Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Prezentace, která se zabývá elektrickými vlastnostmi látek. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vysvětlit a popsat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Prezentace, která se zabývá elektrickými vlastnostmi látek. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vysvětlit a popsat."— Transkript prezentace:

1 Anotace Prezentace, která se zabývá elektrickými vlastnostmi látek. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vysvětlit a popsat jevy související s elektrickými vlastnostmi látek. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, aniont, kationt.elektrický náboj, elektrické pole Druh učebního materiálu Procvičení Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 11299,8kB/leden-2012 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-41

2 Elektrické vlastnosti látek – z jakých částí se skládá atom? Elektrické vlastnosti látek – souvisejí se stavbou atomů a vlastnostmi částic, z nichž je atom složen. Proton – kladný náboj Neutron – bez náboje Elektron – záporný náboj obal jádro Obr. 1 a,b,c

3 Čím se liší atomy různých chemických prvků? Liší se počtem protonů v atomovém jádře tzv. protonovým číslem. ( známe asi 109 různých atomů ) Obr. 2 a,b,c,d

4 Periodická soustava prvků: Obr. 3

5 Jaké údaje o prvku můžeme zjistit z tohoto zápisu? Počet protonů v jádře: 26 Počet neutronů v jádře: 30 Počet elektronů v obalu: 26 Fe 26 56

6 Při vzájemném tření dvou těles z různých látek se mohou tělesa zelektrovat. Okolo zelektrovaného tělesa je elektrické pole, které působí na zelektrovaná tělesa elektrickou silou ( závisí na vzdálenosti těles ), souhlasně nabitá se odpuzují, nesouhlasně nabitá se přitahují. Obr. 4 a,b,c

7 Jak vysvětlit elektrování těles? Při tření sáčku o papír přecházejí některé elektrony z papíru na sáček, tím vznikly v sáčku z několika neutrálních atomů záporné ionty. Sáček má záporný a papír kladný el. náboj – přitahování. Obr. 5 a,b

8 Vysvětli, jak vznikají ionty na modelu? Odtržením ( přijetím ) jednoho nebo několika elektronů z obalu atomu vznikne částice s kladným ( záporným ) el. nábojem – kladný ( záporný ) iont. Obr. 6 a,b

9 Jak, se nazývají částice, jejichž modely jsou na obrázcích, jaké mají náboje? Záporný iont - aniont Kladný iont - kationt Obr. 7 a,b

10 Které částice na obrázku na sebe působí větší elektrickou silou? Všechny částice mají stejně veliký náboj opačného znaménka. + - + - V druhém případě, protože částice jsou blíže u sebe.

11 Doplň správně chybějící znaménka? +++-++ + + Obr. 8 a,b,c,d

12 Jaký směr má síla, kterou na sebe působí částice na obrázku? Obr. 9 a,b

13 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-7196-149-3. KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 8. ročník základní školy: studijní část. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1994. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80- 85849-29-1. Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr. 1 – 9 - autor Michal Gruber, leden 2012

14 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "Anotace Prezentace, která se zabývá elektrickými vlastnostmi látek. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vysvětlit a popsat."

Podobné prezentace


Reklamy Google