Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_06 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:22.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_06 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:22."— Transkript prezentace:

1 CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_06 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:22. srpen 2012 Vzdělávací oblast:Vnitropodnikové písemnosti I Předmět:Písemná a elektronická komunikace Ročník(y):4. ročník – denní forma vzdělávání 4., 5. ročník – dálková forma vzdělávání ZÁPIS Z PORADY

2 ANOTACE Výukový materiál obsahuje charakteristiku zápisu z porady, vč. fází jeho zpracování a jednotlivými typů zápisů. Dále se zabývá náležitostmi stručného zápisu, které jsou doplněny konkrétními ukázkami. Tento výukový materiál navazuje na materiál VY_32_INOVACE_01_01, ve kterém jsou uvedeny požadavky na formální úpravu a stylizaci vnitropodnikových písemností. VY_32_INOVACE_01_06

3 ZÁPIS Z PORADY jediný písemný doklad o průběhu jednání zachycuje veškeré důležité informace VY_32_INOVACE_01_06 Po schválení se zápis rozesílá všem účastníkům, popř. na vědomí dalším orgánům. Jeden výtisk zápisu se vždy archivuje (zakládá). FÁZE ZPRACOVÁNÍ ZÁPISU koncept – pořizuje pověřený pracovník během porady zpracování čistopisu – co nejdříve: nejlépe v den porady, event. další pracovní den schválení čistopisu – popř. úpravy obsahu, provádí: pracovník, který poradu vedl

4 OBSAHOVÁ SPRÁVNOST ZÁPISU pravdivost – uvádět pouze informace, skutečnosti, které skutečně na poradě byly pro- jednány, zazněly jasnost, jednoznačnost, stručnost (důležité hlavně pro pracovníky, kteří se porady nezúčastnili) VY_32_INOVACE_01_06 Zajištěna kontrolou vedoucího pracovníka. FORMÁLNÍ SPRÁVNOST ZÁPISU přehlednost – uspořádání jednotlivých částí (důležité pro všechny, kdo budou zápis číst) Často se odvíjí od zvyklostí v jednotlivých organiza- cích a typu porady.

5 DRUHY ZÁPISŮ Z PORAD – podle rozsahu 1.Stručný – zachycuje jednotlivé body jednání, přijatá rozhodnutí, uložené úkoly, termíny, odpo- vědné osoby 2. Podrobnější – obsáhlejší záznamy jednotlivých bodů programu nebo doslovné znění některých připomínek 3. Doslovný – jedná se o doslovný přepis jednání (např. z jednání parlamentu) VY_32_INOVACE_01_06 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ TYP: stručný zápis snadný pro zpracování a pro seznámení se s obsahem

6 NÁLEŽITOSTI STRUČNÉHO ZÁPISU Z PORADY 1. Záhlaví označení pořádající organizace 2. Název písemnosti + pořadové číslo zápisu umísťuje se na střed papíru a zvýrazňuje se na další řádek: typ porady, den konání 3. Údaje o přítomných 3a) heslo „Přítomni:“ vedle něj uvést odkaz na prezenční listinu „viz prezenční listina“ přílohou k zápisu bude podepsaná prezenční listina – při větším počtu účastníků porady 3b) hesla: „Přítomni:“, „Omluveni:“ vedle každého hesla se vypíší jména pracovníků VY_32_INOVACE_01_06

7 NÁLEŽITOSTI ZÁPISU Z PORADY – pokrač. 5. Program jednání (uspořádání se liší dle obsahu porady) VY_32_INOVACE_01_06 5a) BOD PROGRAMU = ODSTAVEC TEXTU Ukázka 1: 1.Poradu zahájil v 10:00 h ředitel společnosti. 2.Ing. Peterka seznámil přítomné s pokyny k pro- vedení inventarizace majetku. Ukázka 2: - doplnění bodů programu 1.Zahájení porady Poradu zahájil v 10:00 h ředitel společnosti. 2.Inventarizace majetku Ing. Peterka seznámil přítomné s pokyny…

8 NÁLEŽITOSTI ZÁPISU Z PORADY – pokrač. VY_32_INOVACE_01_06 5b) PROGRAM CELÉHO JEDNÁNÍ – ZÁZNAM JEDNOTLIVÝCH BODŮ Ukázka: Program jednání 1.Zahájení porady 2.Inventarizace majetku 3.Nový účetní program …. 1. Poradu zahájil v 10:00 h ředitel společnosti. 2. Ing. Peterka seznámil přítomné s pokyny k provedení inventarizace majetku.

9 NÁLEŽITOSTI ZÁPISU Z PORAD – pokrač. VY_32_INOVACE_01_06 5c) Uložené úkoly v některých organizacích jsou posledním bodem obsahu zápisu uvádí se: znění úkolu, pověřené osoby, termíny 6. Místo a datum vyhotovení údaje se neoddělují čárkou měsíc se vypisuje slovy 7. Jméno zapisovatele, jméno vedoucího prac. vedoucí pracovník schválenou verzi zápisu parafuje

10 POUŽITÉ ZDROJE LEVOVÁ, J., VALEŠOVÁ, I. Písemnosti bez předtištěných odvolacích údajů + Sbírka úloh. 2. aktual. vyd. Praha: NÚOV, 2008. 53 s. ISBN 80-85118-93-9 Všechny obrázky z programu MS PowerPoint. VY_32_INOVACE_01_06 Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. velebova@sosptu.cz


Stáhnout ppt "CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o. EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011 VY_32_INOVACE_01_06 Zpracovala:Mgr. Petra Velebová Datum:22."

Podobné prezentace


Reklamy Google