Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Analogové osciloskopy OB21-OP-EL-ELKM-M-3-002

3  pracují výlučně s analogovými signály.  Základními částmi analogových osciloskopů jsou  Obrazovka  Vertikální zesilovač  Obvody časové základny a spouštění  Horizontální zesilovač  Napájecí zdroj

4 Analogové osciloskopy  zjednodušené blokové schéma analogového osciloskopu

5 Analogové osciloskopy  Obrazovka je speciální vakuová elektronka, která umožňuje optické sledování měřeného signálu.  Zaostřený a urychlený elektronový paprsek je vychylován ve vertikálním a horizontálním směru.  Běžné analogové osciloskopy mají elektrostatické vychylování pomocí dvou párů elektrod  Za vychylovacími destičkami je umístěna další anoda s potenciálem několika kV. Ta slouží k dodatečnému urychlení elektronového paprsku.  Elektronový svazek je VN napětím urychlen tak, aby měl dostatečnou rychlost a energii k vytvoření stopy na stínítku.

6 Analogové osciloskopy Obrazovka s elektrostatickým vychylováním

7 Analogové osciloskopy  Osciloskop má dva základní vstupy  Vertikální vstup Y  Horizontální vstup X  Oba vstupy jsou opatřeny zesilovači upravujícími vstupní signál v celém kmitočtovém rozsahu na jednotnou úroveň. Vstupní impedance zesilovačů musí být velká, aby osciloskop nezatěžoval měřený obvod.

8 Analogové osciloskopy Blokové schéma analogového osciloskopu

9 Analogové osciloskopy  Blokové schéma osciloskopu lze rozdělit na dva velké celky  Kanál vertikálního vychylování  Kanál horizontálního vychylování

10 Analogové osciloskopy Kanál vertikálního vychylování obsahuje:  Vstupní obvody (vstupní dělič a zesilovač)  Koncový vertikální zesilovač  Zpožďovací linku

11 Analogové osciloskopy  Stejnosměrnou složku vstupního proměnného signálu je možno oddělit zařazením kondenzátoru C (omezíme dolní mezní kmitočet).  Aby osciloskop zobrazil signály nezkresleně, je třeba měnit jejich úroveň tak, aby je vertikální předzesilovač a koncový zesilovač zesílil bez zkreslení.  Změna regulace se provádí skokově tak, aby výsledná citlivost osciloskopu měla přesnou a celistvou hodnotu.

12 Analogové osciloskopy Vertikální koncový zesilovač  Rozhodujícím způsobem určuje kmitočtový rozsah osciloskopu.  musí pracovat se signály o amplitudě až 80 V, aniž by je výrazně zkreslil.  musí mít malý vnitřní odpor  Pro zapojení vertikálního koncového zesilovače a předzesilovače osciloskopu se dnes ve velké míře používají integrované obvody a to až do kmitočtového rozsahu 1 GHz.

13 Analogové osciloskopy

14 Kanál horizontálního vychylování Může pracovat ve dvou režimech:  1. pohyb paprsku po stínítku v ose x zajišťuje časová základna  2. použije se horizontální vstup X a vypne se časová základna. Osciloskop zobrazuje závislost napětí připojeného ke vstupu Y na napětí přivedenému na vstup X.  Převodem veličin (i neelektrických) na napětí tak získáme možnost použít osciloskop k zobrazení mnoha fyzikálních závislostí jedné veličiny na jiné.

15 Analogové osciloskopy  Časová základna obsahuje generátor napětí pilového průběhu, u kterého musí být zajištěna linearita a co nejkratší zpětný chod.  Pilové napětí je zesilováno koncovým horizontálním zesilovačem a je přivedeno na horizontální vychylovací destičky obrazovky.  Rychlost změny pilového napětí – strmost – určuje časové měřítko zobrazení. Obvykle lze měřítko měnit v rozmezí 1 s/dílek až 0,02 μs/dílek

16 Analogové osciloskopy  Synchronizaci časové základny se zobrazovaným signálem zajišťují impulsy u 5, generované v synchronizačním obvodu.  Spouštěcí impuls je generován v okamžiku, kdy vstupní napětí dosáhne spouštěcí úrovně.  V případě, kdy má měřený signál příliš malou velikost pro generování signálu nutného pro vnitřní spouštění, používá se třetí vstup osciloskopu (Ext. trig.).  Zpětný chod paprsku zprava doleva je zatemňován napětím u8, přivedeným na mřížku obrazovky.  Touto modulací jasu je propouštěn elektronový paprsek z katody na stínítko pouze v době nárůstu pilovitého napětí (přímý běh paprsku).

17  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

18 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google