky jsou Międzyzdroje (oblíbené letovisko, lázně), Wolin, část Świnoujście

3 Unikátnost WPN: nejpůsobivější ukázka klifového typu pobřeží v Polsku
dobře zachované lesy (zvláště bukové) unikátní soustava ostrůvků (archipelago) v deltě řeky Swiny druhová rozmanitost fauny i flóry důležité území pro migrující druhy

4 3 typy ekosystémů: lesní 4648,53 ha (42,50 % území NP)
vodní 4681,41 ha (42,80%) luční 1607,46 ha ( 14,70 %) – zejména u řeky Swiny

5 Lesní biotop nejčastější dřevinou je borovice lesní (68%), buk (23%) a dub (7%) přímořský bor = na písečných dunách, odolávají silným větrům, málo větví, max. 15m vysoké, koruny stromů jsou málo zapojené

6 Bučiny - v bylinném podrostu je hojná kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a tráva strdivka jednokvětá (Melica uniflora), konvalinka vonná (Convallaria majalis), jaterník podléška (Hepatica nobilis) a některé druhy orchidejí

7 Smíšené lužní lesy (jasany-olše-jilm)

8 Luční ekosystém na Wolinu bylo popsáno 1300 cévnatých druhů rostlin
louky kolem řeky Świna jsou nejrozsáhlejším nalezištěm slanomilných rostlin (halofytů) na polském pobřeží Cakile maritima

9 Luční ekosystém pastva, kosení luk - zachování rozmanitosti, orchidejí…

10 Vodní ekosystém mořský i sladkovodní
rozmanitost biotopů a specifika klimatu = více než 1100 druhů rostlin

11 Útesy/Klify mohutná ledovcová moréna ve WPN tvoří vysoké morénové pahorky (např. Grzywacz 115 m n.m.), které jsou ze strany od pobřeží zakončeny strmými útesy (klify) - tyto útesy jsou tvořeny nezpevněnými horninami

12 Klifové pobřeží útesy ustupují o cca 0,8 m/rok - hlavními příčinami jsou: podemílání břehu vodou vysušování slunečním zářením větrná eroze smyv dešťovou vodou pády stromů a klouzání (sesuvy) svahu

13 Delta řeky Odry západní část ostrova Wolin - Mierzeja Przytorska je tvořena tzv. Przytorskou písečnou bariérou - duny vzniklé působením větru jsou nyní z většiny porostlé přímořským borem

14 Fauna velká geografická členitost ostrova způsobila, že se svět zvířat na ostrově Wolin stal velmi různorodý na ostrově se kříží trasy migrujícího ptactva – během roku lze pozorovat až 230 druhů ptáků terén WPN poskytuje životní prostředí několika párům orla mořského – symbol NP úspěšné pokusy o navrácení výra velkého do WPN v ohrazené rezervaci (17ha) na území WPN žijí a rozmnožují se zubři evropští na pláži lze vidět tuleně šedého

15 Fauna – cca 820 druhů

16 Ptáci - výčet druhů (nikoli však kompletní :-), na které můžete během roku v blízkosti pobřeží narazit: Actitis hypoleucos Pisík obecný (při tahu na březích moří) Ardea cinerea Volavka popelavá (hnízdí) Arenaria interpres Kameňáček pestrý (zimuje) Aythya marila Polák kaholka (zimuj) Aythya nyroa Polák malý (hnízdí) Botaurus stelaris Bukač velký (hnízdí) Branta bernicla Berneška tmavá (zimuje) Calidris alpina Jespák obecný (protahuje podél moře) Clangula hyemalis Hoholka lední (zimuje) Cygnus cygnus Labuť zpěvná Cygnus olor Labuť velká Gavia arctia Potáplice severní (zimuje a přetahuje tudy) Haematopus ostralegus Ústřičník velký (hnízdí) Charadrius dubius Kulík říční (hnízdí) Charadrius hiaticula Kulík písečný (hnízdí) Ixobrychus minimus Bukáček malý (hnízdí) Larus argentatus Racek stříbřitý (hnízdí) Larus canus Racek bouřní (hnízdí) Larus fuscus Racek žlutonohý (hnízdí) Larus melanocephalus Racek černohlavý (hnízdí) Larus ridibundus Racek chechtavý Melanita fusca Turpan hnědý (zimuje) Mergus serrator Morčák prostřední (hnízdí, zimuje) Phalacrocorax carbo Kormorán velký (hnízdí) Recurvirostra avosetta Tenkozobec opačný (hnízdí) Sterna paradisaea Rybák dlouhoocasý (hnízdí) Sterna albifrons Rybák malý (hnízdí) Sterna hirundo Rybák obecný (hnízdí) Tadorna tadorna Husice liščí (hnízdí, zimuje) Thalasseus sandvicensis Rybák severní (hnízdí) Tringa glareola Vodouš bahení (hnízdí) Tringa totanus Vodouš rudonohý (hnízdí)

17 Ptáci – cca 230 druhů

18


Stáhnout ppt "S Ornitou na cestách… tentokrát v Polsku: Woliński Park Narodowy"

Podobné prezentace


Reklamy Google