Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lékařská mykologie (Bi3390) Kandidózy MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lékařská mykologie (Bi3390) Kandidózy MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ"— Transkript prezentace:

1 Lékařská mykologie (Bi3390) Kandidózy MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm

2 Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy zahrnuje tři skupiny: 1. askosporogenní náležející do třídy Saccharomycetes oddělení Ascomycota 2. asporogenní - pouze nepohlavně se rozmnožující kvasinky 3. bazidiomycetní – kvasinkovitá stádia oddělení Basidiomycota (dimorfizmus) ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm Hibbett & al. (2007)

3 Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Morfologie vegetativní stélka je nejčastěji ve formě jednotlivých pučivých buněk - blastokonidií, některé druhy vytvářejí tzv. pučivé pseudomycelium a chlamydospory, vzácně se vyskytuje i hyfální přehrádkované mycelium ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm

4 Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy nepohlavní rozmnožování představuje - pučení za vzniku blastokonidií (holoblastická konidiogeneze), po odpadnutí dceřinných blastokonidií zůstávají na povrchu mateřské buňky zřetelné jizvy - prosté dělení buněk - u vláknitých typů tvorba arthrokonidií (holoarthrická konidiogeneze) ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.doctorfungus.org/aboutdrf/legal_pop.php?url=http%3A//www.doctorfungus.org/thefungi/Geotrichum.phphttp://www.diark.org/diark/species_list/Lachancea_kluyveri_CBS_3082

5 Konidiogeneze ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm THALICKÁ BLASTICKÁ THALICKÁ - hyfa se rozdělí přepážkami a pak rozpadne na jednotlivé buňky a poté se formuje jejich tvar či obsah BLASTICKÁ - konidie se formuje dříve než je oddělena přepážkou od konidiogenní buňky hyfa

6 Konidiogeneze ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm ENTEROBLASTICKÁ na tvorbě se podílí vnitřní stěna HOLOBLASTICKÁ na tvorbě se podílí všechny stěny hyfy BLASTICKÁ podle tvorby stěny se rozli š ují dva způsoby vzniku nov é konidie

7 Konidiogeneze THALICKO-ARTHRICKÁ KONIDOGENEZE HOLOARTHRICKÁ - oddělují se části fertilní hyfy přebírají funkci konidií (arthrokonidií) ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm

8 Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Nepohlavní rozmnožování základní typy pučení ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm multilaterální bipolární unipolární holoblastická enteroblastická perkurentní

9 Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Nepohlavní rozmnožování ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm schizotomický rozpad tvorba arthrokonidií blastogeneze schizotomie

10 Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Pohlavní rozmnožování - somatogamie (kopulace dvou vegetativních buněk) - u vláknitých typů kopulují nepříliš diferencovaná gametangia - gametangiogamie vzniká diploidní zygota vřecko se tvoří většinou přímo z zygoty (holozygotní druhy) nebo jako výrůstek zygoty (exozygotní druhy) ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm Saccharomyces cerevisiae (haplo-diplobiotický životní cyklus) somatické buňky (2n) pučení askospory

11 Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Pohlavní rozmnožování - gametangiogamie ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm Dipodascus uninucleatus (haplobiotický životní cyklus) gametangiogamie polysporické vřecko somatické hyfy

12 Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Kvasinková stádia oddělení Basidiomycota PucciniomycotinaPucciniomycotina, Microbotryomycetes, SporidiobolalesMicrobotryomycetesSporidiobolales anamorfa Sporobolomyces anamorfa Rhodotorula AgaricomycotinaAgaricomycotina, Tremellomycetes, Tremellomycetidae, Tremellales,TremellaceaeTremellomycetesTremellomycetidae TremellalesTremellaceae anamorfa Cryptococcus – teleomorfa Filobasidiella anamorfa Trichosporon UstilaginomycotinaUstilaginomycotina, Exobasidiomycetes, MalassezialesExobasidiomycetesMalasseziales anamorfa Malassezia ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm Hibbett & al. (2007)

13 Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Kvasinky oddělení Ascomycota SaccharomycotinaSaccharomycotina, Saccharomycetes, Saccharomycetidae, SaccharomycetalesSaccharomycetes SaccharomycetidaeSaccharomycetales anamorfa Candida anamorfa Geotrichum – teleomorfa Dipodascus Saccharomyces ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm Hibbett & al. (2007)

14 Klinicky významné mikroskopické huby Rod Candida FungiFungi, Ascomycota, Saccharomycotina, Saccharomycetes, Saccharomycetidae, SaccharomycetalesAscomycotaSaccharomycotinaSaccharomycetesSaccharomycetidaeSaccharomycetales nejvýznamnější a nejčastěji nalézán v klinickém materiálu původcem kandidóz - povrchové (kožní, slizniční) - systémové slizniční kandidózy: poševní mykózy, ústní mykóza kožní kandidózy (například plenková dermatitida u kojenců) celkové infekce se vyskytují především u oslabených osob a u osob léčených kombinací širokospektrých antibiotik nejběžnější je Candida albicans, dále C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. parapsillosis a další ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm

15 Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Morfologie záleží na typu substrátu tvoří blastokonidie, pseudomycelium, chlamydospory (rýžový nebo kukuřičný agar), zárodečné klíčky (germ tubes) ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://thunderhouse4-yuri.blogspot.cz/2009/12/candida-albicans.html http://www.fnplzen.cz/mykoatlas/kvasinky/c_albicans.html

16 Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Kultivace na baktriologických půdách např. KA vytvoří za 24 hodin drobné, lesklé, bílé kolonie (chlebová vůně) na Sabouraudově agaru s 4% glukózy tvoří krémové, neprůhledné, matné, vypouklé kolonie s typickou vůní ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://labmed.ucsf.edu/education/residency/fung_morph/fungal_site/yeastpage.html http://www.fnplzen.cz/mykoatlas/kvasinky/c_albicans.html

17 Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogeneze schopnost rychlého klíčení ve tkáních schopnost měnit povrchové struktury (parazitická forma se vyznačuje přítomností pseudomycelia jehož torba je indukována přítomností séra) Podmínky za nichž se uplatňuje jako patogen: u nedonošených novorozenců než se u nich vytvoří normální mikroflóra při hormonálních změnách (těhotenství, diabetes mellitus, endokrinní poruchy) oslabené imunitě (imunosuprese), těžká celková onemocnění místní poruchy bariér (déletrvající zavedení kanyl a katétrů) ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm

18 Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita kandidy jsou v malém počtu součástí mikroflóry zažívacího traktu a v pochvě dospělých žen aniž vyvolávají chorobné příznaky Slizniční kandidózy moučnivka (soor) – bílé povlaky na sliznici úst a jazyka nejčastěji u novorozenců a prakticky u všech případů AIDS ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/hlava/usta-a-zuby/soor-zabka-mucnivka-mykoza-ust/

19 Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita Slizniční kandidózy vaginální kandidóza – na vzniku se podílí mnoho faktorů, možným důvodem je nižší pH prostředí. Významné jsou dietní vlivy (kvasinky jsou mlsné, a je-li mlsná i jejich hostitelka, rády to uvítají), ale také hormonální vlivy, těhotenství, cukrovka a mnoho dalších vlivů. Rezervoárem infekce je střevo. ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm www.vita.csc.pl/zakazenia-drozdzakowe.php

20 Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita Slizniční kandidózy kandidová oesophagitis – postižení sliznice zažívacího traktu u nemocných s hematologickými malignitami ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.endoatlas.sk/en/pazerak/infekcie/kandidova_ezofagitida/kandidova_ezofagitida_1

21 Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita Kožní kandidózy vznikají v místech vlhké zapářky (pod prsty, v podpaží, v tříslech, mezi prsty, na zadečku nepřebalovaného kojence) ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://webs.wichita.edu/mschneegurt/biol103/lecture21/lecture21.html plenková dermatitida

22 Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita Povrchové kandidózy Onychomycosis – infekce nehtů ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.profimedia.cz/fotografie/pacient-s-infekci-onychomykoza-na-nehty-zpusobenych/0087695625/

23 Klinicky významné mikroskopické huby Ostatní kandidy Candida tropicalis izolovaná ze čtvrtiny systémových kandidóz (C. albicans z poloviny) infekce střev, respiračního traktu, na sliznici pochvy u nemocných leukemií se jeví patogennější než C. albicans nejčastěji se však vyskytuje jako všeobecný komenzal v ústech, trávicím ústrojí, v plicích, ve vagíně, na pokožce lidí a zvířat C. parapsilosis, C. glabrata, C. guilliermondii, C. zeylanoides, C. krusei, C. lipolytica, C. kefyr, C. lusitaniae, C. dubliniensis (tvoří zárodečné klíčky a chlamydospory ve shlucích, zatímco C. albicans jednotlivě) ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm

24 Klinicky významné mikroskopické huby Ostatní kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Rod Cryptococcus FungiFungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Tremellomycetes, Tremellomycetidae, Tremellales, TremellaceaeBasidiomycotaAgaricomycotinaTremellomycetesTremellomycetidaeTremellales Tremellaceae běžně se vyskytující v půdě a na různých alkalických substrátech častým zdroj kryptokoků bývá trus městských holubů nebo klecových ptáků (kanárů) na rozdíl od kandid netvoří pseudomycelium tvoří mohutná polysacharidová pouzdra, kolonie opouzdřených kmenů mají výrazně mukózní vzhled ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.fnplzen.cz/mykoatlas/kvasinky/Cryptococcus_mi_1b.jpg

25 Klinicky významné mikroskopické huby Ostatní kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Rod Cryptococcus nejvýznamnější druh Cryptococcus neoformans – u oslabených lidí může vyvolat fatálně končící pneumonie, meningitidy a sepse v rámci tohoto druhu se rozlišují variety: C. neoformans var. grubii, C. neoformans var. neoformans, C. neoformans var. gattii teleomorfa Filobasidiella neoformans - mycelium tvoří přezky, jednotlivé, stopkaté, kyjovité holobazidie, bazidiospory se tvoří v řetízcích na vrcholu bazidie ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.biology.ed.ac.uk/archive/jdeacon/FungalBiology/chap16_i.htm další často izolované druhy kryptokoků jsou Cryptococcus albidus a Cryptococcus laurentii – omezují se na onychomykózy a poškození kůže

26 Klinicky významné mikroskopické huby Ostatní kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Rod Geotrichum FungiFungi, Ascomycota, Saccharomycotina, Saccharomycetes, Saccharomycetidae, Saccharomycetales, DipodascaceaeAscomycotaSaccharomycotinaSaccharomycetesSaccharomycetidaeSaccharomycetalesDipodascaceae nejvýznamnější druh Geotrichum candidum ubikvitní saprofyt, vyskytuje se v mléčných výrobcích, mléku, smetaně, tvarohu, sýru, ale i v půdě, ve vodě, v aktivovaných kalech z odpadních vod apod. pro člověka může být sekundárním patogenem nejčastěji izolován z dýchacích cest a gastrointestinálního traktu zejména u osob s diabetem nebo s imunosupresí vyvolává příležitostné infekce různé lokalizace arthrokonidie ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.mycology.adelaide.edu.au/virtual/2010/ID2-Dec10.html#top

27 Klinicky významné mikroskopické huby Rod Malassezia (dříve Pityrosporum) FungiFungi, Basidiomycota, Ustilaginomycotina, Exobasidiomycetes, Malasseziales, MalasseziaBasidiomycotaUstilaginomycotinaExobasidiomycetesMalassezialesMalassezia nejčastěji nalézaný druh Malassezia globosa, M. sympodialis a M. furfur dimorfní saprofytické obligátně lipofilní kvasinky (kromě M. pachydermatis ) běžnou součástí kožní mikroflóry člověka a dalších teplokrevných obratlovců příčinou povrchového onemocnění kůže pityriasis (tinea) versicolor – hyfy prorůstají mezi rohovými buňkami a dokonce jsou schopny intracelulární invaze. V napadených buňkách dochází k rozrušení keratinu a ztrátě organel, buňky se odlučují ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2011-06/18-Pityriasis-versicolor.pdf

28 Klinicky významné mikroskopické huby Rod Malassezia (dříve Pityrosporum) pro vznik onemocnění je klíčová přeměna saprofytické blastosporové formy malassezií na myceliální, která napadá povrchové oblasti rohové vrstvy k průkazu slouží mikroskopické vyšetření kožních šupin z ložisek, které zobrazí krátké segmentované hyfy a hroznovité shluky spor. Tento obraz je v zahraniční literatuře s oblibou nazýván „spaghetti and meatballs“ M. pachydermatis u nedonošenců a imunokompromitovaných osob může vyvolat katétrové sepse s pneumonií a u dialyzovaných peritonitidu ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Malassezia_furfur_SEM_lores.jpghttp://www.huidziekten.nl/afbeeldingen/pityriasisversicolorKOH.jpg

29 Klinicky významné mikroskopické huby Rod Rhodotorula FungiFungi, Basidiomycota, Pucciniomycotina, Microbotryomycetes, SporidiobolalesBasidiomycotaPucciniomycotinaMicrobotryomycetesSporidiobolales nejčastěji nalézaný druh Rhodotorula rubra způsobuje občasné onychomykózy nebo infekce kůže a sliznic tvoří charakteristické růžové, oranžové až cihlově červeně zbarvené kolonie ubikvitně rozšířený druh po celém světě, lze ho izolovat ze vzduchu, půdy, sladké i slané vody, z vinařských provozů, z povrchu rostlin, ale i z různých orgánů živočišného těla ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.fnplzen.cz/mykoatlas/kvasinky/Rhodotorula.html Rhodotorula mucilaginosa Sabouraudův glukózový agar, 25°C

30 Klinicky významné mikroskopické huby Rod Saccharomyces FungiFungi, Ascomycota, Saccharomycotina, Saccharomycetes, Saccharomycetidae, Saccharomycetales, SaccharomycetaceaeAscomycotaSaccharomycotinaSaccharomycetesSaccharomycetidaeSaccharomycetalesSaccharomycetaceae dlouho považován za nepatogenní pro člověka Saccharomyces cerevisiae bývá izolován z více než 8% případů vaginálních mykóz rovněž zaznamenány případy výskytu u pneumonií a sepsí morfologie: elipsoidní i kulovité blastokonie, některé kmeny tvoří cylindrické až protáhlé buňky, vytváří rudimentární nebo stromečkovité- bohatě větvené pseudomycelium, pravé mycelium se nevytváří v praxi se ve velké míře využívá hlavně v kvasném průmyslu ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.uwyo.edu/virtual_edge/lab13/fungi_results.htm

31 Klinicky významné mikroskopické huby Rod Trichosporon FungiFungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Tremellomycetes, Tremellomycetidae, Tremellales, TrichosporonaceaeBasidiomycotaAgaricomycotinaTremellomycetesTremellomycetidaeTremellalesTrichosporonaceae nejvýznamnějším druhem je Trichosporon asahii původce tzv. bílé piedry v tropických a subtropických oblastech bílá piedra - mykotické postižení vlasů charakterizované tvorbou drobných uzlíků původce diseminovaných infekcí u imunodeficitních pacientů a původce postižení kůže a nehtů ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.dermatalk.com/blogs/hair-care/piedra-hair-fungus-infection- with-white-piedra-and-black-piedra/attachment/white-piedra-2/ http://cueflash.com/decks/Micro_02_-_Superficial_Mycoses

32 Klinicky významné mikroskopické huby Trichosporon asahii FungiFungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Tremellomycetes, Tremellomycetidae, Tremellales, TrichosporonaceaeBasidiomycotaAgaricomycotinaTremellomycetesTremellomycetidaeTremellalesTrichosporonaceae kolonie bílé až krémové, povrch suchý sametový až škrobový s radiálními brázdami pučící blastokonidie chybí, tvoří arthrokonidie ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm http://www.mycology.adelaide.edu.au/virtual/2008/ID2-Apr08.html http://www.pf.chiba-u.ac.jp/gallery/fungi/t/Trichosporon_asahii_colony.htm YPGA, 25 ℃, 5 days

33 Klinicky významné mikroskopické huby Rod Sporobolomyces FungiFungi, Basidiomycota, Pucciniomycotina, Microbotryomycetes, SporidiobolalesBasidiomycotaPucciniomycotinaMicrobotryomycetesSporidiobolales rozšířen v životním prostředí (lidé, savci, ptáci, a rostliny) běžně izolovány z ovzduší, listy stromů a pomerančové kůry původce mykotických infekcí, zvláště u imunosuprimovaných pacientů telemorfa rod Sporidiobolus nejčastější druh Sporobolomyces salmonicolor kolonie mají máslovitý charakter a lososové zbarvení, mohou se podobat Rhodotorula spp. tvoří blastokonidie oválného až protáhlého tvaru, pseudomycelium, pravé hyfy a ledvinovité balistokonidie ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ http://www.sci.muni.cz/ccm Teliospory, basidie and basidiospory Sporidiobolus salmonicolor. © J.P. Sampaio. http://www.crem.fct.unl.pt/dimorphic_basidiomycetes/Papers/DMBclassification/classification.htm http://www.doctorfungus.org/thefungi/Sporobolomyces.php


Stáhnout ppt "Lékařská mykologie (Bi3390) Kandidózy MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google