Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie práva Právní vztahy a právní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie práva Právní vztahy a právní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Teorie práva Právní vztahy a právní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztah vztah upravený právními normami, jehož obsahem jsou konkrétní práva a povinnosti, které vznikají, mění se a zanikají v důsledku právních skutečností Čtyři složky (prvky) a) subjekt b) obsah – konkrétní práva a povinnosti c) předmět – věci movité, nemovité a jednotlivá práva d) právní skutečnosti Právní skutečnost - skutečnost, s níž právní řád spojuje vznik, změnu nebo zánik subjektivních práv a povinností

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Právní vztahy a právní skutečnosti Třídění právních skutečností a) kritérium souladu či rozporu s právem b) kritérium závislosti na lidské vůli V souladu s právem Proti právu Závislé na lidské vůli Právní jednání largo sensu Protiprávní jednání Nezávislé na lidské vůli Právní událostiProtiprávní stavy

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Právní vztahy a právní skutečnosti I) Právní jednání largo sensu právní skutečnost, která je závislá na lidské vůli a v souladu s právním řádem 1) Právní jednání právní jednání largo sensu, které je soukromoprávního charakteru, jehož účastníci jsou si vzájemně rovni a) jednostranné (např. veřejný příslib, vyhlášení veřejné soutěže, závěť; žaloba, odvolání, zpětvzetí žaloby) b) dvoustranné (smlouvy – verbální, literární, konkludentní) synallagmatické jednání – vzájemně podmíněné plnění asynallagmatické jednání – jednostranné plnění c) vícestranné (např. mezinárodní smlouvy či kolektivní smlouvy)

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Právní vztahy a právní skutečnosti 2) Právní akty právní jednání largo sensu veřejnoprávního charakteru, kde je jeden z účastníků nadřazený druhému (nerovnost) Členění podle povahy nadřazeného subjektu a) individuální správní akty b) soudní rozhodnutí Členění podle obsahu právního úkonu a) Konstitutivní právní akty – zakládají nové dosud neexistující práva a povinnosti b) Deklaratorní právní akty – autoritativně konstatují existenci již existujících práv či povinností

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Právní vztahy a právní skutečnosti II) Protiprávní jednání právní skutečnost, která je závislá na lidské vůli a v rozporu s právním řádem Představuje porušení objektivních právních norem i subjektivních práv jiných osob Vyvolává odpovědnostní režim - subjektu vzniká povinnost nést následky za protiprávní jednání, jehož se dopustil Různé typy deliktů: - občanskoprávní delikty, - správní delikty a přestupky, - trestné činy, - ústavněprávní delikty - pracovněprávní delikty

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Právní vztahy a právní skutečnosti III) Právní události právní skutečnost nezávislá na lidské vůli a v souladu s právním řádem typicky např. plynutí času, smrt fyzické osoby IV) Protiprávní stavy právní skutečnost nezávislá na lidské vůli a v rozporu s právním řádem Porušení právního řádu, které vyvolává objektivní odpovědnostní režim (odpovědnost bez ohledu na zavinění) Následky - povinnost uvést do původního stavu nebo nahradit vzniklou škodu


Stáhnout ppt "Teorie práva Právní vztahy a právní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google