Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster

2 co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují o dosažení sociálních cílů. Sociální firma má při svém podnikání za cíl zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu (zdroj: Wikipedie) PODNIKÁNÍ: max. zisku pro vlastníka Kooperace, družstva – více demokratického řízení, ale nemají za cíl zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu Sociální podnikání = navíc vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce z důvodu handicapu (zdravotní, sociální).

3 Klastr soc. inovací a podniků - SINEC
Vznik klastru: 11/2013 Zaměření klastru: zastřešení sociálních podniků a dalších aktérů sociálního podnikání a sociální ekonomiky zejména v Moravskoslezském kraji Důvod vzniku klastru: potřeba společně, transparentně a cíleně pracovat na šíření myšlenek a iniciativ sociální ekonomiky a sociálního podnikání potřeba pomoci sociálním podnikům v MSK s řešením podobných, ale i specifických úskalí a problémů potřeba vytvořit databázi soc. podniků a snažit se o jejich prosazení, jakožto plnohodnotných a kvalitních zaměstnavatelů cílových skupin zdravotně a sociálně znevýhodněných osob

4

5 Cíle klastru SINEC Hlavním cílem je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně ohrožených skupin a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb. Mezi dílčí cíle klastru patří posílení konkurenceschopnosti zapojených subjektů a zlepšení jejich výsledků na základě společné strategie, sdílení informací a realizace společných projektů, usnadnění přístupu k finančním zdrojům na rozvoj činnosti a iniciace úspor z rozsahu,

6 Dílčí cíle klastru /pokračování/
budování partnerských vztahů s jinými klastry k identifikaci a realizaci dodavatelských příležitostí a tvorbě nových pracovních míst, efektivní komunikace s veřejným a vzdělávacím sektorem, zvyšování poznatků a kompetencí o sociálně ohrožených skupinách k testování, vývoji a komercializaci inovačních produktů, technologií a služeb zvyšujících kvalitu jejich života usnadnění přístupu k informacím v oblasti sociálního podnikání a iniciace vzniku nových sociálních podniků a podpora rozvoje stávajících sociálních podniků,

7 Dílčí cíle klastru /pokračování/
vzdělávání a zvyšování kvalifikace v sociální ekonomice, osvěta a výchova specifických cílových skupin především v otázkách sociálního bydlení, zvýšení atraktivity a důvěryhodnosti pro věřitele, včetně usnadnění vyjednávání a prosazování zájmů a významu sociálního podnikání, napomáhání spolupráce sociálních podniků s výrobním sektorem s cílem vzniku a rozvoje sociálních spin-off podniků

8 Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC
Vedlejší činností SINEC je pořádání odborných, vzdělávacích a konferenčních akcí blízkých cílům SINEC, poradenství a prodej oborově specializovaných vlastních produktů a služeb.

9 Klastr soc. inovací a podniků – SINEC SOUČASNOST
Klastr SINEC sdružuje 34 členů (sociálních podniků a dalších aktérů sociálního podnikání). Členové zaměstnávají více než 860 zaměstnanců, z nichž více než 660 je z cílových skupin zdravotně a sociálně znevýhodněných na trhu práce. Roční obraty členů se pohybují přes 260 mil. Kč.

10 Klastr soc. inovací a podniků – SINEC SPOLUPRÁCE
Moravskoslezský kraj – memorandum o spolupráci Zapojení do pracovní skupiny ke koncepci legislativních změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním KÚ MSK Agentura pro regionální rozvoj a.s. Národní síť Místních akčních skupin ZÁJEM o spolupráce s vědeckými institucemi v kraji, podnikatelskými subjekty a municipalitami

11 Klastr soc. inovací a podniků – SINEC www.klastr-socialnich-podniku.cz

12 PŘIPRAVUJEME

13

14 ETICKÝ KODEX klastru SINEC


Stáhnout ppt "co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google