Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace EQAVET v ČR Lenka Chvátalová. Evropský kontext Nástroje na podporu mobility a celoživotního učení EQF – Evropský rámec kvalifikací ECVET.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace EQAVET v ČR Lenka Chvátalová. Evropský kontext Nástroje na podporu mobility a celoživotního učení EQF – Evropský rámec kvalifikací ECVET."— Transkript prezentace:

1 Implementace EQAVET v ČR Lenka Chvátalová

2 Evropský kontext Nástroje na podporu mobility a celoživotního učení EQF – Evropský rámec kvalifikací ECVET – Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání EQAVET – Evropský rámec pro zajišťování kvality Europass -> agenda Národního ústavu pro vzdělávání, oddělení pro sociální partnerství a mezinárodní spolupráci

3 Národní referenční bod EQAVET-CZ Ustanoven na podzim 2010 Zástupci NÚV, ČŠI a MŠMT Organizačně-administrativní podpora činnosti sítě Účast na seminářích/konferencích pořádaných EK Každoroční seminář k aktuálním tématům z oblasti zajišťování kvality v OVP

4 Klíčové body Národního referenčního bodu – EQAVET-CZ rozšíření členské základny Národní sítě pro zajišťování kvality odborného vzdělávání přenos informací o aktivitách sítě EQAVET z evropské na národní úroveň, zvýšení povědomí o činnosti EQAVET podpora fungování procesu zavedení evropského referenčního rámce EQAVET přispívání k rozvoji zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v rámci Evropy prostřednictvím evropské spolupráce prosazování součinnosti s projekty zajišťování kvality v kontextu programu celoživotního vzdělávání, ECVET a EQF překlady a šíření materiálů sítě EQAVET prostřednictvím webových stránek

5 Využití EQAVET v ČR působnost v oblasti počátečního vzdělávání, součinnost s Českou školní inspekcí oblast dalšího vzdělávání EQAVET neřeší (záležitost jednotlivých resortů) osvěta, šíření „kultury kvality“, příklady dobré praxe z ČR i zahraničí propojení s dalšími nástroji (ECVET, EQF, Europass) zhodnocení EQAVET indikátorů a zavedení vybraných do inspekční činnosti

6 Zajišťování kvality v ČR Monitorování a hodnocení – externí: Česká školní inspekce – ZŠ, SOŠ a SOU Akreditační komise pro VOŠ a Akreditační komise pro VŠ Monitorování a hodnocení – interní: každá škola (ZŠ, SOŠ, SOU, VOŠ a VŠ) má povinnost provádět pravidelně autoevaluaci

7 Děkuji za pozornost! Lenka.Chvatalova@nuv.cz


Stáhnout ppt "Implementace EQAVET v ČR Lenka Chvátalová. Evropský kontext Nástroje na podporu mobility a celoživotního učení EQF – Evropský rámec kvalifikací ECVET."

Podobné prezentace


Reklamy Google