Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Autor: PhDr. et Bc. Miroslava Chroboková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Autor: PhDr. et Bc. Miroslava Chroboková"— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Autor: PhDr. et Bc. Miroslava Chroboková
Číslo šablony: II/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_AJ.S1.18 Název dokumentu: Podmínková souvětí (Conditionals II) Autor: PhDr. et Bc. Miroslava Chroboková VIII. Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Anglický jazyk Tematická oblast: Anglický jazyk – V. – VIII. ročník osmiletého a 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: 21. září 2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 Aj Anotace: Žáci se naučí zbývající vyjádření podmínkových souvětí, vztahující se čistě k minulosti (third conditional) a kombinující minulost – podmínka - s neuskutečněnou přítomností – důsledek (mixed conditional). Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Aj CONDITIONALS ARE CLAUSES IN STATEMENTS WHICH EXPRESS CIRCUMSTANCES ON WHICH THE ACTION OR STATE OF THE MAIN SENTENCE OCCURS.

5 THIRD CONDITIONAL Pattern
Aj THIRD CONDITIONAL Pattern Example If + past perfect simple + would + past infinitive If he had asked me, I would have helped him.

6 Aj THIRD CONDITIONAL Note: It is also called CLOSED PAST condition as it was not fulfilled in the past. General meaning = I was ready to help him in the past but he didn't ask me so I didn't help him. More examples: We would have arrived if they had invited us. I wouldn´t have cut my finger if I had been more careful. If I hadn´t forgotten to give him my address, we could have been close friends now.

7 THIRD CONDITIONAL Aj EXERCISE I: Match idea in 1-5 with a suitable idea in a - e 1) I wouldn´t have had such a good holiday 2) If they had had time 3) Would you have gone to the wedding 4) If you had come in time 5) I wouldn´t have believed it a) you wouldn´t have missed the film b) if I hadn´t seen it myself. c) if you hadn´t gone with me. d) if they had invited you? e) they would have stopped to have a drink.

8 Aj THIRD CONDITIONAL EXERCISE II: fill in the correct form of the verbs in brackets: If I I you. (know, warn) If he a ticket, he (buy, not be fined) If she she the morning train. (hurry, catch) I if I him. (congratulate, see) You the message immediately if you your mobile at home. (receive, not leave) We time enough if there a long diversion (have, not be)

9 MIXED CONDITIONAL Pattern:
Aj MIXED CONDITIONAL Pattern: Example: If + past perfect simple + would + infinitive If he had asked me, I would help him.

10 Aj MIXED CONDITIONAL General meaning = Now I experience the consequences of a mistake I made in the past. More examples: If I had studied English at school, I wouldn´t have to pay for courses now. If she hadn´t got married, she wouldn´t have the two nice children now. If they hadn´t bought it last year, they would buy it cheaper now. He wouldn´t be in a wheel chair now if he hadn´t driven so carelessly. If they hadn´t divorced then, she wouldn´t feel so lonely now.

11 MIXED CONDITIONAL Aj 1) If I hadn´t hurt myself 5) They would be rich
EXERCISE I: Match idea in 1-8 with a suitable idea in a-h 1) If I hadn´t hurt myself 5) They would be rich 2) She would be a doctor 6) If she hadn´t eaten so much 3) I would buy you the toy 7) If he hadn‘t failed the driving test 4) I would be married now 8) If we had booked a stay in the hotel a) she would be slim now. b) if they hadn´t lost the winning lottery ticket. c) he would drive you home d) we wouldn´t have to travel overnight. e) I could go to the swimming pool. f) if I hadn´t broken up with her. g) If I hadn´t lost my wallet. h) if she had decided to study medicine

12 Aj MIXED CONDITIONAL EXERCISE II: fill in the correct form of the verbs in brackets: They ……………… (lend) us the money if they ………………….. (not buy) the house. If you ………………. (not be) late you ………………. (know) what to do. The cake wouldn‘t be burnt if she ……………… (watch) TV. If he ………………. (not break) his leg he …………………. (play) the match today. ……… you …… (have to) sell your motorbike now if you ………………. (not gamble)? ……… they still .....… (be) friends if she …………… (not spread) nasty rumours about him?

13 Zjištění získaných znalostí
Aj Zjištění získaných znalostí Jak se významově liší Third and Mixed Conditionals? Jak se formálně liší Third and Mixed Conditionals? Ve kterém z obou uvedených typů souvětí můžeme vyjádřit politování nad něčím, co už nelze změnit? Uveďte další příklady vět s využitím obou typů souvětí. Jak se liší tyto dva typy podmínkových souvětí od souvětí typu First Conditional? Co mají tyto dva typy podmínkových souvětí společného s typem Second Conditional? 13

14 Zdroje použitých materiálů
Dokument byl vytvořen bez pomoci odborné literatury. 14


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Autor: PhDr. et Bc. Miroslava Chroboková"

Podobné prezentace


Reklamy Google