Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VIII. Chemické reakce : KINETIKA Chemická kinetika se zabývá rychlostí reakce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VIII. Chemické reakce : KINETIKA Chemická kinetika se zabývá rychlostí reakce."— Transkript prezentace:

1 VIII. Chemické reakce : KINETIKA Chemická kinetika se zabývá rychlostí reakce.

2 Při chemické reakci se přeskupují částice, zanikají staré chemické vazby, vznikají nové. Příčinou je srážka částic; při ní někdy chemická reakce proběhne, někdy ne. CHEMICKÉ REAKCE - obecně: KDY reakce proběhne ??

3 ABY REAKCE PROBĚHLA, ČÁSTICE MUSÍ: a) se srazit a být při srážce správně orientovány b) mít dost energie. kde: E je průměrná energie molekul E a je aktivační energie tj. energie nutná k tvorbě aktivovaného komplexu; je daná povahou reaktantů Př.: H 2 + Cl 2 → 2 HCl aktivovaný komplex E „čas“ reakce  H r uvolněné teplo 2 HCl H 2 +Cl 2 Cl HH EaEa Když je E > E a reakce proběhne; když je E < E a neproběhne.

4 ZAJÍMÁ NÁS:  Za jakou dobu dostaneme produkt ? (chem. kinetika)  Jaké bude tepelné zbarvení reakce ? (chem. thermody- namika)  Kolik produktu vznikne ? (chemická rovnováha)  Co chemickou reakcí vznikne ? Na to není obecně jednoznačná odpověď. Pro určité typy chem. reakcí známe přesnou odpověď a ty se dále naučíme. V ostatních případech lze produkty odhadnout pomocí: zkušenosti či znalosti podobné reakce (podobné chemicky, tj např. polohou prvků ve stejné skupině PSP)

5 CHEMICKÁ KINETIKA: Když všechny srážky částic reaktantů vedou k produktu, reakce probíhá okamžitě (př. exploze, neutralizace); většina reakcí probíhá pomaleji (př. rezivění hřebíku). 1) RYCHLOST chem. reakce v je změna koncentrace reaktantu (či produktu) za jednotku času v = dc / dt Př. rozklad H 2 O 2 při 40 o C H 2 O 2 → H 2 O + O 2 rychlost reakce závisí na čase a = směrnici křivky tzn. na počátku je velká, s časem klesá exp. data

6 2) CO OVLIVŇUJE RYCHLOST a JAK ? Rychlost je tím větší, čím je : větší četnost srážek větší energie částic menší E a (aktivační energie) Rychlost ovlivňuje : a) Koncentrace reaktantů (čím je větší, tím je četnost srážek větší, tím je rychlost větší) pro obecnou reakci : aA + bB → cC + dD (a, b, c, d jsou stech.koeficienty) je rychlost : v = k * c A i * c B j, kde k je rychlostní konstanta a i, j určíme z experimentů

7 b)Teplota –vliv velký (čím větší T, tím je větší rychlost i ener- gie částic a četnost srážek a tím větší je rychlost reakce) Př.: ještěrka, vaření, lednice Platí : k = A * e ( - E a / R T ), kde k je rychlostní konstanta, A je konstanta E a je aktivační energie Velká E a znamená velkou závislost k na T a obráceně : Př.: Hoření vodíku: Hoření fosforu: P 4 + 5 O 2 → 2 P 2 O 5 E a je malá K zapálení P 4 stačí malá iniciace (třením). Pak hoření klidné, rychlost „malá“. 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O E a je velká K zapálení H 2 nutná větší iniciace. Pak hoření explozivní, rychlost obrovská. Jen FBI :

8 SAMOVZNÍCENÍ látek: (u reakcí uvolňujících teplo a kde je zároveň pomalý odvod tepla do okolí) Zpočátku : reakce pomalá, uvolní se málo tepla, látka teplo částečně pohltí, její teplota T roste. S rostoucí T: roste rychlost reakce, uvolňuje se více tepla až dojde k samovznícení příp. k explozi. Pozn.: K samovznícení je obvykle nutné větší množství látky a delší čas. Př.: samovznícení hader napuštěných fermeží v uzavřeném malém prostoru Dále : VŠICHNI

9 c) Velikost plochy reaktantů (např. pro reakce, kde jedním reaktantem je plyn, druhým je pevná látka) Čím větší je plocha, tím větší je rychlost reakce. Př.: Zatápění – třísky, exploze v silech (snadné vznícení mouky, cukru ve vznosu ve vzduchu) d) Katalyzátor Snižuje aktivační energii, tím zvyšuje rychlost reakce. Reakcí se nespotřebovává. Většina průmyslových reakcí probíhá s katalyzátorem. Pozn.: Opačnou funkci má INHIBITOR. Zmenšuje rychlost reakce.


Stáhnout ppt "VIII. Chemické reakce : KINETIKA Chemická kinetika se zabývá rychlostí reakce."

Podobné prezentace


Reklamy Google