Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nápravy Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nápravy Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Nápravy Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Eduard Karola Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /3 Autor Ing. Eduard Karola Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Ak-SKV/3-ST-3/19 Název DUM Nápravy Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 23-55-H/02 Obor vzdělávání Autoklempíř Vyučovací předmět Silniční a kolejová vozidla Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: seznámení s významem, jednotlivými kategoriemi a použitím náprav Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Tuhá náprava, výkyvná náprava, náprava s nezávislým zavěšením kol, rovnoběžníková náprava, lichoběžníková náprava, zavěšení Mc Pherson Datum

3 Nápravy Osnova: Nápravy – účel, umístění na vozidle Tuhé nápravy
Tuhá celistvá náprava hnaná Tuhá jednodílná náprava Tuhá skládaná náprava Výkyvné nápravy Rovnoběžníková náprava Lichoběžníková náprava Zavěšení Mc Pherson Zadní náprava s nezávislým zavěšením kol Výkyvné nápravy podle závěsných prvků Druhy řídících náprav

4 Nápravy – účel Náprava je část podvozku, jejímž prostřednictvím jsou dvě protilehlá kola dvoustopého automobilu zavěšená na jeho nosné konstrukci nebo na nosných částech podvěsu. Umožňuje přesné a pevné vedení kol a zabezpečuje přenos všech sil na nápravu. Nápravy jsou umístěny pod rámem resp. zavěšeny na samonosné karoserii a to buď úplně (tuhé nápravy) nebo částečně (ostatní). Podle konstrukce rozeznáváme nápravy: Tuhé Výkyvné

5 Tuhé nápravy Tuhá náprava má pevnou část (nápravnici nebo most) na jejíchž koncích jsou na čepech uložená kola. Nápravnice je z pravidla nosník plného průřezu. Most je dutý nosník, jehož střední díl tvoří skříň rozvodovky. Je-li tato náprava z jednoho kusu, nazývá se celistvá jednodílná náprava. Je-li složená sešroubováním nebo svařením dílů nazývá se skládaná náprava. Tuhá náprava vede dobře kola a nemění jejich rozchod. Její nevýhodou je však větší neodpérovaná hmotnost.

6 Tuhá celistvá hnaná náprava
Je to zpravidla přední náprava, která je zároveň hnací. Hlavní nosná část je nápravnice, k níž jsou pomocí rejdových čepů připevněny čepy kol. Konce nápravnice tvoří oka rejdových čepů. Okolo čepu se otáčí čep kola. Je konstruována jako: Nerozvidlená nápravnice: Na každé straně nápravnice je jedno kolo, k němuž se rejdovým čepem připojuje rozvidlený čep kola. Obr. 2: Přední tuhá celistvá náprava s nerozvidlenou nápravnicí

7 Obr. 1: Přední tuhá náprava s rozvidlenou nápravnicí
Rozvidlená nápravnice: Čep kola je u této nápravnice svým okem upevněn do rejdového čepu a ten je uchycen do vidlice nápravnice. Obr. 1: Přední tuhá náprava s rozvidlenou nápravnicí

8 Tuhá jednodílná náprava
(S jednodílným mostem) se používá pro osobní automobily a pro lehké a střední nákladní automobily. Jednodílný most má výhodu v tom, že je velmi tuhý a pevný při nejmenší možné hmotnosti. Nevýhoda: Při poškození se musí celý most vyměnit. Obr. 3. Zadní tuhá celistvá náprava

9 Tuhá skládaná náprava Je vytvořená ze dvou, tří nebo čtyř dílů. Při montáži i při opravách, zejména opravách těžkých automobilů, se lépe manipuluje s menšími celky. Při poškození není třeba měnit celý most, ale jen poškozenou část. Nevýhoda: Částečná nevýhoda je, že náprava má menší pevnost. Obr. 4: Zadní skládaná náprava

10 Výkyvné nápravy Každé kolo mají zavěšeno nezávisle pomocí závěsů spojených s nosnou konstrukcí automobilu tzv. polonáprav. Umožňují nezávislé pérování kol. Nárazy a výkyvy jsou omezeny jen na kolo, které překonává nerovnost a proto je automobil vystaven méně otřesům. Výhodou je nízká hmotnost neodpružených hmot. Rozdělují se dle těchto hledisek: 1/ dle charakteru konstrukčních prvků: - rovnoběžníkové - lichoběžníkové - McPherson 2/ dle uspořádání závěsných prvků: - kyvadlové - klikové - De Dion 3/ dle pohonu: - hnací - hnané 4/ dle vztahu k řízení: - s rejdovými koly - rejdovná

11 Rovnoběžníková náprava
Má každé kolo zavěšeno na dvou příčných závěsných ramenech, popř. též listových perech stejné délky umístěných nad sebou. Rovnoběžníková náprava má při propérování velkou změnu rozchodu kol. Obr. 5: Rovnoběžníková náprava

12 Lichoběžníková náprava
Má závěsná ramena různé délky. Horní rameno je kratší, dolní delší. Při propérování se rozchod kol mění málo. Nápravnice je na koncích zvýšená a tvoří oporu horního konce vinuté pružiny. K nápravnici jsou připojena dvě výkyvná ramena. Spodní rameno má tvar vidlice a je delší, horní rameno je jednoduché. Obě ramena vedou těleso čepu řízení. Spojení všech čtyř čepů tvoří lichoběžník. Obr. 6: Lichoběžníková náprava

13 Zavěšení McPherson Zavěšení s teleskopickou vzpěrou a závěsným ramenem. Teleskopická vzpěra slouží současně jako pružící jednotka (teleskopický tlumič pérování a vinutá pružina) Obr. 7: Náprava McPherson)

14 Zadní náprava s nezávislým zavěšením kol
Současně vyráběné automobily mají zpravidla nezávislé zavěšení kol. Tím se odstraňuje jedna z nevýhod tuhé nápravy, kdy pod vlivem pevné vazby mezi levým a pravým kolem je jejich pohyb vzájemně ovlivňován. Další nevýhodou je hmotnost tuhé nápravy. Větší neodpérované hmotnost vlivem větších setrvačných sil nestačí sledovat nerovnosti povrchu. K odstranění nevýhod tuhé nápravy se používají různé druhy nezávislého zavěšení.

15 Výkyvné nápravy podle závěsných prvků
1. Kyvadlové nápravy: u nichž je každé kolo zavěšeno na jednom příčném nebo šikmém závěsném ramenu (polonápravě). Nezkrácené kyvadlové nápravy: jejichž polonápravy jsou přikloubeny k nosné konstrukci automobilu tak, že osa kývání leží v podélné rovině souměrnosti automobilu. Zkrácené kyvadlové nápravy: jejichž polonápravy jsou přikloubeny k nosné konstrukci automobilu tak, že osa kývání leží v podélné rovině souměrnosti, avšak v podstatě s ní rovnoběžný. Obr. 8: Schéma zkrácené kyvadlové nápravy

16 Obr. 9: Schéma kyvadlové nápravy se sníženou osou kývání
Kyvadlové nápravy se sníženou osou kývání: které mají nejmenší změnu rozchodu kol a přitom jednoduchou konstrukci. Obr. 9: Schéma kyvadlové nápravy se sníženou osou kývání

17 Úhlové kyvadlové nápravy: které mají polonápravy přikloubeny k nosné konstrukci tak, že osa kývání je s jeho podélnou rovinou souměrnosti výrazně různoběžná. Obr. 10: Úhlová kyvadlová náprava

18 2) Klikové nápravy: u nichž je každé kolo zavěšeno na jednom nebo na dvou podélných závěsných ramenech (klikách) popř. list. perech. 3) Náprava De Dion: je kombinací tuhé a výkyvné nápravy. Rozvodovka je připevněna k nosné konstrukci automobilu a každý hnací hřídel má dva klouby. Obě kola jsou spojena s příčně zavěšeným mostem, jejich vzájemná poloha se proto při propérovaní nemění. Obr. 11: Náprava De Dion

19 Druhy řídících náprav a) Náprava s rejdovými koly: je řídící náprava, která plní svou řídící funkci vychylováním kol do rejdu. Může být sunutá nebo hnací. b) Rejdová náprava: je řídící náprava, která se při řízení vychyluje do rejdu jako celek. Vidlice: slouží k zavěšení kola jednostopého (popř. třístopého) vozidla k nosné konstrukci. Vidlice podle konstrukce dělíme na: a) Pevné: které jsou pevně spojeny s rámem nebo čepem řízení jednostopého vozidla. b) Výkyvné: které jsou k rámu nebo čepu řízení jednostopého vozidla pohyblivě přikloubeny, nebo se s těmito pevně spojeny avšak mají pohyblivé prvky pro zavěšení kola.

20 Seznam obrázků Obr. 1: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Přední tuhá celistvá náprava s nerozvidlenou nápravnicí, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 64, ISBN Obr. 2: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Přední tuhá celistvá náprava s rozvidlenou nápravnicí, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 64 ISBN Obr. 3: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Zadní tuhá celistvá náprava, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 65, ISBN Obr. 4: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Zadní tuhá skládaná náprava, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 65, ISBN Obr. 5: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Rovnoběžníková náprava, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 66, ISBN Obr. 6: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Lichoběžníková náprava, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 67, ISBN Obr. 7: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Náprava McPherson, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 67, ISBN Obr. 8: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Schéma zkrácené kyvadlové nápravy, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 69, ISBN Obr. 9: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Schéma kyvadlové nápravy se sníženou osou kývání, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 70, ISBN Obr. 10: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Úhlová kyvadlová náprava, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 70, ISBN Obr. 11: PILÁRIK, M., PABST, J., Automobily. Náprava De Dion, Nakladatelství Informatorium 3. vydání Praha 1997, str. 71, ISBN

21 Seznam použité literatury
[1] PILÁRIK, M., PABST, J.: Automobily. Nakladatelství Informatorium, 3.vydání, Praha, 1997, ISBN


Stáhnout ppt "Nápravy Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google