Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

f – sekunda yveta ančincová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "f – sekunda yveta ančincová"— Transkript prezentace:

1 f – sekunda yveta ančincová
Tlaková síla,tlak f – sekunda yveta ančincová

2 Kde všude se setkáme s tlakem?
tlak vzduchu tlak vody tlak sněhu na střechu tlak jehly

3 …a kde ještě…… tlak krve tlakový hrnec tlak v pneumatice

4 tlak je všude….. tlak v reaktoru akustický tlak

5 Co je tedy tlak? Tlak je fyzikální veličina, dá se měřit. …a proč?
..to znamená, že má svoji značku a jednotku…. Tlak se značí p, jednotkou je 1Pa, …a proč? Jednotka tlaku byla stanovena na počest Blaise Pascala, … proč, kdo to byl? francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog. francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof. dokázal jednak možnost vakua, kterou starší fyzika popírala, jednak ukázal, že rtuťový sloupec podléhá pouze gravitaci a tlaku atmosféry. Další pokusy se týkaly spojitých nádob a šíření tlaku v kapalinách, kde formuloval tzv. Pascalův princip: tlak v kapalině se šíří všemi směry stejně. Na tom je založena celá hydraulická technika. Na jeho počest se proto základní jednotka tlaku v systému SI nazývá … něco objevil, spočítal …? Dokázal možnost vakua, ukázal, že rtuťový sloupec podléhá pouze gravitaci a tlaku atmosféry,prováděl pokusy s šířením tlaku v kapalinách,formuloval zákon…..

6 Jak se vypočítá tlak? Tlak vypočítáme, když vydělíme sílu F,
která působí kolmo na rovinnou plochu S, obsahem této plochy …a v jakých jednotkách dosadím sílu, obsah? Sílu v N Obsah v vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy .f … to tedy znamená, že… … ale také: 1Pa vyvolá síla 20N, která působí kolmo na plochu o obsahu 20 metrů čtverečních…….

7 A co jiné jednotky tlaku?
1Pa je tlak velmi malý, odpovídá přibližně tlaku, který vyvolá jeden list kancelářského papíru položeného na stůl v praxi se používají jednotky: 1hPa, 1kPa, 1MPa je povolena také jednotka 1bar dříve běžné, dnes méně často používané :1atm, 1 torr v medicíně se uvádí tlak krve v mm rtuťového sloupce 12,25 MPa 15,7 MPa

8 ! ! A jak je to s převody? 1hPa = 100Pa 1kPa = 1000Pa 1MPa = 100000Pa
Doplň tabulku: Pa 2 100 hPa 500 kPa 3 MPa 0,6 0,005

9 Jak se dá tlak změnit? Tlak můžeme zmenšit zvětšením obsahu
stykové plochy zmenšením tlakové síly

10 Tlak můžeme zvětšit zmenšením obsahu stykové plochy ..při šití jehlou.. ..zatloukání hřebíku.. ..řezání nožem.. zvětšením tlakové síly …u lisů, kde se velkým tlakem lisují i celé karosérie aut

11 Která slova a obrázky k sobě patří?
malá plocha, vysoký tlak zákon vaření zmenšení tlaku změny tlaku vzduchu Denis Papin ( )

12 Víš že? ..a více na:http://www.quido.cz/osobnosti/pascal.htm
Blaise Pascal se narodil 19. července 1623. Už od dětství vynikal matematickým nadáním…… …..když se Pascal dozvěděl o Torricelliho pokusu a objevu atmosférického tlaku, začal hledat důkazy tohoto objevu . Zhotovil dvě spojené skleněné rourky tak, že pomocí jedné se mohl vyčerpat vzduch nad hladinou rtuti v druhé. Tak dokázal existenci tlaku vzduchu a závislost výšky sloupce rtuti v rource na tlaku vzduchu. Aby experimentálně dokázal závislost výšky rtuťového sloupce na nadmořské výšce,uskutečnil se svým švagrem měření na úpatí a vrchole hory Puy de Dome. Výškový rozdíl asi 1000 metrů opravdu na výšku sloupce měl vliv. ..a více na:http://www.quido.cz/osobnosti/pascal.htm


Stáhnout ppt "f – sekunda yveta ančincová"

Podobné prezentace


Reklamy Google