Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemnosti při organizaci a řízení podniku II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemnosti při organizaci a řízení podniku II"— Transkript prezentace:

1 Písemnosti při organizaci a řízení podniku II
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 Označení materiálu 4/LI/PEK/3/12 Tematický okruh Písemnosti při organizaci a řízení podniku Cílová skupina Žáci nástavbového oboru Podnikání Předmět/ročník Písemná a elektronická komunikace/2. ročník Autor/ datum vytvoření Ing. Lindnerová Šárka/leden 2013 Anotace Učební materiál je zaměřen na písemnou komunikaci při řízení a organizaci podniku. Seznamuje žáky se základními písemnostmi a s nejčastěji používanou terminologií. Klíčová slova Směrnice, oběžník, pokyny, zprávy, hlášení Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Písemnosti při organizaci a řízení podniku II
č. 1

3 Směrnice - Dlouhodobý charakter - Krátkodobý charakter
Stanoví jednotný postup při závažných organizačních opatření Směrnice se týkají např. stanovení cen, zásad personální práce, povolování práce přesčas, povolování zahraničních služebních cest Směrnice Příkaz ředitele - Dlouhodobý charakter Krátkodobý charakter - Obecná platnost - Jednorázový úkol - Velký rozsah - Konkrétně adresován jednomu nebo několika nižším vedoucím pracovníkům - Zpracovává je kolektiv obchodních pracovníků Vypracovávají vedoucí pracovníci, ředitelé velkých institucí - Schvaluje ředitel podniku č. 2

4 Příklad směrnice: č. 3

5 Oběžník Oznámení nových organizačních opatření, změn, připravovaných akcí Seznámení s informacemi širokého okruhu pracovníků Pracovníci oběžník podepisují – důkaz o seznámení se s obsahem oběžníku č. 4

6 Pokyny Návod, jak postupovat při plnění různých organizačních úkolů (likvidaci materiálu, roční účetní uzávěrce, poskytování výkonnostních odměn) Určeny všem pracovníkům, nebo jejich širokému okruhu Srozumitelná a názorná formulace č. 5

7 Zprávy a hlášení Zprávy Hlášení
- Informování nadřízených orgánů nebo vedoucích pracovníků o plnění úkolů, o výsledcích jednání apod. Obsahuje rozbor zkoumané činnosti nebo jevu Návrh řešení problémů Hlášení Stručná a přehledná informace pro nadřízený orgán o splnění úkolu, provedení akce Pouze objektivní skutečnosti, ne stanovisko pisatele

8 Hlášení příklad: č. 6

9 Závěrečné procvičování
Vypracujte Oběžník č. 9/2013 vydaný v Severočeských papírnách Štětí. Týká se vyřazování předmětů postupné spotřeby, je určen všem vedoucím středisek, vydal jej dne 1. června 2013 předseda komise pro vyřazování předmětů postupné spotřeby Ing. Jaroslav Šťastný. V souladu s příkazem ředitele č. 3/2013 je svolána na 21. června t. r. porada komise pro vyřazování předmětů postupné spotřeby. Podepsaný proto žádá všechny odpovědné hospodářské pracovníky, aby do 15. června odevzdali svým účetním řádně vyplněné protokoly o vyřazení. Dále je nezbytné, aby všechny předměty postupné spotřeby navržené k vyřazení byly do 21. června t. r. předány M. Chudomelovi, pracovníkovi nádvorní údržby, kde bude rozhodnuto o způsobu jejich vyřazení. Vypracovaný úkol zašlete jako přílohu u vyučujícímu.

10 Použité zdroje Obrázek č.1 - AUTOR NEUVEDEN. google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek č.2 – AUTOR NEUVEDEN. google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek č.3 - AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek č. 4 -AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek č. 5 - AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek č. 6 - AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. google.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Texty - FLEISCHMANNOVÁ, Emílie. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 151 s. ISBN


Stáhnout ppt "Písemnosti při organizaci a řízení podniku II"

Podobné prezentace


Reklamy Google