Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu"— Transkript prezentace:

1 LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu
Vladimír Kočí, VŠCHT Praha Miloš Polák, RETELA, s.r.o.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) OEEZ: více než 60 chemických prvků, toxických i vzácných Směrnice zakazuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (EEZ) a stanovuje cíle sběru OEEZ Přesto, že směrnice stanovuje také recyklační cíle pro OEEZ, nezakazuje přímo skládkování nebo spalování OEEZ Bylo dosaženo asi 40% podílů sběru u velkých OEEZ (lednice, pračky, sporáky, myčky,…), 25% podílu u středně velkých OEEZ (mikrovlnná trouba, tiskárny,…) Cca 0% malých OEEZ. Současný cíl sběru 4 kg OEEZ/osoba/rok není dostatečně motivující ke sběru malých OEEZ (m-OEEZ), jelikož cíle lze dosáhnout sběrem pouze velkých (a tedy těžkých) OEEZ.

3 Stádia životního cyklu produktů
Podobně jako život organismu se skládá ze zrození, vývoje, aktivního života a končí smrtí, zahrnuje životní cyklus produktů určitá hlavní stádia

4 Life Cycle Assessment - LCA
Analytický nástroj hodnocení environmentálních dopadů (ČSN EN ISO ).

5 Dopady produktů resouces production use materials dispoal

6 Hodnocení environmentálního dopadu OEEZ „od hrobu ke kolébce“

7 Definice cílů a rozsahu
Funkce systému: zbavení se nepotřebné věci, OEEZ Funkční jednotka: byla zvolena 1 tuna OEEZ Bilance prováděné pro referenční tok: množství sebraného a zpracovaného OEEZ za roky v rámci KS RETELA, což bylo přibližně 19 500 tun OEEZ. Posuzované scénáře: recyklace, skládka, spalovna, případně kombinace skládky a spalovny

8 Hranice systému zpětného odběru EEZ

9 Hranice systému „nesběru“ OEEZ

10 Inventarizace

11 Inventarizace – celá řada předpokladů
Roční hlášení smluvních zpracovatelů od roku 2008 do roku Také byli osloveni 2 největší smluvní zpracovatelé (tvořící asi 65% hmotnostních sběru a zpracování OEEZ) v rámci systému RETELA s žádostí o poskytnutí konkrétních dat k procesům svozu a zpracování OEEZ. Není prakticky možné získat všechny vstupní i výstupní data pro dané procesy. Konečné technologie, jako je recyklace železa, mědi, atd. či pro finální technologie odstranění odpadu (skládka, spalovna) byly využiti již namodelované procesy z LCA databáze Ecoinvent za pomoci  LCA softwaru GABi.

12

13

14

15

16

17 Hodnocení dopadů

18 Porovnání významu jednotlivých stádií Retela
% Sběr a svoz Zpracování OEEZ Finální zpracování Abiotické suroviny, ADP element, kg Sb-ekv. 0,02 99,98 Acidifikační potenciál, AP, kg SO2-ekv. 15,96 4,22 79,82 Eutrofizační potenciál, EP, kg Phosphate-ekv. 9,87 2,27 87,86 Sladkovodní ekotoxicita, FAETP inf., kg DCB-ekv. 0,07 0,11 99,83 Potenciál globálního oteplování, GWP 100, kg CO2-ekv. 5,71 2,59 91,69 Potenciál humánní toxicity, kg DCB-ekv. 3,31 1,82 94,87 Potenciál marinní ekotoxicity, kg DCB-ekv. 0,05 0,17 99,78 Potenciál úbytku ozonové vrstvy, ODP, steady state), kg R11-ekv. 0,00 100 Potenciál vzniku fotooxidantů, POCP, kg C2H4-ekv. 32,82 3,03 64,15 Potenciál terestrické ekotoxicity, TETP inf., kg DCB-ekv. 7,06 4,3 88,64

19

20

21

22 Cu – druhotná surovina

23 Cu – druhotná surovina

24

25

26

27

28

29 Závěrem V naší studii jsme určili hodnoty výsledků indikátorů kategorií dopadu životního cyklu nakládání s OEEZ v kolektivním systému Retela, s.r.o. V současnosti nejlepší odhad hodnot pro ČR. Výsledky potvrzují oprávněnost materiálového využití drobných elektrospotřebičů na konci jejich užitné fáze. Kromě výhodnosti z pohledu úspory primárních surovin má recyklace rovněž pozitivní dopad na jiné kategorie dopadu, jako je například globální oteplování či acidifikace.

30 Děkuji Vám za pozornost.
Kontakt: Vladimír Kočí, VŠCHT Praha Tel.:


Stáhnout ppt "LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu"

Podobné prezentace


Reklamy Google