Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:"— Transkript prezentace:

1 MSŠZe a VOŠ Opava

2 Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická: 120 parcelek Modul 4 vřesoviště a skalka: pestrý výskyt rostlin Modul 5 ovocný sad: 6 řad - druhy, odrůdy, tvary, způsoby- 150 rostlin Modul 6 zelenina: 40 parcel zelenin Modul 7 keře a trvalky: 80 druhů rostlin Environmentální učebna s vybavením z projektu – Ing. Kašný, Mgr. Stříbná Letní environmentální učebna – navíc aktivita školy - vybavení Bc. Ondrušák

3 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly pro garanty modulů č. 1 – 7 cedulky, popisky Expozice – další rozvoj a označení exponátů ve spolupráci s odbornými poradci, cedulky, popisky nyní již 6., Informační tabule se soutěžemi, kvízy k expozici, v terénu a na webu - vždy po 3 měsících obměna – nyní již 6., lze doložit z historie na webu strukturu, texty, fotodokumentaci Digitální prezentace expozice –tvořit ve spolupráci s garantem diseminace, mít strukturu, texty, fotodokumentaci maily, fotky prací, exkursí, informačních a soutěžních tabulí, exponátů Archivace věcí k expozici – každý garant modulu - maily, fotky prací, exkursí, informačních a soutěžních tabulí, exponátů a jejich částí, v samostatné složce elektronicky – ihned doložitelné název expozice, termín, podpisy žáků a dospělých Prezenční listiny - název expozice, termín, podpisy žáků a dospělých, předání Veronice Bátorové k založení termín, rozsah, informovanost Soutěže a exkurse – spolupráce se zástupci partnera – termín, rozsah, informovanost, porada s manažerem projektu

4 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly pro garanty modulů č. 1 – 7 Propagační letáky o expozici – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační DVD o expozici – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Úkoly pro management Propagační letáky o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační brožury o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Propagační DVD o areálu – tvořit ve spolupráci s garantem diseminace a odbornými poradci, mít strukturu, texty, fotodokumentaci Webové stránky areálu – tvořit a udržovat ve spolupráci s garantem diseminace

5 MSŠZe a VOŠ Opava Dokumentace k expozici (každý garant modulu): Plánek expozice Prezenční listiny z akcí v rámci modulu Průběžné soutěže č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Velká soutěž – propozice, pozvánky, plakátek, přihlášky Velká soutěž – vyhodnocení Velká soutěž – prezenční listiny Velká soutěž – evaluační dotazníky a jejich vyhodnocení Fotodokumentace na CD, DVD Novinové články, publicita o soutěži CD, DVD s digitální prezentací expozice – pomoc žáků a Mgr. Stříbné Propagační letáky o expozici – pomoc RNDr. Kubačky Dílčí DVD o expozici – pomoc Ing. Rucké

6 MSŠZe a VOŠ Opava Časový harmonogram soutěží: Soutěže : Minerály a horniny Ikvěten 2010 Botanická zahrada září 2010 Dendrologie říjen 2010 Keře a trvalkyříjen 2010, květen 2011 Vřesoviště a skalkyduben 2011 Zelinářská zahradakvěten 2011 Minerály a horniny IIčerven 2011 Ovocný sadříjen 2011

7 MSŠZe a VOŠ Opava Úkoly kulatého stolu: – archivace věcí dle ukázky a textu v prezentaci, doplnění nedostatků - výroba stálých tabulek k exponátům – stav, rozpracování, termíny – RNDr. Kubačka a garanti modulů - tvorba digitálních prezentací expozic – stav, rozpracování, dokončení - Mgr. Stříbná a garanti modulů - tvorba propagačních letáků a brožur – návrh, potřebné podklady, realizace – RNDr. Kubačka - tvorba dílčích DVD a celkového DVD – návrh, potřebné podklady, realizace – Ing. Rucká

8 MSŠZe a VOŠ Opava Povinnosti s organizací soutěží a exkursí: Před soutěžemi – domluva s partnerem, s manažerem, soutěže i pro 1. stupeň ZŠ, co nejzábavnější Soutěž – pozvání všech škol dle adresáře, kvalitní organizace, fotodokumentace,vyhodnocení, předání cen, zpracování prezence a evaluačních dotazníků s logy Po soutěžích – vyhodnocení, informace zúčastněným školám, vyhodnocení autoevaluačních dotazníků, umístění informací a fotek na panel v přízemí, předání článku, pořadí a fotek na web a pro noviny – vše včetně logolinku, předání všech podkladů k archivaci Veronice Bátorové Exkurse – možnost rozšířit počet exkursí na 14 – 2 ke každé expozici – jsou peníze na dopravu i stravu, zatím málo čerpáno

9 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: - kapitola 01 Osobní náklady – dle harmonogramu, výkazy, hlídá Ing. Bátorová - kapitola 02 Cestovní náhrady - cestovné a stravné Ing. Klein, Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 02 Cestovní náhrady , , , Cestovné manažera projektu , ,00610, Cestovné finančního manažera 658, , , Cestovné účetní 384,44410,0025, Stravné manažera projektu 432,00800,00368, Stravné finančního manažera 216,00820,00604, Úprava vzniklá zaokrouhlením 5,2620,0014,74

10 MSŠZe a VOŠ Opava Popisky rostlin - expozice vřesovišť a skal0, Rostliny - expozice vřesovišť a skal3.885,00 0, Zahradnický substrát - vřesoviště7.470,00 0,00 Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 03 Zařízení , , , Informační tabule45.300,00 0, Tabulky s popisy50.414, , , Rostliny dendrologická expozice ,00 0, Sbírkové krabice s minerály 0, Sbírkové krabice hornin a zkamenělin 0, Sbírková krabice stupnice tvrdosti 1.964,00 0,00

11 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat Rostliny - expozice keřů a trvalek5.206,00 0, Osivo - expozice zelenin3.850,00 0, Rostliny - ovocnářská expozice4.454,00 0, Notebook - environmentální učebna13.223,00 0, DVD recorder - environmentální učebna8.748,00 0, Ozvučení - environmentální učebna1.224,00 0, Vizualizér – video presenter –environmentální učebna14.364,00 0, CCD kamera - environmentální učebna 0, Mikroskop - environmentální učebna ,00 0, Digitální fotoaparát - environmentální učebna 6.438,00 0, Preparační pinzety - environmentální učebna 0,00

12 MSŠZe a VOŠ Opava Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat Preparační skalpely - environmentální učebna1.306,00 0, Preparační nůžky – environmentální učebna0, Obrazy biologie - environmentální učebna6.027,00 0, Obrazy biologie - environmentální učebna20.013,00 0, Obrazy biologie - environmentální učebna0, Výukové CD - environmentální učebna13.625,00 0, Výukové CD - environmentální učebna0, , Výukové audiovideo - environmentální učebna518,00 0, Digitální kamera - environmentální učebna11.606,00 0, GPS - terénní práce, zaměřování přírodnin11.503,00 0, Dataprojektor - environmentální učebna14.087,00 0, Mapy2.010,00 0, Geologické potřeby23.956,00 0, Břidlice5.880,00 0, Ostatní zahradnický materiál38.652,00 0, Osivo – všechny moduly760,00 0, Publikace9.418,00 0, Mikroskopické preparáty ,00 0,00

13 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: kapitola 03 Zařízení – dle rozpisu, důraz na: tabulky s popisy –spolupráce s RNDr. Kubačkou

14 MSŠZe a VOŠ Opava Seznámení se stavem finančního čerpání projektu (Ing. Bátorová): Nutnost čerpání: Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 04 Místní kancelář50.482,00 0, Kancelářské potřeby23.661,00 0, Kancelářský papír 5.491,00 0, Platba telefon, poštovné, fax 0, Nájem kanceláře projektu , , ,50

15 MSŠZe a VOŠ Opava -kapitola 05 Nákup služeb tvorba propagačních letáků a brožur – podklady garanti modulů, tvorba RNDr. Kubačka a Ing. Klein tvorba dílčích DVD a celkového DVD – podklady garanti modulů, tvorba Ing. Rucká a Ing. Klein Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 05 Nákup služeb , , , Tvorba propagačních letáků o areálu 0, , Tvorba informačních brožur o areálu 0, , Tvorba ukázkového DVD , , Kopie ukázkového DVD 0, , Kopie dílčích DVD 3.769, , , Tisk propagačních materiálů 526,00 0, Náklady na občerstvení - kulaté stoly 7.189, ,00311,00

16 MSŠZe a VOŠ Opava Nutnost čerpání: Ing. Bátorová - kapitola 05 Nákup služeb – cca ,-- Kč tvorba propagačních letáků a brožur – podklady garanti modulů, tvorba RNDr. Kubačka tvorba dílčích DVD a celkového DVD – podklady garanti modulů, tvorba Ing. Rucká

17 MSŠZe a VOŠ Opava -kapitola 07 Přímá podpora Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 07 Přímá podpora ,60 0, Exkurse žáků – cestovné ,60 0, Exkurse žáků – stravné ,00 0, Exkurze žáků – vstupné ,00 0,00

18 MSŠZe a VOŠ Opava Seznámení se stavem finančního čerpání projektu (Ing. Bátorová): Nutnost čerpání: - kapitola 08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy – Inzerce – Ing. Klein Vedení účtů – Ing. Bátorová Druh výdajů rozpočtu Skutečnost k RozpočetZbývá vyčerpat 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy , , , Inzerce v tisku18.000, , , Informační tabule o projektu0, Drobné propagační materiály s logem ESF29.129,00 0, Trička s logem ESF21.458,00 0, Čepice s logem ESF9.919,20 0, Vlajky EU, ČR1.436,00 0, Propagační materiály s logem ESF29.736,00 0, Tašky s logem ESF 0, Informační panely ,00 0, Internetová doména 4.403,00 0, Zřízení a vedení účtu 2.010, , SUMA PROJEKT , , ,10

19 MSŠZe a VOŠ Opava Poslední publicita projektu: Region Opavsko „Mrazivá soutěž v Arboretu“ Region Opavsko „Inzerce projektu“ Region Opavsko „Žáci základních škol znají kouzlo zeleniny“ Očekávaná publicita v říjnu: Region Opavsko „Inzerce projektu“ Region Opavsko soutěž „Pěstování ovoce na Opavsku“

20 MSŠZe a VOŠ Opava Evaluační dotazníky: vyhodnocení papírově na kulatém stole

21 MSŠZe a VOŠ Opava Monitorovací indikátory: vyhodnocení papírově na kulatém stole

22 MSŠZe a VOŠ Opava Monitorovací indikátory: Počet nově vytvořených produktů: 7 (prezentace, DVD o expozic í ch) Počet osob poskytuj í c í ch služby: 12 ( 7 garantů, 2 partneři, 3 odborn í ci) Počet podpořených osob – pracovn í ků v dal ší m vzděl á v á n í : 15 (učitel é Z Š a S Š ) Počet podpořených osob muži: 5 (učitel é Z Š a S Š ) Počet podpořených osob ženy: 10 (učitelky Z Š a S Š ) Počet podpořených ž á ků: 800 Počet podpořených ž á ků – d í vky: 400 Počet podpořených ž á ků – chlapci: 400

23 MSŠZe a VOŠ Opava Kontrola poskytovatele dotace: vyhodnocení papírově na kulatém stole

24 MSŠZe a VOŠ Opava Děkuji za pozornost Ing. Arnošt Klein ředitel školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12, Opava Opava tel: fax:


Stáhnout ppt "MSŠZe a VOŠ Opava. Modul 1 dendrologie: dřeviny školního parku – 80 dřevin Modul 2 horniny: minerály a horniny, bludné balvany – 30 exponátů Modul 3 botanická:"

Podobné prezentace


Reklamy Google