Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD"— Transkript prezentace:

1 Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA
Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD.; Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, Ing. Luboš Nobilis; ECO trend Research centre s.r.o. LCA a OZE

2 Životní cyklus výrobku Life Cycle Assessment - LCA
Analytický nástroj hodnocení environmentálních dopadů produktů ČSN EN ISO a 44 ČSN EN ISO Environmentální deklarace o produktu - Ekoznačení typu III. (EPD) ČSN EN EPD a PCR budov a staveb LCA a OZE

3 Princip výpočtu ekovektoru
LCA a OZE

4 Hodnocení dopadů Výstupy z inventarizace Klasifikace Charakterizace
Normalizace, vážení CO2 NOx CH4 CFC N2O Atd. Globální oteplování Ozónová díra Acidifikace CO2 ekv. CFC ekv. SO2 ekv. LCA a OZE

5 Data z generických databází
Nevýhody: Absence dat z ČR Výhody: Jednotný způsob sběru dat Stejný způsob zpracování Stejné charakterizační faktory Porovnatelné výstupy LCA a OZE

6 Charakteristika LCA Funkční jednotka
Výroba 1MJ elektrické energie poskytnuté do distribuční sítě. Ztráty energie během distribuce v síti nebyly uvažovány. Hranice systému Zahrnuto: procesy získávání základní suroviny, procesy získávání surovin a materiálů použitých pro výrobu energie, procesy stavby zařízení, procesy dopravy surovin a procesy nakládání s odpady. Nezahrnuto: procesy související se sekundárními či terciálními důsledky používání obnovitelných zdrojů energie (např. zvýšená doprava potravin ze vzdálenější produkce) nebyly pro nedostatek podkladů zahrnuty. Použitá databáze Vstupní inventarizační data byla získána ze specializované LCA databáze GaBi5 PE International (Německo). Deklarovaná validita dat je pro roky – 2015. LCA a OZE

7 Charakterizační model
Kategorie dopadu Zkratka kategorie dopadu [jednotka] Úbytek minerálních surovin ADP elements [kg Sb-Equiv.] Úbytek fosilních surovin ADP fossil [MJ] Acidifikace AP [kg SO2-Equiv.] Eutrofizace EP [kg Phosphate-Equiv.] Sladkovodní ekotoxicita FAETP inf. [kg DCB-Equiv.] Globální oteplování GWP [kg CO2-Equiv.] Humánní toxicita HTP inf. [kg DCB-Equiv.] Úbytek stratosférického ozonu ODP [kg R11-Equiv.] Vznik fotooxidantů POCP [kg Ethene-Equiv.] Terestrická ekotoxicita TETP inf. [kg DCB-Equiv.] LCA a OZE

8 POSUZOVANÉ SYSTÉMY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
LCA a OZE

9 Bioplyn Rakousko Belgie Německo Dánsko Estonsko Finsko Francie
Velká Británie Řecko Švýcarsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Portugalsko Švédsko LCA a OZE

10 Biomasa Rakousko Belgie Německo Dánsko Estonsko Finsko Francie
Velká Británie Švýcarsko Itálie Nizozemí Norsko Portugalsko Švédsko LCA a OZE

11 Geotermální elektrárny
Itálie Nizozemí Portugalsko LCA a OZE

12 Vodní elektrárny Rakousko Belgie Německo Estonsko Finsko Francie
Velká Británie Řecko Švýcarsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Portugalsko Švédsko LCA a OZE

13 Rašelina Finsko LCA a OZE

14 Fotovoltaické elektrárny
Německo Španělsko Itálie LCA a OZE

15 Energetické využívání odpadů
Rakousko Německo Francie LCA a OZE

16 Větrné elektrárny Rakousko Belgie Německo Dánsko Estonsko Finsko
Francie Velká Británie Řecko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Portugalsko Švédsko LCA a OZE

17 Suroviny (Sb ekv.) LCA a OZE

18 Suroviny fosilní, MJ LCA a OZE

19 Acidifikace LCA a OZE

20 Eutrofizace LCA a OZE

21 Sladkovodní ekotoxicita
LCA a OZE

22 Potenciál globálního oteplování
LCA a OZE

23 Humánní toxicita LCA a OZE

24 Úbytek stratosférického ozonu
LCA a OZE

25 Vznik fotooxidantů LCA a OZE

26 Půdní ekotoxicita LCA a OZE

27 Suma normalizovaných výsledků
LCA a OZE

28 Suma normalizovaných výsledků Pouze intervenční kategorie
LCA a OZE

29 Závěry OZE mají i z environmentálního pohledu pro ČR smysl, jsou ve srovnání se současným energetickým mixem ČR environmentálně šetrnější. Zavedení OZE nestačí Nutné je realizovat energeticky úspornou ekonomiku Z pohledu LCA Nejlépe vychází vodní a větrné energetika a fotovoltaika (s jistými omezeními). Srovnatelná specifická data pro ČR neexistují a nebyla jednotně sbírána – odhad je založen na srovnání s jinými zeměmi. LCA a OZE

30 Děkuji za pozornost Vladimír Kočí Vlad.Koci@vscht.cz www.lcastudio.cz
LCA a OZE


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD"

Podobné prezentace


Reklamy Google