Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okovy x svoboda Vděčnost osvobozuje AC Vyškov, 2.11.2014, Jirka Pospíšil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okovy x svoboda Vděčnost osvobozuje AC Vyškov, 2.11.2014, Jirka Pospíšil."— Transkript prezentace:

1

2 Okovy x svoboda Vděčnost osvobozuje AC Vyškov, 2.11.2014, Jirka Pospíšil

3 Vděčnost osvobozuje J/10:10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život - život v plnosti. Ř 8/37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

4 Vděčnost osvobozuje 1)Definice vděčnosti: Př. Nick Vujičič Vděčnost je pocitem radosti a díků v odpovědi za přijetí daru - ať je ten dar malý nebo veliký, zasloužený nebo nezasloužený, očekávaný nebo neočekávaný, konkrétní nebo abstraktní. Takováto vděčnost může být bezděčná či vědomá, záměrně pěstovaná, krátkodobá (dočasná) nebo dlouhodobá (když se radujeme ze života vzdor všemu).

5 Vděčnost osvobozuje 1)Definice vděčnosti: Co to je nevděčnost ?

6 Vděčnost osvobozuje 2) Dopady nevděčnosti:

7 Vděčnost osvobozuje 2. Paralipomenon 32:22 Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou asyrského krále Senacheriba i z rukou všech ostatních a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. 23 Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl v očích všech národů. 24 V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil a udělal pro něj zázrak. 25 Ezechiáš ale za prokázané dobrodiní nebyl vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. 26 Potom se však z té pýchy kál, stejně jako obyvatelé Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl.2223242526

8 Vděčnost osvobozuje Řím 1/21 Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce ⌈ se ocitlo ve tmě ⌉. 22 Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. 23 Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů.... 29 Jsou naplněni veškerou nepravostí, [smilstvem,] ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, 30 pomlouvači, ⌈ Bohu odporní ⌉, zpupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, 31 jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní2223293031

9 Vděčnost osvobozuje 2) Dopady nevděčnosti: pýcha Boží hněv upadnutí do marnosti nerozumné srdce bláznovství výměna Boha za modly

10 Vděčnost osvobozuje 3) Jak budovat v sobě vděčnost Židům 12:26 Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem." 27 A to, že řekl "ještě jednou...," ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné (to jest udělané), aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné. 28 My však přijímáme království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. 29 Vždyť náš Bůh je stravující oheň.26 272829

11 Vděčnost osvobozuje 3) Jak budovat v sobě vděčnost přijímej Boží království rozhodni se pro vděčnost vyjádři vděčnost veřejně služ Bohu začni si psát (deník, Apolletin...) sdílej se s druhými o Bohu usmívej se na druhé zdrav druhé jako první rozhodni se dnes být jako Karel

12 Vděčnost osvobozuje


Stáhnout ppt "Okovy x svoboda Vděčnost osvobozuje AC Vyškov, 2.11.2014, Jirka Pospíšil."

Podobné prezentace


Reklamy Google