Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genealogie Genetické poradenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genealogie Genetické poradenství"— Transkript prezentace:

1 Genealogie Genetické poradenství
Jorde: Medical genetics, 2. vydání,

2 Rodokmenové značky: muž, žena neznámé pohlaví postižený postižený zemřel proband ( postižený) prenatální smrt heterozygot (AR, AD) potrat přenašečka (XR)

3 dítě z nemanželského svazku
I dítě z nemanželského svazku dvě manželství sourozenci dvojčata (DZ) II číslování generací (I, II) a jedinců (1, 2, 3) dvojčata (MZ) incest sňatek příbuzenský sňatek

4 Rodokmen (AD): riziko opakování 50% (jeden rodič heterozygot) vertikální přenos výskyt choroby v každé generaci výskyt není závislý na pohlaví možný přenos z otce na syna zdravý jedinec má zdravé děti (výjimka neúplná penetrance)

5 Rodokmen (AD):

6 Rodokmen (AR): riziko opakování 25% (heterozygotní rodiče) horizontální přenos výskyt choroby u sourozenců výskyt není závislý na pohlaví zdraví rodiče (heterozygoti) mají nemocné děti výskyt choroby častější u příbuzenských sňatků

7 Rodokmen (AR):

8 Rodokmen (AR): příbuzenský sňatek

9 Rodokmen XR: postiženi jsou muži (hemizygoti)
výskyt choroby vynechává jednu generaci (přenos přes ženu přenašečku) přenos z otce na syna není možný všechny dcery postiženého muže jsou jisté heterozygotky matka postiženého syna je buď heterozygot nebo nová mutace (v gametě) Nemocný otec má zdravé syny, dcery přenašečky Matka přenašečka – ½ synů nemocných, ½ dcer přenašečky

10 Rodokmen XR:

11 Rodokmen XR:

12 Rodokmen XD: Postižený muž má zdravé syny a postižené dcery Postižená žena – ½ synů i dcer postižených

13 Rodokmen XD:

14 Mitochondriální dědičnost
genetická informace (lokalizovaná v DNA mitochondrií) dědí pouze po matce mitochondrie zygoty pochází z vajíčka mutaci v mtDNA (mitochondriální DNA) tak po matce získají všechny její děti všechny děti otce s mitochondriálně dědičnou chorobou budou zdravé.

15 Mitochondriální typ dědičnosti (maternální dědičnost)

16 Genetické poradenství
= proces komunikace s rodinou, zaměřený na problémy výskytu nebo rizika výskytu genetické choroby v rodině Úkoly: stanovení diagnozy, prognózy pro postiženého, rizik pro další členy rodiny, event.možnosti léčby, prevence

17 Indikace: Známá nebo susp.dědičná choroba u pacienta nebo v jeho rodině Vrozené vývojové vady Mentální retardace Vyšší věk matky, atypie biochemického nebo ultrazvukového skríningu u těhotné Familiární výskyt nebo časný nástup nádorového onemocnění Opakované spontánní aborty Expozice teratogenu Příbuzenské sňatky

18 Genetické poradenství
prevence dědičných chorob prekoncepční péče prenatální diagnostika genetické skríningové programy presymptomatická diagnostika

19 Skríningová metoda = nenákladná, přiměřeně spolehlivá metoda použitelná pro vyšetření větších populací (pouze vyčlení subpopulaci pro diagnostický test) Cíl: časná diagnosa choroby s možností léčby, prevence event.ovlivnění reprodukčního chování

20 Prevence genetických chorob primární sekundární

21 Primární - zamezení vzniku choroby
omezení reprodukce prekoncepční péče - gynekologická - suplementace vitaminy - úprava medikace - ochrana před mutageny a teratogeny

22 Sekundární – metody prenatální diagnostiky
Metody pro plod neinvazivní, scríning metody genetická konzultace ultrazvukové vyšetření ( 6., 18., ověření týdne těhotenství) biochemické vyšetření z krve matky (od 16. týdne )

23 Triple test: AFP, hCG, uE biochemické vyšetření z krve matky
AFP - VVV nekryté kůží, 45,X0 AFP uE hCG riziko AFP uE hCG riziko výpočet rizika: biochemické hodnoty, gestační stáří, věk matky, hmotnost matky riziko 1 : invazivní vyšetření

24 Věk matky a riziko trizomie 21
Griffith et al. Modern genetic analysosis, 1999

25 3D- ultrazvuk

26 Ultrazvukové vyšetření a chromozomální abnormality
detekce strukturálních defektů: (anencefalus, hydrocefalus, spina bifida, omfalokéla, gastroschíza, defekty srdečního septa ) defekt jako součást syndromu - nepřímé UZ markery:množství plodové vody hydrops plodu (+21, XO) atrezie duodena ( +21) zkrácení femuru ( +21) Omfalokéla (pupočníková hernia) je odlišná vrodená chyba, ktorá sa týka samotnej pupočnej šnúry a orgány zostávajú uzavreté vo viscerálnom peritoneu, a chyba je omnoho väčšia než pri gastroschíze. Gastroschíza alebo paraomphalokéla je vrodená chyba brušnej steny, z ktorej voľne vyčnieva obsah brušnej dutiny. Neexistuje žiadny prekrývajúci vak a defekt je zvyčajne menší než 4 cm. Defekt brušnej steny sa nachádza pri pupočníku a je takmer vždy vpravo od neho. Atrézie jícnu je vývojová vada jícnu, kdy jícen je slepě ukončen a často je píštělí spojen s tracheou (až v 85 %), díky čemuž vzniká riziko aspirace. Výskyt je 1:2000 až 1:4000, obě pohlaví bývají postižena stejně

27 Nuchální translucence
competence/11-13-week-scan/nuchal/

28 NT- nuchální translucence 10.-15. týden
70% plodů s +21 75% plodů s +13, +18 60% plodů se srdeční vadou

29 Metody pro plod invazivní
1) odběr plodové vody- amniocentéza (AMC) amniové b. - kůže, ústní dutina, moč. měchýř týden standardně (riziko SA > 0,5%) týden časná (riziko SA > 2-3 %)

30 Indikace k amniocentéze
riziko screeningu 1:300 a vyšší patologický nález na UZ věk matky nad 35 let balancovaná chromosomální aberace rodiče psychologická indikace

31 Výhody AMC: vysoká spolehlivost - vyšetření embryonálních buněk nízké riziko kontaminace vysoká úspěšnost kultivace Nevýhody AMC: doba dodání výsledku dní

32 2) vyšetření buněk choriových klků - CVS
Výhody: odběr týden výsledek do 3 dnů Nevýhody: vyšší riziko SA (1%) vyšetření extraembryonální tkáně riziko diskrepance nálezu! nutnost ověření AMC, fetální krev

33 Amniocentéza what-you-need-to-know villus-sampling-cvs/

34 3) Vyšetření fetální krve
odběr z pupečníku riziko SA 2-5% rychlý výsledek ( do 1 týdne ) Indikace: pozdní záchyt defektu na UZ ověření nejasného výsledku AMC ověření patologického nález CVS

35 Genetické skríningové programy
detekce postižených: prenatální skríning VVV: UZ, biochemický, výsledek prenatál. skríningu = indikace invazivní metody - novorozenecký skríning fenylketonurie - presymptomatický skríning nádoru tl.střeva, prsu, Huntingtonovy ch. detekce osob s rizikem = skríning nosičů (AR choroby), př. thalasemie v Sardinii

36 Léčba genetických chorob
restrikce potenciálně toxického zevního agens (dieta u metabolických chorob) náhrada chybějícího produktu (př.vitamin D, antihemofilický faktor) indukce enzymu léky (kongenitální nehemolytická žloutenka – barbituráty) náhrada orgánu (transplantace orgánů) odstranění orgánu (př.střevní polypóza) operace (př. srdeční vady)

37 ASISTOVANÁ REPRODUKCE
ČR od roku 1994 menší porodnost než úmrtnost - odkládání porodu prvního dítěte - snižování plodnosti mužů ( snížení počtu spermií o 50% za 50 let ) asi 1,5 % dětí je “ze zkumavky“ Každý čtvrtý pár vyhledává lékařskou pomoc

38 Nejčastější důvody neplodnosti:
Muži: azoospermie (nepřítomnost spermií) - strukturní abnormality Y chromozomu - 70% aneuploidií ve spermiích sterilních mužů oligospermie (malý počet spermií) kvantitavní či kvalitativní porucha spermatogeneze – častěji strukturní aberace autozomů, balancované formy, mutace CFTR – cystická fibroza

39 Ženy – imunologické gynekologické: tubární sterilita, endometriosa, chrom.abnormality, Aneuploidie, polyploidie v gametách (balancovaná CHA) Další důvody k AR : genetická choroba ( např. Turnerův syndrom), stav po protinádorové terapii (kryokonzervace gamet před začátkem léčby)

40 Metody asistované reprodukce
Spermie: dárce nebo biopsie testes u azoospermie IVF (in vitro fertilizace) intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI) disekce zona pellucida intracytoplazmatická injekce spermie Nejčastější indikace ICSI : sterilita muže imunologická sterilita (antizonální protilátky)

41

42 Preimplantační diagnoza:
pólové tělísko nebo buňky embrya po biopsii (z blastocysty možno odebrat více buněk) Metody vyšetření : PCR = polymerázová řetězová reakce FISH = fluorescenční “in situ“hybridizace - zjištění numerických chrom. aberací

43 Preimplantační vyšetření
pólového tělíska 2) vyšetření blastocysty

44

45 Daniel a jeho dědeček z matčiny strany Bohumil mají hemofilii A
Daniel a jeho dědeček z matčiny strany Bohumil mají hemofilii A. Danielova manželka Dana je jeho sestřenice z matčiny strany. Daniel a Dana mají syna Eduarda a dvě dcery Elzu a Emilii. Všichni 3 mají hemofilii. Dále mají nepostiženou dceru Alžbětu. a) Nakreslete rodokmen. b) Proč jsou Elza a Emilie postižené ? c) Jaká je pravděpodobnost, že syn Elzy bude hemofilik? Jaká  je pravděpodobnost, že její dcery budou hemofiličky? Jaká  je pravděpodobnost, že její dcery budou přenašečky? d) Jaká  je pravděpodobnost, že syn zdravé dcery Alžběty bude hemofilik ? Jaká  je pravděpodobnost, že dcera zdravé Alžběty bude hemofilička? Jaká  je pravděpodobnost, že dcera zdravé Alžběty bude přenašečka?


Stáhnout ppt "Genealogie Genetické poradenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google