Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genealogie Genetické poradenství Jorde: Medical genetics, 2. vydání,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genealogie Genetické poradenství Jorde: Medical genetics, 2. vydání,"— Transkript prezentace:

1 Genealogie Genetické poradenství Jorde: Medical genetics, 2. vydání, http://medgen.genetics.utah.edu/

2 Rodokmenové značky: muž, žena neznámé pohlaví postižený postižený zemřel proband ( postižený) prenatální smrt heterozygot (AR, AD) potrat přenašečka (XR)

3 I dítě z nemanželského svazku dvě manželství sourozenci dvojčata (DZ) II 1 2 3 číslování generací (I, II) a jedinců (1, 2, 3 ) dvojčata (MZ) incest sňatek příbuzenský sňatek

4 Rodokmen (AD):  riziko opakování 50% (jeden rodič heterozygot)  vertikální přenos  výskyt choroby v každé generaci  výskyt není závislý na pohlaví  možný přenos z otce na syna  zdravý jedinec má zdravé děti (výjimka neúplná penetrance)

5 Rodokmen (AD):

6 Rodokmen (AR):  riziko opakování 25% (heterozygotní rodiče)  horizontální přenos  výskyt choroby u sourozenců  výskyt není závislý na pohlaví  zdraví rodiče (heterozygoti) mají nemocné děti  výskyt choroby častější u příbuzenských sňatků

7 Rodokmen (AR):

8 Rodokmen (AR): příbuzenský sňatek

9 Rodokmen XR:   postiženi jsou muži (hemizygoti)  výskyt choroby vynechává jednu generaci (přenos přes ženu přenašečku)  přenos z otce na syna není možný  všechny dcery postiženého muže jsou jisté heterozygotky  matka postiženého syna je buď heterozygot nebo nová mutace (v gametě)  Nemocný otec má zdravé syny, dcery přenašečky  Matka přenašečka – ½ synů nemocných, ½ dcer přenašečky

10 Rodokmen XR:

11

12 Rodokmen XD:  Postižený muž má zdravé syny a postižené dcery  Postižená žena – ½ synů i dcer postižených

13 Rodokmen XD:

14 Mitochondriální dědičnost  genetická informace (lokalizovaná v DNA mitochondrií) dědí pouze po matce  mitochondrie zygoty pochází z vajíčka  mutaci v mtDNA (mitochondriální DNA) tak po matce získají všechny její děti  všechny děti otce s mitochondriálně dědičnou chorobou budou zdravé.

15 Mitochondriální typ dědičnosti (maternální dědičnost)

16 Genetické poradenství = proces komunikace s rodinou, zaměřený na problémy výskytu nebo rizika výskytu genetické choroby v rodině Úkoly: stanovení diagnozy, prognózy pro postiženého, rizik pro další členy rodiny, event.možnosti léčby, prevence

17 Indikace: Známá nebo susp.dědičná choroba u pacienta nebo v jeho rodině Vrozené vývojové vady Mentální retardace Vyšší věk matky, atypie biochemického nebo ultrazvukového skríningu u těhotné Familiární výskyt nebo časný nástup nádorového onemocnění Opakované spontánní aborty Expozice teratogenu Příbuzenské sňatky

18 Genetické poradenství prevence dědičných chorob  prekoncepční péče  prenatální diagnostika  genetické skríningové programy  presymptomatická diagnostika

19 Skríningová metoda = nenákladná, přiměřeně spolehlivá metoda použitelná pro vyšetření větších populací (pouze vyčlení subpopulaci pro diagnostický test) Cíl: časná diagnosa choroby s možností léčby, prevence event.ovlivnění reprodukčního chování

20 Prevence genetických chorob primární sekundární

21 Primární - zamezení vzniku choroby  omezení reprodukce  prekoncepční péče - gynekologická - suplementace vitaminy - úprava medikace - ochrana před mutageny a teratogeny

22 Metody pro plod neinvazivní, scríning metody  genetická konzultace  ultrazvukové vyšetření ( 6., 18., 32. - ověření týdne těhotenství)  biochemické vyšetření z krve matky  (od 16. týdne ) Sekundární – metody prenatální diagnostiky

23 Triple test: AFP, hCG, uE biochemické vyšetření z krve matky AFP - VVV nekryté kůží, 45,X0 AFP uE hCG riziko + 21 AFP uE hCG riziko + 18 výpočet rizika: biochemické hodnoty, gestační stáří, věk matky, hmotnost matky riziko 1 : 300 - invazivní vyšetření

24 Věk matky a riziko trizomie 21 Griffith et al. Modern genetic analysosis, 1999

25 3D- ultrazvuk http://www.my-baby.net/prenatalservices.htm

26 Ultrazvukové vyšetření a chromozomální abnormality detekce strukturálních defektů: (anencefalus, hydrocefalus, spina bifida, omfalokéla, gastroschíza, defekty srdečního septa ) defekt jako součást syndromu - nepřímé UZ markery:množství plodové vody hydrops plodu (+21, XO) atrezie duodena ( +21) zkrácení femuru ( +21)

27 Nuchální translucence http://www.fetalmedicine.com/fmf/training-certification/certificates-of- competence/11-13-week-scan/nuchal/

28 NT- nuchální translucence 10.-15. týden  70% plodů s +21  75% plodů s +13, +18  60% plodů se srdeční vadou http://www.my-baby.net/prenatalservices.htm

29 Metody pro plod invazivní 1) odběr plodové vody- amniocentéza (AMC) amniové b. - kůže, ústní dutina, moč. měchýř 14. -18. týden standardně (riziko SA > 0,5%) 10. -13. týden časná (riziko SA > 2-3 %)

30 Indikace k amniocentéze  riziko screeningu 1:300 a vyšší  patologický nález na UZ  věk matky nad 35 let  balancovaná chromosomální aberace rodiče  psychologická indikace

31 Výhody AMC: vysoká spolehlivost -  vyšetření embryonálních buněk  nízké riziko kontaminace  vysoká úspěšnost kultivace Nevýhody AMC: doba dodání výsledku 14-21 dní

32 2) vyšetření buněk choriových klků - CVS Výhody: odběr 10. - 11. týden výsledek do 3 dnů Nevýhody: vyšší riziko SA (1%) vyšetření extraembryonální tkáně riziko diskrepance nálezu! nutnost ověření AMC, fetální krev

33 Amniocentéza http://www.mydr.com.au/tests-investigations/amniocentesis- what-you-need-to-know http://www.privatehealth.co.uk/private-operations/obstetrics/chorionic- villus-sampling-cvs/

34 3) Vyšetření fetální krve odběr z pupečníku riziko SA 2-5% rychlý výsledek ( do 1 týdne ) Indikace: pozdní záchyt defektu na UZ ověření nejasného výsledku AMC ověření patologického nález CVS

35 detekce postižených: prenatální skríning VVV: UZ, biochemický, výsledek prenatál. skríningu = indikace invazivní metody - novorozenecký skríning fenylketonurie - presymptomatický skríning nádoru tl.střeva, prsu, Huntingtonovy ch. detekce osob s rizikem = skríning nosičů (AR choroby), př. thalasemie v Sardinii Genetické skríningové programy

36 Léčba genetických chorob restrikce potenciálně toxického zevního agens (dieta u metabolických chorob) náhrada chybějícího produktu (př.vitamin D, antihemofilický faktor) indukce enzymu léky (kongenitální nehemolytická žloutenka – barbituráty) náhrada orgánu (transplantace orgánů) odstranění orgánu (př.střevní polypóza) operace (př. srdeční vady)

37 ASISTOVANÁ REPRODUKCE ČR od roku 1994 menší porodnost než úmrtnost - odkládání porodu prvního dítěte - snižování plodnosti mužů ( snížení počtu spermií o 50% za 50 let ) asi 1,5 % dětí je “ze zkumavky“ Každý čtvrtý pár vyhledává lékařskou pomoc

38 Nejčastější důvody neplodnosti: Muži: azoospermie (nepřítomnost spermií) - strukturní abnormality Y chromozomu - 70% aneuploidií ve spermiích sterilních mužů oligospermie (malý počet spermií) kvantitavní či kvalitativní porucha spermatogeneze – častěji strukturní aberace autozomů, balancované formy, mutace CFTR – cystická fibroza

39 Ženy – imunologické gynekologické: tubární sterilita, endometriosa, chrom.abnormality, Aneuploidie, polyploidie v gametách (balancovaná CHA) Další důvody k AR : genetická choroba ( např. Turnerův syndrom), stav po protinádorové terapii (kryokonzervace gamet před začátkem léčby)

40 Metody asistované reprodukce Spermie: dárce nebo biopsie testes u azoospermie IVF (in vitro fertilizace) intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI) disekce zona pellucida intracytoplazmatická injekce spermie Nejčastější indikace ICSI : sterilita muže imunologická sterilita (antizonální protilátky)

41 http://www.goivf.com/about_us/breakthroughs-icsi.php4

42 Preimplantační diagnoza: pólové tělísko nebo buňky embrya po biopsii (z blastocysty možno odebrat více buněk) Metody vyšetření : PCR = polymerázová řetězová reakce FISH = fluorescenční “in situ“hybridizace - zjištění numerických chrom. aberací

43 Preimplantační vyšetření 1) vyšetření pólového tělíska 2) vyšetření blastocysty http://thenewembryology.org/milestonesB.html http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Embryo,_8_cells.jpg

44

45 Daniel a jeho dědeček z matčiny strany Bohumil mají hemofilii A. Danielova manželka Dana je jeho sestřenice z matčiny strany. Daniel a Dana mají syna Eduarda a dvě dcery Elzu a Emilii. Všichni 3 mají hemofilii. Dále mají nepostiženou dceru Alžbětu. a) Nakreslete rodokmen. b) Proč jsou Elza a Emilie postižené ? c) Jaká je pravděpodobnost, že syn Elzy bude hemofilik? Jaká je pravděpodobnost, že její dcery budou hemofiličky? Jaká je pravděpodobnost, že její dcery budou přenašečky? d) Jaká je pravděpodobnost, že syn zdravé dcery Alžběty bude hemofilik ? Jaká je pravděpodobnost, že dcera zdravé Alžběty bude hemofilička? Jaká je pravděpodobnost, že dcera zdravé Alžběty bude přenašečka?


Stáhnout ppt "Genealogie Genetické poradenství Jorde: Medical genetics, 2. vydání,"

Podobné prezentace


Reklamy Google