Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání v oboru penzijního připojištění a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání v oboru penzijního připojištění a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006."— Transkript prezentace:

1 Podnikání v oboru penzijního připojištění a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006

2 Cíl konzultace Systematizovat poznatky o efektivnosti podnikání a výkonnosti penzijního fondu, vymezit kriteria pro hodnocení, způsoby sledování a měření efektivnosti a výkonnosti a charakterizovat specifika těchto problémů v sektoru penzijních fondů

3 Tématický celek je rozložen do dvou dílčích témat Základní předpoklady efektivního rozvoje penzijního fondu Výkonnost penzijního fondu a její měření

4 Základní předpoklady efektivního rozvoje penzijního fondu Charakteristika penzijních fondů z hlediska a)národohospodářských a b)podnikohospodářských funkcí

5 Charakteristika penzijních fondů z hlediska národohospodářských funkcí Jak vůbec chápat efektivnost činnosti penzijního fondu? V čem vlastně jeho efektivnost spočívá?

6 Efektivnost jako obecná kategorie (opakování z „makra“) Efektivnost (obecně) Ekonomická efektivnost (obecně)

7 Ekonomická efektivnost penzijního připojištění Z hlediska Spotřebitele (účastníka penzijního připojištění) Firmy (penzijního fondu) Finanční skupiny (holdingu) Státu (ČR) Společenství (např. EU) Otázka pro cvičení č. 1: Objasněte příklady souladu či nesouladu dílčích efektivností, analyzujte jejich příčiny a důsledky Otázka pro cvičení č. 2: Uveďte konkrétní příklad, v čem se efektivnost penzijních fondů projevuje

8 Ekonomická efektivnost z hlediska spotřebitele (účastníka penzijního připojištění) Účast v doplňkovém systému mu přinese očekávaný efekt, tj. smysluplně vysoký doplňkový starobní důchod Na čem výše individuálního doplňkového starobního důchodu závisí (absolutně a relativně)? –Věk zahájení plateb do penzijního fondu –Doba placení příspěvků –Absolutní výše plateb –Platby třetích osob –Bonifikace za účast a za výši plateb (státní příspěvek, odložená daňová povinnost, úlevy na dani na sociální a zdravotní pojištění) –Míra zhodnocení z titulu hospodaření penzijního fondu –Relativně pak na poměru příspěvek/současný příjem a na poměru velikost starobní penze/celkový seniorský příjem

9 Srovnání ročního růstu příspěvku účastníka s ročním růstem hrubé mzdy RokPrůměrné měsíční příspěvky účastníka Roční nárůst příspěvků účastníka v % Průměrné měsíční státní příspěvky Celkem příspěvky Průměrná měsíční mzda Roční nárůst hrubé mzdy v % Podíl příspěvku účastníka k hrubé mzdě v % Podíl celého příspěvku k hrubé mzdě v % 1994118 0 43161 6 896 01,72,3 1995262122 93355 8 172 18,53,24,3 199630516,4103408 9 676 18,43,24,2 1997333 9,2 9743010 69610,543,14,0 1998333 0 9542811 693 9,322,83,7 1999324-2,7 9241612 655 8,232,63,3 2000337 4 9343013 490 6,62,53,2 2001348 3,3 9244014 642 8,542,43 2002354 1,7 9044415 707 7,272,32,8 2003383 8,2 9647916 732 6,532,32,9 2004397 3,7 9849517 881 6,862,22,8 2005407 2,8 9950618 990 6,202,12,7

10 Ekonomická efektivnost z hlediska penzijního fondu Vložený kapitál (20, resp. 50 mil. Kč) bude akcionářům dlouhodobě zhodnocen Vysoké náklady při vstupu do odvětví Přísná regulace – 2 x 3 osoby se splněnými kvalifikačními předpoklady, penzijní plán, distribuce produktu, portfolio manager, správa kmene, komunikace s účastníky, náklady na dealerské sítě, image, goodwill Dosažení hranice minimálního počtu účastníků jako předpokladu návratnosti vloženého kapitálu Nárok na max. 10 % z dosaženého zisku Viz data APF za 3.Q.2006

11 Ekonomická efektivnost z hlediska finanční skupiny (holdingu) Většina finančních skupin pracuje se strategickými cíli v horizontu až desetiletí Cílem je taková diverzifikace nabídky, která umožní pokrýt optimální výseč trhu domácností/firem Dvě větve marketingových aktivit: –zacílení na účastníky (zaměstnance) –zacílení na účastníky (zaměstnavatele - firmy) Hledání synergických efektů (vícekanálový přístup ke klientovi s ohledem na zákon o ochraně osobních dat)

12 Ekonomická efektivnost z hlediska České republiky Penzijní systém musí být v takové podobě, aby: –Pro relevantní část seniorské populace zabezpečit tak vysoký celkový příjem penze, který by umožnil důstojné prožití cca ¼ průměrného věku (cca mezi 60 a 80 lety věku) –Protože je zřejmé, že klasický PAYG systém Bismarckova typu je kriticky závislý na demografických předpokladech, zejména standardně vysoké porodnosti, který přestává být naplňován, navíc vede k nadměrné nivelizaci starobních důchodů (efekt solidarity) a k poklesu náhradového poměru, je nutné vedle jeho I. pilíře vytvořit II. či III. pilíř, založený na principu ekvivalence –To byl důvod vzniku penzijního připojištění v roce 1993 jako hybridu II. a III. pilíře –Dlouhý časový horizont k maturitě dnešního dvou a půl pilířového systému Otázky pro cvičení č. 3.1, 3.2, 3.3: –Je současný penzijní systém efektivní? –Pokud nebude reformován, bude efektivní za 20 a za 40 let? –Jakou váhu ve struktuře celkových seniorských příjmů hraje penzijní připojištění nyní a pokud nedoje k reformě, bude hrát za 20 a za 40 let?

13 Ekonomická efektivnost z hlediska Evropských společenství 1 Celková porodnost 1960 – 2045 (v %)

14 Ekonomická efektivnost z hlediska Evropských společenství 2 (naděje dalších let života, pokud se člověk již dožil 60 let)

15 Zvýšení věkové skupiny 65+ vzhledem k celkové populaci ve vybraných státech (do roku 2050 v %)

16 Podíl dětské a seniorské složky ve světové populaci v letech 1950 - 2110 (OSN 1998)

17 Ekonomická efektivnost penzijního připojištění z hlediska zemí Evropského společenství Existuje korelace mezi růstem ekonomické úrovně a poklesem porodnosti resp. prodlužující se délkou života (změna životního stylu, lepší pediatrická a geriatrická péče atd.) Existuje time lag – zpoždění v čase, kdy jednotlivé země nastupují na rozvojovou trajektorii (HDP/obyvatele) a současně v poklesu porodnosti a prodloužení délky života Asynchronní model tak vede k nerovnostem mezi zeměmi (kontinenty) Řešení je v migraci? ES musí synchronizovat svou demografickou politiku vč. penzijních reforem, posílit pozici doplňkových důchodů jako korektora nivelizovaného I. pilíře


Stáhnout ppt "Podnikání v oboru penzijního připojištění a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google