Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lékařská mykologie (Bi3390) Kandidózy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lékařská mykologie (Bi3390) Kandidózy"— Transkript prezentace:

1 Lékařská mykologie (Bi3390) Kandidózy
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Lékařská mykologie (Bi3390) Kandidózy

2 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy zahrnuje tři skupiny: askosporogenní náležející do třídy Saccharomycetes oddělení Ascomycota asporogenní - pouze nepohlavně se rozmnožující kvasinky bazidiomycetní – kvasinkovitá stádia oddělení Basidiomycota (dimorfizmus) Hibbett & al. (2007)

3 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Morfologie vegetativní stélka je nejčastěji ve formě jednotlivých pučivých buněk - blastokonidií, některé druhy vytvářejí tzv. pučivé pseudomycelium a chlamydospory, vzácně se vyskytuje i hyfální přehrádkované mycelium

4 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy nepohlavní rozmnožování představuje pučení za vzniku blastokonidií (holoblastická konidiogeneze), po odpadnutí dceřinných blastokonidií zůstávají na povrchu mateřské buňky zřetelné jizvy prosté dělení buněk u vláknitých typů tvorba arthrokonidií (holoarthrická konidiogeneze)

5 Konidiogeneze hyfa BLASTICKÁ THALICKÁ
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Konidiogeneze BLASTICKÁ - konidie se formuje dříve než je oddělena přepážkou od konidiogenní buňky THALICKÁ - hyfa se rozdělí přepážkami a pak rozpadne na jednotlivé buňky a poté se formuje jejich tvar či obsah hyfa BLASTICKÁ THALICKÁ

6 Konidiogeneze BLASTICKÁ HOLOBLASTICKÁ ENTEROBLASTICKÁ
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Konidiogeneze BLASTICKÁ podle tvorby stěny se rozlišují dva způsoby vzniku nové konidie HOLOBLASTICKÁ na tvorbě se podílí všechny stěny hyfy ENTEROBLASTICKÁ na tvorbě se podílí vnitřní stěna

7 Konidiogeneze THALICKO-ARTHRICKÁ KONIDOGENEZE
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Konidiogeneze THALICKO-ARTHRICKÁ KONIDOGENEZE HOLOARTHRICKÁ - oddělují se části fertilní hyfy přebírají funkci konidií (arthrokonidií)

8 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Nepohlavní rozmnožování základní typy pučení unipolární multilaterální bipolární holoblastická enteroblastická perkurentní

9 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Nepohlavní rozmnožování schizotomický rozpad tvorba arthrokonidií schizotomie blastogeneze

10 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Pohlavní rozmnožování somatogamie (kopulace dvou vegetativních buněk) u vláknitých typů kopulují nepříliš diferencovaná gametangia - gametangiogamie vzniká diploidní zygota vřecko se tvoří většinou přímo z zygoty (holozygotní druhy) nebo jako výrůstek zygoty (exozygotní druhy) pučení somatické buňky (2n) pučení askospory Saccharomyces cerevisiae (haplo-diplobiotický životní cyklus)

11 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Pohlavní rozmnožování gametangiogamie polysporické vřecko gametangiogamie Dipodascus uninucleatus (haplobiotický životní cyklus) somatické hyfy

12 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Kvasinková stádia oddělení Basidiomycota Pucciniomycotina, Microbotryomycetes, Sporidiobolales anamorfa Sporobolomyces anamorfa Rhodotorula Agaricomycotina, Tremellomycetes, Tremellomycetidae, Tremellales,Tremellaceae anamorfa Cryptococcus – teleomorfa Filobasidiella anamorfa Trichosporon Ustilaginomycotina, Exobasidiomycetes, Malasseziales anamorfa Malassezia Hibbett & al. (2007)

13 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Kvasinky oddělení Ascomycota Saccharomycotina, Saccharomycetes, Saccharomycetidae, Saccharomycetales anamorfa Candida anamorfa Geotrichum – teleomorfa Dipodascus Saccharomyces Hibbett & al. (2007)

14 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Rod Candida Fungi, Ascomycota, Saccharomycotina, Saccharomycetes, Saccharomycetidae, Saccharomycetales nejvýznamnější a nejčastěji nalézán v klinickém materiálu původcem kandidóz povrchové (kožní, slizniční) systémové slizniční kandidózy: poševní mykózy, ústní mykóza kožní kandidózy (například plenková dermatitida u kojenců) celkové infekce se vyskytují především u oslabených osob a u osob léčených kombinací širokospektrých antibiotik nejběžnější je Candida albicans, dále C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. parapsillosis a další

15 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Morfologie záleží na typu substrátu tvoří blastokonidie, pseudomycelium, chlamydospory (rýžový nebo kukuřičný agar), zárodečné klíčky (germ tubes)

16 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Kultivace na baktriologických půdách např. KA vytvoří za 24 hodin drobné, lesklé, bílé kolonie (chlebová vůně) na Sabouraudově agaru s 4% glukózy tvoří krémové, neprůhledné, matné, vypouklé kolonie s typickou vůní

17 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogeneze schopnost rychlého klíčení ve tkáních schopnost měnit povrchové struktury (parazitická forma se vyznačuje přítomností pseudomycelia jehož torba je indukována přítomností séra) Podmínky za nichž se uplatňuje jako patogen: u nedonošených novorozenců než se u nich vytvoří normální mikroflóra při hormonálních změnách (těhotenství, diabetes mellitus, endokrinní poruchy) oslabené imunitě (imunosuprese), těžká celková onemocnění místní poruchy bariér (déletrvající zavedení kanyl a katétrů)

18 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita kandidy jsou v malém počtu součástí mikroflóry zažívacího traktu a v pochvě dospělých žen aniž vyvolávají chorobné příznaky Slizniční kandidózy moučnivka (soor) – bílé povlaky na sliznici úst a jazyka nejčastěji u novorozenců a prakticky u všech případů AIDS

19 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita Slizniční kandidózy vaginální kandidóza – na vzniku se podílí mnoho faktorů, možným důvodem je nižší pH prostředí. Významné jsou dietní vlivy (kvasinky jsou mlsné, a je-li mlsná i jejich hostitelka, rády to uvítají), ale také hormonální vlivy, těhotenství, cukrovka a mnoho dalších vlivů. Rezervoárem infekce je střevo.

20 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita Slizniční kandidózy kandidová oesophagitis – postižení sliznice zažívacího traktu u nemocných s hematologickými malignitami

21 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita Kožní kandidózy vznikají v místech vlhké zapářky (pod prsty, v podpaží, v tříslech, mezi prsty, na zadečku nepřebalovaného kojence) plenková dermatitida

22 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Candida albicans Patogenita Povrchové kandidózy Onychomycosis – infekce nehtů

23 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Ostatní kandidy Candida tropicalis izolovaná ze čtvrtiny systémových kandidóz (C. albicans z poloviny) infekce střev, respiračního traktu, na sliznici pochvy u nemocných leukemií se jeví patogennější než C. albicans nejčastěji se však vyskytuje jako všeobecný komenzal v ústech, trávicím ústrojí, v plicích, ve vagíně, na pokožce lidí a zvířat C. parapsilosis, C. glabrata, C. guilliermondii, C. zeylanoides, C. krusei, C. lipolytica, C. kefyr, C. lusitaniae, C. dubliniensis (tvoří zárodečné klíčky a chlamydospory ve shlucích, zatímco C. albicans jednotlivě)

24 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Ostatní kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Rod Cryptococcus Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Tremellomycetes, Tremellomycetidae, Tremellales, Tremellaceae běžně se vyskytující v půdě a na různých alkalických substrátech častým zdroj kryptokoků bývá trus městských holubů nebo klecových ptáků (kanárů) na rozdíl od kandid netvoří pseudomycelium tvoří mohutná polysacharidová pouzdra, kolonie opouzdřených kmenů mají výrazně mukózní vzhled

25 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Ostatní kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Rod Cryptococcus nejvýznamnější druh Cryptococcus neoformans – u oslabených lidí může vyvolat fatálně končící pneumonie, meningitidy a sepse v rámci tohoto druhu se rozlišují variety: C. neoformans var. grubii, C. neoformans var. neoformans, C. neoformans var. gattii teleomorfa Filobasidiella neoformans - mycelium tvoří přezky, jednotlivé, stopkaté, kyjovité holobazidie, bazidiospory se tvoří v řetízcích na vrcholu bazidie další často izolované druhy kryptokoků jsou Cryptococcus albidus a Cryptococcus laurentii – omezují se na onychomykózy a poškození kůže

26 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Ostatní kvasinky a kvasinkám blízké organizmy Rod Geotrichum Fungi, Ascomycota, Saccharomycotina, Saccharomycetes, Saccharomycetidae, Saccharomycetales, Dipodascaceae nejvýznamnější druh Geotrichum candidum ubikvitní saprofyt, vyskytuje se v mléčných výrobcích, mléku, smetaně, tvarohu, sýru, ale i v půdě, ve vodě, v aktivovaných kalech z odpadních vod apod. pro člověka může být sekundárním patogenem nejčastěji izolován z dýchacích cest a gastrointestinálního traktu zejména u osob s diabetem nebo s imunosupresí vyvolává příležitostné infekce různé lokalizace arthrokonidie

27 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Rod Malassezia (dříve Pityrosporum) Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycotina, Exobasidiomycetes, Malasseziales, Malassezia nejčastěji nalézaný druh Malassezia globosa, M. sympodialis a M. furfur dimorfní saprofytické obligátně lipofilní kvasinky (kromě M. pachydermatis) běžnou součástí kožní mikroflóry člověka a dalších teplokrevných obratlovců příčinou povrchového onemocnění kůže pityriasis (tinea) versicolor – hyfy prorůstají mezi rohovými buňkami a dokonce jsou schopny intracelulární invaze. V napadených buňkách dochází k rozrušení keratinu a ztrátě organel, buňky se odlučují

28 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Rod Malassezia (dříve Pityrosporum) pro vznik onemocnění je klíčová přeměna saprofytické blastosporové formy malassezií na myceliální, která napadá povrchové oblasti rohové vrstvy k průkazu slouží mikroskopické vyšetření kožních šupin z ložisek, které zobrazí krátké segmentované hyfy a hroznovité shluky spor. Tento obraz je v zahraniční literatuře s oblibou nazýván „spaghetti and meatballs“ M. pachydermatis u nedonošenců a imunokompromitovaných osob může vyvolat katétrové sepse s pneumonií a u dialyzovaných peritonitidu

29 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Rod Rhodotorula Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycotina, Microbotryomycetes, Sporidiobolales nejčastěji nalézaný druh Rhodotorula rubra způsobuje občasné onychomykózy nebo infekce kůže a sliznic tvoří charakteristické růžové, oranžové až cihlově červeně zbarvené kolonie ubikvitně rozšířený druh po celém světě, lze ho izolovat ze vzduchu, půdy, sladké i slané vody, z vinařských provozů, z povrchu rostlin, ale i z různých orgánů živočišného těla Rhodotorula mucilaginosa Sabouraudův glukózový agar, 25°C

30 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Rod Saccharomyces Fungi, Ascomycota, Saccharomycotina, Saccharomycetes, Saccharomycetidae, Saccharomycetales, Saccharomycetaceae dlouho považován za nepatogenní pro člověka Saccharomyces cerevisiae bývá izolován z více než 8% případů vaginálních mykóz rovněž zaznamenány případy výskytu u pneumonií a sepsí morfologie: elipsoidní i kulovité blastokonie, některé kmeny tvoří cylindrické až protáhlé buňky, vytváří rudimentární nebo stromečkovité- bohatě větvené pseudomycelium, pravé mycelium se nevytváří v praxi se ve velké míře využívá hlavně v kvasném průmyslu

31 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Rod Trichosporon Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Tremellomycetes, Tremellomycetidae, Tremellales, Trichosporonaceae nejvýznamnějším druhem je Trichosporon asahii původce tzv. bílé piedry v tropických a subtropických oblastech bílá piedra - mykotické postižení vlasů charakterizované tvorbou drobných uzlíků původce diseminovaných infekcí u imunodeficitních pacientů a původce postižení kůže a nehtů

32 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Trichosporon asahii Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Tremellomycetes, Tremellomycetidae, Tremellales, Trichosporonaceae kolonie bílé až krémové, povrch suchý sametový až škrobový s radiálními brázdami pučící blastokonidie chybí, tvoří arthrokonidie YPGA, 25℃, 5 days

33 Klinicky významné mikroskopické huby
ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Klinicky významné mikroskopické huby Rod Sporobolomyces Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycotina, Microbotryomycetes, Sporidiobolales rozšířen v životním prostředí (lidé, savci, ptáci, a rostliny) běžně izolovány z ovzduší, listy stromů a pomerančové kůry původce mykotických infekcí, zvláště u imunosuprimovaných pacientů telemorfa rod Sporidiobolus nejčastější druh Sporobolomyces salmonicolor kolonie mají máslovitý charakter a lososové zbarvení, mohou se podobat Rhodotorula spp. tvoří blastokonidie oválného až protáhlého tvaru, pseudomycelium, pravé hyfy a ledvinovité balistokonidie Teliospory, basidie and basidiospory Sporidiobolus salmonicolor. © J.P. Sampaio.


Stáhnout ppt "Lékařská mykologie (Bi3390) Kandidózy"

Podobné prezentace


Reklamy Google