Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity"— Transkript prezentace:

1 Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

2 Historie Lékařské fakulty
Zemská nemocnice na Pekařské ulici, 1786 Zemská porodnice na Obilním trhu - listopad 1888 Zemský ústav černovický 1863 Zákon o založení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 1919 12. listopadu 1919 prof. Edward Babák proslovil první přednášku na téma "Úvod ke studiu lékařskému"

3 Současnost Lékařské fakulty MU
V létě 2010 se Lékařská fakulta přestěhovala do Univerzitního kampusu v Bohunicích. Výuka všech teoretických předmětů na LF MU je soustředěna zde (12 teoretických ústavů, 8 kateder) Klinická výuka probíhá ve FN u svaté Anny a FN Bohunice (54 klinik). Zubní lékařství a některé bakalářské obory mají své prostory na Komenského náměstí.

4 Univerzitní kampus a Fakultní nemocnice v Bohunicích

5 Morfologické centrum Kamenice 3

6 Univerzitní kampus, Kamenice 5

7 Fakultní nemocnice u svaté Anny

8 Kontakty adresa: Lékařská fakulta MU Univerzitní kampus Studijní oddělení, Pavilon A Kamenice 5, Brno telefony: 5342, 8076, 6782, 5415, 6855, 6767 www stránka:

9 Studijní programy na LF MU

10 Magisterské studium Studijní program: VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ Studijní obor: Všeobecné lékařství ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ Zubní lékařství

11 Radiologický asistent Zdravotní laborant Zdravotnický záchranář
Bakalářské studium Studijní program: SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obory: Dentální hygienistka Fyzioterapie Nutriční terapeut Optika a optometrie Ortoptika Radiologický asistent Zdravotní laborant Zdravotnický záchranář

12 Bakalářské studium OŠETŘOVATELSTVÍ Všeobecná sestra Studijní program :
Studijní obor: Všeobecná sestra

13 Bakalářské studium PORODNÍ ASISTENCE Porodní asistentka
Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE Studijní obor: Porodní asistentka

14 Navazující magisterské studium
Studijní program: SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor: Fyzioterapie Intenzivní péče Nutriční specialista Optometrie

15 Všeobecné lékařství Program: Všeobecné lékařství Délka studia : 6 let
Forma studia: prezenční Uplatnění: lékař výzkumný pracovník VŠ učitel Maximální počet zapsaných : 380 studentů Titul: MUDr. 3462/2829/619/354

16 Zubní lékařství Program: Zubní lékařství Délka studia : 5 let
Forma studia: prezenční Uplatnění: výzkumný pracovník zubní lékař VŠ učitel Maximální počet zapsaných : 60 studentů Titul: MDDr. 1365/1155/53/52

17 Dentální hygienistka poskytování péče v oblasti ústní hygieny
Program: Specializace ve zdravotnictví Dentální hygienistka Délka studia : 3 roky Forma studia: prezenční Uplatnění: poskytování péče v oblasti ústní hygieny Maximální počet zapsaných : 20 studentů Titul: Bc. 332/289/58/16

18 Fyzioterapie rehabilitace fyzioterapie
Program: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie Délka studia : 3 roky Forma studia: prezenční Uplatnění: rehabilitace fyzioterapie Maximální počet zapsaných : 35 studentů Titul: Bc. 686/558/78/27

19 Nutriční terapeut Program: Specializace ve zdravotnictví
Délka studia : 3 roky Forma studia: prezenční Uplatnění: zdravotnická zařízení stravovací provozy potravinářství Maximální počet zapsaných : 30 studentů Titul: Bc. 384/298/69/287

20 Optika a optometrie Program: Specializace ve zdravotnictví
Délka studia : 3 roky Forma studia: prezenční Uplatnění: lékařská optika optometrie Maximální počet zapsaných : 30 studentů Titul: Bc. 206/174/68/35

21 Ortoptika Program: Specializace ve zdravotnictví Délka studia : 3 roky
Forma studia: prezenční Uplatnění: oční a ortoptické ambulance oční kliniky strabologické ambulance Maximální počet zapsaných : 20 studentů Titul: Bc. 99/88/34/20

22 Radiologický asistent
Program: Specializace ve zdravotnictví Radiologický asistent Délka studia : 3 roky Forma studia: prezenční Uplatnění: na odděleních rentgenu, radioterapie a nukleární medicíny Maximální počet zapsaných : 25 studentů Titul: Bc. 156/135/54/26

23 Program: Specializace ve zdravotnictví
Zdravotní laborant Délka studia : 3 roky Forma studia: prezenční Uplatnění: - laboratoře ve zdravotnických zařízeních Maximální počet zapsaných : 25 studentů Titul: Bc. 321/270/51/22

24 Program: Specializace ve zdravotnictví
Zdravotní laborant Délka studia : 3 roky Forma studia: kombinovaná Uplatnění: laboratoře ve zdravotnických zařízeních (podmínkou 1 rok praxe v laboratoři) Maximální počet zapsaných : 20 studentů Titul: Bc. 116/73/37/25

25 Zdravotnický záchranář
Program: Specializace ve zdravotnictví Zdravotnický záchranář Délka studia : 3 roky Forma studia: prezenční Uplatnění: integrovaný záchranný systém - urgentní medicína Maximální počet zapsaných : 20 studentů Titul: Bc. 240/140/40/20

26 Všeobecná sestra Program: Ošetřovatelství Délka studia : 3 roky
Forma studia: prezenční Uplatnění: - zdravotnická zařízení Maximální počet zapsaných : 25 studentů Titul: Bc. 313/263/47/23

27 Všeobecná sestra Program: Ošetřovatelství Délka studia : 3 roky
Forma studia: kombinované Uplatnění: - zdravotnická zařízení Maximální počet zapsaných : 40 studentů Titul: Bc. 159/95/54/41

28 Porodní asistentka Program: Porodní asistence Délka studia : 3 roky
Forma studia: prezenční Uplatnění: - zdravotnická zařízení Maximální počet zapsaných : 20 studentů Titul: Bc. 224/184/44/21

29 Fyzioterapie Program: Specializace ve zdravotnictví
Délka studia : 2 roky Forma studia: prezenční Určeno pro absolventy předchozího bakalářského studia Léčebná rehabilitace a fyzioterapie nebo Fyzioterapie maximální počet zapsaných : 25 studentů Titul: Mgr. 187/144/33/20

30 Intenzivní péče Program: Specializace ve zdravotnictví
Délka studia : 2 roky Forma studia: prezenční Určeno pro absolventy bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ošetřovatelství nebo bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra maximální počet zapsaných : 20 studentů Titul: Mgr. 68/46/23/19

31 Intenzivní péče Program: Specializace ve zdravotnictví
Délka studia : 2 roky Forma studia: kombinované Určeno pro absolventy bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ošetřovatelství nebo bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra (podmínkou praxe v oblasti Intenzívní péče) maximální počet zapsaných : 40 studentů Titul: Mgr. 120/111/44/43 31

32 Nutriční specialista Program: Specializace ve zdravotnictví
Délka studia : 2 roky Forma studia: prezenční Určeno pro absolventy předchozího bakalářského studia Nutriční terapeut maximální počet zapsaných : 15 studentů Titul: Mgr. 30/27/19/17

33 Optometrie Program: Specializace ve zdravotnictví
Délka studia : 2 roky Forma studia: prezenční Určeno pro absolventy předchozího bakalářského studia Optometrie maximální počet zapsaných : 20 studentů Titul: Mgr. 51/39/21/18

34 Přihlášky – výhradně elektronicky
Termín pro podání přihlášky: magisterská studia a bakalářská studia do 28. února 2015 navazující magisterská studia do 30. dubna 2015

35 Náležitosti přihlášky
Na každý studijní obor se podává samostatná přihláška a manipulační poplatek se platí za každou podanou přihlášku. Variabilní symbol: důležitý !!! Každá e-přihláška má vlastní variabilní symbol, čtěte v e-přihlášce.

36 Upozornění – nepoukazujte platby bez správného variabilního symbolu!
Platba Poplatek: 400 Kč - všechny obory Pokyny k provedení platby včetně individuálního variabilního symbolu získá uchazeč ve své elektronické přihlášce. Platba se provádí přes Obchodní centrum MU Upozornění – nepoukazujte platby bez správného variabilního symbolu! V případě, že se uchazeč neúčastní přijímací zkoušky nebo zruší přihlášku, fakulta manipulační poplatek nevrací (příslušná žádost je bezpředmětná).

37 Elektronická přihláška
Do přijímacího řízení na magisterská a bakalářská studia se podává elektronická přihláška od 1. listopadu 2014 a budou přijaty jen správně zaregistrované a podané elektronické přihlášky do 28. února 2015, které budou do 1. března 2015 zaplaceny a platba bude spárována s přihláškou v informačním systému Masarykovy univerzity do 10. března 2015, popřípadě taková, kdy uchazeč bude o nenalezené platbě komunikovat se studijním oddělením Lékařské fakulty MU, nejpozději do 15. března 2015. informace na

38 Elektronická přihláška
Do přijímacího řízení na navazující magisterská studia se podává elektronická přihláška od 1. února 2015 a budou přijaty jen správně zaregistrované a podané elektronické přihlášky do 30. dubna 2015, které budou do 1. května 2015 zaplaceny a platba bude spárována s přihláškou v informačním systému Masarykovy univerzity do 10. května 2015, popřípadě taková, kdy uchazeč bude o nenalezené platbě komunikovat se studijním oddělením Lékařské fakulty MU, nejpozději do 15. května 2015. informace na

39 Termíny přijímacích zkoušek
12. nebo 13. června magisterské obory Uchazeči si v e-přihlášce zvolí termín, na který chtějí být pozváni Na zvolený termín není nárok, ale fakulta se uchazeči pokusí vyhovět. Uchazeči, kteří nepožádají, budou administrativně dle abecedy přiřazeni k jednomu z termínů. Pokud uchazeč podá přihlášku na oba obory (VL+ZL), musí být termín přijímací zkoušky stejný a musí být uvedený v obou přihláškách – test se píše jen jednou! Budeme akceptovat termín, který si uchazeč vybere do 28. února 2015. 19. června bakalářské obory 24. června navazující magisterské obory 18. dubna test fyzické zdatnosti (obor Zdravotnický záchranář) Náhradní termín přijímací zkoušky se nevypisuje a výměna termínů není možná.

40 Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitou. Úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá uchazeč u zápisu do studia v červenci 2015 (nezasílejte ji na fakultu dříve). V případě, že uchazeč složil maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se uchazečů ze SR), je nutné uznání zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Úředně ověřenou fotokopii nostrifikace maturitního vysvědčení odevzdá uchazeč u zápisu do studia v červenci

41 Přílohy přihlášky Uchazeč o navazující magisterské studium musí do 30. dubna 2015 zaslat na studijní oddělení Lékařské fakulty MU úřední potvrzení, jaký bakalářský studijní obor bude mít absolvován před přijímací zkouškou 24. června 2015 nejpozději pak před zápisem do studia Na navazující magisterský obor Fyzioterapie se může hlásit absolvent bakalářského studia Fyzioterapie nebo Léčebné rehabilitace a fyzioterapie. Uchazeči o navazující magisterský obor Intenzivní péče musí prokázat absolvování bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Ošetřovatelství nebo studijního bakalářského programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra; u kombinované formy třeba doložit i potvrzení zaměstnavatele o praxi. Uchazeči na navazující magisterský obor Optometrie musí mít absolvován bakalářský obor Optometrie nebo Optika a optometrie a uchazeči o navazující magisterský obor Nutriční specialista musí mít absolvován bakalářský obor Nutriční terapeut. Uchazeči, kteří studovali bakalářská studia na naší LF MU, potvrzení o bakalářském studiu neposílají.

42 Uchazeč o bakalářský obor Zdravotnický záchranář musí do 28. 2
Uchazeč o bakalářský obor Zdravotnický záchranář musí do  zaslat na studijní oddělení LF MU originál potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti. Toto potvrzení je podmínkou pro pozvání k praktické části přijímací zkoušky (Jacíkův test a běh) i pro studium oboru. Formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na adrese: Držitelé průkazů ZPS, ZTP a ZTP/P zašlou ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu o této skutečnosti na adresu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, Komenského náměstí 2, Brno.

43 OBOROVÉ TESTY

44 Magisterské obory Všeobecné lékařství : testy - fyzika, chemie, biologie Zubní lékařství: testy - fyzika, chemie, biologie Každý test obsahuje 40 otázek. Trvání testů z fyziky a chemie je 70 minut, z biologie 60 minut. Hodnocení: Za každou správnou odpověď získá uchazeč 1 bod. Body za špatnou odpověď se neodečítají. Maximální bodové hodnocení: 120 bodů

45 Bakalářské obory Optika a optometrie fyzika, biologie
Ortoptika fyzika, biologie Radiologický asistent fyzika, biologie Zdravotnický záchranář test fyzické zdatnosti fyzika, biologie Dentální hygienistka fyzika, chemie, biologie Fyzioterapie fyzika, chemie, biologie Nutriční terapeut chemie, biologie Zdravotní laborant chemie, biologie Porodní asistentka chemie, biologie, somatologie Všeobecná sestra chemie, biologie, somatologie

46 Každý test obsahuje po 40 otázkách.
Trvání testů z fyziky a chemie je 70 minut, z biologie a somatologie 60 minut. Hodnocení: Za každou správnou odpověď získá uchazeč 1 bod. Body za špatnou odpověď se neodečítají. Maximální bodové ohodnocení (2 testy): 80 bodů U oboru Fyzioterapie, Dentální hygienista, Všeobecná sestra, Porodní asistentka (3 testy): 120 bodů

47 Uchazeči, kteří se hlásí na magisterský obor VL i ZL na LF, budou absolvovat přijímací zkoušku jen jednou a výsledky testů budou započítány do přijímacího řízení na oba obory. Uchazeči o bakalářské obory budou skládat přijímací zkoušky pouze jednou a to současně na všechny obory, na které si přihlášku podali tj. 2, 3 anebo i 4 testy podle kombinace oborů. Výsledky se započítají na všechny podané přihlášky.

48 Oborové testy je vybírána jediná správná odpověď z pěti nabídnutých
rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na střední škole tématické okruhy požadavků jsou zveřejněny od 1. listopadu 2014 na adrese: Modelové otázky z fyziky, chemie a biologie zakoupíte v prodejně knih LF MU, Univerzitní kampus, pavilon A9, Kamenice 5, tel: mail:

49 Na bakalářský obor Zdravotnický záchranář je součástí přijímací zkoušky také praktická část. Podmínkou přijetí ke studiu je přiměřená fyzická zdatnost. Praktická část ověřuje zdatnost uchazeče. Skládá se z vytrvalostního běhu (muži 1500 m, ženy 800 m ) a Jacíkova celostního motorického testu - Ukázkové video: Muži: běh 1 500 m, limit 6:00 min. Ženy: běh 800 m, limit 3:40 min. Jacíkův test – muži: limit 70 změn polohy / 2 min.  -  ženy: limit 60 změn polohy / 2min. K písemné části přijímacího řízení budou pozváni pouze uchazeči, kteří při testech zdatnosti splní požadovaný limit.

50 Navazující magisterské studium
Přijímací zkouška: test z úrovně vědomostí za 3 roky bakalářského studia dle jednotlivých specializací body za průměrný prospěch za celé předchozí bakalářské studium (průměr 1,00 až 1,250 – 12 bodů, průměr od 1,251 do 1,500 – 6 bodů) Každý test obsahuje 60 otázek, trvání každého testu je 90 minut. Hodnocení: Za každou správnou odpověď získá uchazeč 2 body Body z špatnou odpověď se neodečítají. Maximální bodové ohodnocení: 132 bodů

51 Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2015/2016
do bakalářských a magisterských studijních programů podání elektronické přihlášky do 28. února 2015 zaplacení manipulačního poplatku za přijímací řízení úspěšné ukončení středoškolského studia maturitou úspěšné vykonání přijímací zkoušky

52 do navazujících magisterských studijních programů
podání elektronické přihlášky do 30. dubna 2015 zaplacení manipulačního poplatku za přijímací řízení absolvování požadovaného bakalářského studijního programu a oboru před konáním přijímací zkoušky 24. června 2015, nejdéle před zápisem do studia července 2015 úspěšné vykonání přijímací zkoušky Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímacím řízení.

53 Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky
Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně 150 studentů pro obor Všeobecné lékařství a 30 pro obor Zubní lékařství. 2. Uchazeč musí splnit všechny podmínky (body ) současně. 3. Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být studentem posledního (4.) ročníku střední školy v ČR v denním programu ukončeném maturitní zkouškou. 4. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100; pro obor Zubní lékařství nižší anebo roven 1,050.

54 5. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (chvalitebně). Uchazeč uvede známku za profilové předměty za poslední čtyři roky střední školy, a to vždy za druhé pololetí, za poslední ročník střední školy bude uvedena známka za první pololetí. 6. Uchazeč žádost o prominutí přijímací zkoušky označí do své elektronické přihlášky a písemně požádá o přijetí bez přijímací zkoušky do konce února 2015 a žádost doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. „Pololetní“ vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným výpisem známek“.

55 7. V souladu s bodem 3. bude vytvořeno pořadí a uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky do maximálního počtu stanoveném v bodě 1. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám přijetí. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude pozván k přijímací zkoušce. 8. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu s § 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb, (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena nejpozději do začátku prvního semestru.

56 Nabídka studia všeobecné lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou
P-pool Pregraduální Program prO mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou Program si klade za cíl umožnit nejlepším studentům LF MU Brno připravovat se na své povolání ve speciálním studijním modulu, který nabízí možnost rozšířené vědecké přípravy. Cílem jejich vědecké práce je vypracování Diplomové práce, jejíž součástí by měla být i zahraniční impaktovaná publikace studenta. Diplomová práce může pak sloužit jako základ pro budoucí disertační práci, vypracovávanou při pokračování studia v rámci existujících Ph.D. programů na LF MU. Studenti se k zařazení do tohoto modulu přihlásí po svém zápisu ke studiu Všeobecného lékařství  motivačním dopisem, ve kterém zdůvodní svůj zájem a předpoklady pro zařazení do daného modulu. Dle zájmu a úrovně uchazečů se předpokládá přijetí 20 studentů.

57 Výsledky přijímacího řízení
budou zveřejněny na www: rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude zasláno na kontaktní adresy uvedené v elektronické přihlášce (převzetí pouze do vlastních rukou)

58 Dodatečné příjímání Pokud se všichni přijatí uchazeči nezapíší, jsou na volná místa přijímáni další uchazeči podle umístění v pořadníku (není nutné podávat žádost o přezkoumání rozhodnutí). Pořadí uchazečů je striktně dodrženo a přijímá se vždy celá skupina uchazečů se stejným ziskem bodů !!! Rozhodnutí o dodatečném přijetí obdrží uchazeč v průběhu měsíce července až srpna.

59 Přezkumné řízení Uchazeč podává žádost o přezkoumání rozhodnutí pouze tehdy, pokud má reálný důvod. Nelze se odvolávat na nedostačující kapacitu oboru, která je dána směrnými čísly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

60 Celoživotní vzdělávání na LF MU
V souladu s ust. § 60 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zák. č. 147/2001 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (“Zákon o VŠ”) uskutečňuje Lékařská fakulta MU programy celoživotního vzdělávání (PCŽV). V rámci CŽV je na LF MU možné studium předmětů prvních ročníků akreditovaných studijních programů. Bližší informace:

61 Přejeme vám úspěšné přijetí na LF MU
Těšíme se na Vás


Stáhnout ppt "Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity"

Podobné prezentace


Reklamy Google