Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání v oboru penzijního připojištění a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání v oboru penzijního připojištění a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006."— Transkript prezentace:

1 Podnikání v oboru penzijního připojištění a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006

2 Cíl konzultace Systematizovat poznatky o efektivnosti podnikání a výkonnosti penzijního fondu, vymezit kriteria pro hodnocení, způsoby sledování a měření efektivnosti a výkonnosti a charakterizovat specifika těchto problémů v sektoru penzijních fondů

3 Tématický celek je rozložen do dvou dílčích témat Základní předpoklady efektivního rozvoje penzijního fondu Výkonnost penzijního fondu a její měření

4 Základní předpoklady efektivního rozvoje penzijního fondu Charakteristika penzijních fondů z hlediska a)národohospodářských a b)podnikohospodářských funkcí

5 Charakteristika penzijních fondů z hlediska národohospodářských funkcí Jak vůbec chápat efektivnost činnosti penzijního fondu? V čem vlastně jeho efektivnost spočívá?

6 Efektivnost jako obecná kategorie (opakování z „makra“) Efektivnost (obecně) Ekonomická efektivnost (obecně)

7 Ekonomická efektivnost penzijního připojištění Z hlediska Spotřebitele (účastníka penzijního připojištění) Firmy (penzijního fondu) Finanční skupiny (holdingu) Státu (ČR) Společenství (např. EU) Otázka pro cvičení č. 1: Objasněte příklady souladu či nesouladu dílčích efektivností, analyzujte jejich příčiny a důsledky Otázka pro cvičení č. 2: Uveďte konkrétní příklad, v čem se efektivnost penzijních fondů projevuje

8 Ekonomická efektivnost z hlediska spotřebitele (účastníka penzijního připojištění) Účast v doplňkovém systému mu přinese očekávaný efekt, tj. smysluplně vysoký doplňkový starobní důchod Na čem výše individuálního doplňkového starobního důchodu závisí (absolutně a relativně)? –Věk zahájení plateb do penzijního fondu –Doba placení příspěvků –Absolutní výše plateb –Platby třetích osob –Bonifikace za účast a za výši plateb (státní příspěvek, odložená daňová povinnost, úlevy na dani na sociální a zdravotní pojištění) –Míra zhodnocení z titulu hospodaření penzijního fondu –Relativně pak na poměru příspěvek/současný příjem a na poměru velikost starobní penze/celkový seniorský příjem

9 Srovnání ročního růstu příspěvku účastníka s ročním růstem hrubé mzdy RokPrůměrné měsíční příspěvky účastníka Roční nárůst příspěvků účastníka v % Průměrné měsíční státní příspěvky Celkem příspěvky Průměrná měsíční mzda Roční nárůst hrubé mzdy v % Podíl příspěvku účastníka k hrubé mzdě v % Podíl celého příspěvku k hrubé mzdě v % ,72, ,53,24, , ,43,24, , ,543,14, ,322,83, , ,232,63, ,62,53, , ,542, , ,272,32, , ,532,32, , ,862,22, , ,202,12,7

10 Ekonomická efektivnost z hlediska penzijního fondu Vložený kapitál (20, resp. 50 mil. Kč) bude akcionářům dlouhodobě zhodnocen Vysoké náklady při vstupu do odvětví Přísná regulace – 2 x 3 osoby se splněnými kvalifikačními předpoklady, penzijní plán, distribuce produktu, portfolio manager, správa kmene, komunikace s účastníky, náklady na dealerské sítě, image, goodwill Dosažení hranice minimálního počtu účastníků jako předpokladu návratnosti vloženého kapitálu Nárok na max. 10 % z dosaženého zisku Viz data APF za 3.Q.2006

11 Ekonomická efektivnost z hlediska finanční skupiny (holdingu) Většina finančních skupin pracuje se strategickými cíli v horizontu až desetiletí Cílem je taková diverzifikace nabídky, která umožní pokrýt optimální výseč trhu domácností/firem Dvě větve marketingových aktivit: –zacílení na účastníky (zaměstnance) –zacílení na účastníky (zaměstnavatele - firmy) Hledání synergických efektů (vícekanálový přístup ke klientovi s ohledem na zákon o ochraně osobních dat)

12 Ekonomická efektivnost z hlediska České republiky Penzijní systém musí být v takové podobě, aby: –Pro relevantní část seniorské populace zabezpečit tak vysoký celkový příjem penze, který by umožnil důstojné prožití cca ¼ průměrného věku (cca mezi 60 a 80 lety věku) –Protože je zřejmé, že klasický PAYG systém Bismarckova typu je kriticky závislý na demografických předpokladech, zejména standardně vysoké porodnosti, který přestává být naplňován, navíc vede k nadměrné nivelizaci starobních důchodů (efekt solidarity) a k poklesu náhradového poměru, je nutné vedle jeho I. pilíře vytvořit II. či III. pilíř, založený na principu ekvivalence –To byl důvod vzniku penzijního připojištění v roce 1993 jako hybridu II. a III. pilíře –Dlouhý časový horizont k maturitě dnešního dvou a půl pilířového systému Otázky pro cvičení č. 3.1, 3.2, 3.3: –Je současný penzijní systém efektivní? –Pokud nebude reformován, bude efektivní za 20 a za 40 let? –Jakou váhu ve struktuře celkových seniorských příjmů hraje penzijní připojištění nyní a pokud nedoje k reformě, bude hrát za 20 a za 40 let?

13 Ekonomická efektivnost z hlediska Evropských společenství 1 Celková porodnost 1960 – 2045 (v %)

14 Ekonomická efektivnost z hlediska Evropských společenství 2 (naděje dalších let života, pokud se člověk již dožil 60 let)

15 Zvýšení věkové skupiny 65+ vzhledem k celkové populaci ve vybraných státech (do roku 2050 v %)

16 Podíl dětské a seniorské složky ve světové populaci v letech (OSN 1998)

17 Ekonomická efektivnost penzijního připojištění z hlediska zemí Evropského společenství Existuje korelace mezi růstem ekonomické úrovně a poklesem porodnosti resp. prodlužující se délkou života (změna životního stylu, lepší pediatrická a geriatrická péče atd.) Existuje time lag – zpoždění v čase, kdy jednotlivé země nastupují na rozvojovou trajektorii (HDP/obyvatele) a současně v poklesu porodnosti a prodloužení délky života Asynchronní model tak vede k nerovnostem mezi zeměmi (kontinenty) Řešení je v migraci? ES musí synchronizovat svou demografickou politiku vč. penzijních reforem, posílit pozici doplňkových důchodů jako korektora nivelizovaného I. pilíře


Stáhnout ppt "Podnikání v oboru penzijního připojištění a jeho efektivnost ESFS Řízená konzultace 15. Prosince 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google