Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. FYZIKA 7 I.

2 1000 2000 3000 4000 5000 Pohyb tělesOptikaKapalinyPlyny Hrací pole

3 Pohyb těles 1000 Jednotkou rychlosti je: Hrací pole a) km. h b) m. s c) m / s

4 Hrací pole a) ke stromům podél silnice b) k sedadlu autobusu c) k protijedoucím vozidlům Pohyb těles 2000 Sedící pasažér v autubusu je v klidu vzhledem:

5 Hrací pole a) jestliže dojde k čelnímu střetu b) jestliže automobil zezadu vrazí do vozu jedoucího před ním c) nezáleží na směru jízdy obou automobilů Pohyb těles 3000 Při střetu dvou jedoucích vozidel vzniká největší nebezpečí:

6 Hrací pole Pohyb těles 4000 Rychlost 90 km/h vyjádřená v m/s je: a) 15 m/s b) 90 m/s c) 25 m/s

7 Hrací pole a) 180 m b) 120 m c) 60 m Pohyb těles 5000 Petra běží průměrnou rychlostí 10,8 km/h. O jakou vzdálenost bude zaostávat za jednu minutu za Pavlem, který ji předjíždí na kole průměrnou rychlostí 5 m/s?

8 Optika 1000 Světlo se ve vakuu šíří rychlostí: Hrací pole a) 1 000 000 km/s b) 300 000 km/s c) 333 km/s

9 Hrací pole a) zelené a žluté b) červené a oranžové c) všech barev spektra Optika 2000 Bílá barva vzniká složením:

10 Hrací pole Optika 3000 Za kruhovou překážkou, která brání průchodu světla, vzniká: a) světlá plocha b) obdélníkový stín c) kruhový stín

11 Hrací pole a) špatně vidí na dálku, koriguje se brýlemi rozptylkami b) špatně vidí na blízko, koriguje se brýlemi spojkami c) dobře vidí na blízko, koriguje se brýlemi rozptylkami Optika 4000 Oko dalekozraké:

12 Hrací pole Optika 5000 Dalekohled (triedr) vytváří obraz, který je: a) zdánlivý, zvětšený a vzpřímený b) zdánlivý, zmenšený a vzpřímený c) skutečný, zmenšený a výškově převrácený

13 Hrací pole Kapaliny 1000 Hydrostatický tlak v kapalině je způsoben: a) atmosférickým tlakem na hladinu b) tíhou kapaliny c) prouděním kapaliny

14 Hrací pole a) tíze kapaliny stejného objemu jako loďka b) hmotnosti loďky c) tíze loďky Kapaliny 2000 Plovoucí loďka je ve vodě nadlehčována silou, která se rovná:

15 Hrací pole a) větší než hustota vody b) menší než hustota vody c) rovna hustotě vody Kapaliny 3000 Průměrná hustota zaoceánské lodi je:

16 Hrací pole Kapaliny 4000 Prostřednictvím hydraulického zařízení se uvnitř této soustavy přenáší: a) různý tlak b) stejný tlak c) stejná tlaková síla

17 Hrací pole Kapaliny 5000 Olověné těleso o dané hmotnosti bude ve vodě nejvíce nadlehčováno, bude-li tvořit: a) plnou kouli b) plnou krychli c) dutý uzavřený válec

18 Hrací pole a) v nejvyšším bodě dráhy letu b) při startu c) při přistání Plyny 1000 Objem balónu je největší:

19 Hrací pole a) 1 m b) 760 mm c) přibližně 10 m Plyny 2000 V laboratoři byl proveden Torricelliho pokus s vodou ve svislé trubici. Výška vody byla:

20 Hrací pole a) objemem balónu b) směrem větru c) tvarem balónu Plyny 3000 Nosnost balónu je dána především:

21 Hrací pole a) zvýšení tření o vzduch b) pokles vztlakové síly vzduchu na vzducholoď c) značné zvýšení tíhy vzducholodi Plyny 4000 Některé vzducholodi ztroskotaly v polárních krajích proto, že se na jejich obalu vytvořila silná námraza. Co bylo hlavním důsledkem námrazy?

22 Hrací pole Plyny 5000 Kdyby atmosférický tlak vzduchu byl větší, lépe by pracovalo toto zařízení: a) sací čerpadlo b) teploměr c) aneroid


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google