Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhFilozofie TémaFilozofie Tematická oblastFilozofie NázevKřesťanství a Patristika AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkSrpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník AnotaceNástup křesťanského fenoménu v historii včetně vazby na období patristiky Přínos/cílové kompetencePochopení nástupu křesťanství a jeho implantace do období patristiky VY_32_INOVACE_52_19

2 Základ : původní židovské náboženské myšlení s očekáváním MESIÁŠE. Tímto Mesiášem je podle křesťanů: Ježíš Nazaretský (asi 1-33) - ve svých vystoupeních mluvil o konci starého věku, o příchodu nové vlády spravedlnosti, míru, svobody a lásky Božího království. - Toto náboženství zejména oslovilo chudé a bezmocné ( dodnes ovlivňuje dějiny světa ). Křesťanství - se stalo duchovním zdrojem středověké kultury.

3 Ježíš Nazaretský (asi 1-33)

4 BIBLE: " Kniha, knih " Tvoří ji: Starý zákon : 1) Tóra ( 5 knih Mojžíšových ) 2) Proroci (od 11. kap. Mojžíš, Izák, Jákob) 3) Historické ( od dobytí Jerycha, Samson, králové: Šalamoun,David ) - nejstarší - kniha „ JÔ“ - kanonizace "ustanovení" 90 po Kr. - JAMNIE - Židé stále věří, že přijde „ Mesiáš“- ale křesťané přijímají jako Mesiáše = Krista, Ježíše Nazaretského.

5

6 Složení: 1) 4. Evangelia (60-80 n.l. ); Marek, Matouš, Lukáš, Jan 2) Skutky - zvěstování Evangélia 3) Listy 12x ( 10x Pavel, Jan, Jakub ) 4) Zjevení ( Jan 95 ost Patmos – až konec světa - Apokalypsa) Nový zákon: ( první 50-51 n.l.) Křesťanství: se šířilo velikou rychlostí! Přispěl k tomu také obrácený žid Pavel z Tarsu. Od konce 1. stol. začíná křesťanské myšlení hledat své sebevyjádření pojmový aparát, aby bylo srozumitelné i řeckému filozofickému prostředí. Krásné myšlenky: / rovnost, láska, úcta k rodičům, desatero /.

7 Období patristiky je 1.-8. stol. Členění: a) apologetika a antignostika - 1. a 2. století, - obrana před pohany, misionářská činnost b) formulace základních církevních dogmat, - 3. a 4. století (koncil v Nikaji r. 325) c) augustinianismus - systematizace dogmat v jednotnou teologickou soustavu (mladší patristika 5-8 stol.) Hlavní téma: a) teologické ( učení o Bohu a Boží trojici) b) christologické (o Ježíši Kristu) c) antropologické (vztah člověka a Boha, svoboda lidské vůle) d) problém církevní organizace (struktury církve, vykonávání náboženských rituálů apod.) - v období patristiky byl položen - Základ církevní tradice Patristika: / z lat. Patres = otcové, křesťanští myslitelé /

8 Dokázal spojit lásku s moudrostí, filozofii s křesťanstvím. Jako první se pokusil o systematický výklad křesťanství v díle „ O PRINCIPECH“ (Peri archón ) Logos se vtělil v Kristu a vše vede ke spáse veškerenstva! Latinský překlad Bible – Jeronýmova Vulgáta. Vrcholné období patristiky /4.stol./. Formulace věroučných DOGMAT! Órigenés (185-254 po Kr.)

9 AUGUSTINUS v mládí odolával matčině vlivu (otec pohan a matka křesťanka), náboženství považoval za tlach a žil prostopášným životem. V mládí jej vyprovokoval Ciceronův spis Hortensius k zájmu o filozofii. Od roku 383 vyučoval rétoriku v Římě, od roku 384 v Miláně. Roku 387 se nechal milánským biskupem, sv. Ambrožem, pokřtít. Roku 389 se vrátil do Thagaste v severní Africe, roku 390 nebo 391 přijal z rukou biskupa Valeria kněžské svěcení. Roku 393 se stal v severoafrickém městě Hippo biskupem. Svůj život věnoval dogmatickým problémům své doby a péči o svou církevní obec. Zemřel během plenění Vandalů roku 430. Základním tématem jeho myšlení byl: Bůh a člověk. Aurelius Augustinus ( 354 - 430 po Kr. )

10 Svatý Augustýn

11 1) Ptát se světa, který vyjeví svou příčinu (skrze objektivní poznávání světa). 2) Hledat v sobě, kde člověk objeví Božské rysy-Láska. 3) Překročení veškeré zkušenosti- Bůh je nad ní! (teorie osvícení – iluminace) Dílo: "O Boží obci" a) láska sobecká = pozemská b) láska k Bohu a lidem (etické hodnoty) Ideje jsou obsaženy v božském rozumu ( De civitate Dei - Království Boží, církev). Bůh podle nich stvořil svět ( Civitas terrestris - obec zavržených, světský stát). Filozofickou metodu uplatňuje i v teologii: „Trojjedinost Boha“ spatřuje ji jako u člověka např. paměť, rozum a vůle. Poznání Boha:

12 De civitate Dei (1470)

13 Z augustiánského myšlení vycházel Martin Luther a další reformátoři. Augustiánská tradice pokračuje i v moderní filozofii dneška. Dionýsios Areopagita - anonymní postava 5. stol. Výrazný novoplatonik = Negativní /Apofatická/ cesta poznání Boha: „ Jen když vypovídáme o Bohu co není, blížíme se částečnému porozumění “

14 Pokus se odpovědět: Objasni pojem Peri archón. Vyjmenuj 4 evangélia a v jakém dokumentu jsou popsána? Kdo je autorem díla De civitate Dei ? Podle čeho se nazývá patristika (přelož)? Jaký je největší rozdíl mezi křesťanstvím a židovstvím?

15 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990 Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwolle_RK_Kerkhof_Groot_Dooiermos_Jezus_Christus.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwolle_RK_Kerkhof_Groot_Dooiermos_Jezus_Christus.JPG 27.8.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristo_Redentor_-_Rio.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristo_Redentor_-_Rio.jpg 27.8.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ_pantocrator_daphne1090-1100.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ_pantocrator_daphne1090-1100.jpg 27.8.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simon_leers.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simon_leers.jpg 27.8.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BiblenCh_ubt.jpeghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:BiblenCh_ubt.jpeg 27.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Origenes_Antwerpianae.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Origenes_Antwerpianae.jpg 27.8.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AugustineBaptism.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:AugustineBaptism.jpg 27.8.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giusto_di_Gand_(Joos_van_Wassenhove),_sant'agostino.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giusto_di_Gand_(Joos_van_Wassenhove),_sant'agostino.jpg 27.8.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:City_of_God_Manuscript.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:City_of_God_Manuscript.jpg 27.8.2012


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google