Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy University.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy University."— Transkript prezentace:

1 1 Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy University

2 2 Historie Lékařské fakulty Zemská nemocnice na Pekařské ulici, 1786 Zemská porodnice na Obilním trhu - listopad 1888 Zemský ústav černovický 1863 Zákon o založení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 1919 12. listopadu 1919 prof. Edward Babák proslovil první přednášku na téma "Úvod ke studiu lékařskému"

3 Současnost LF MU - Budova teoretických ústavů na Komenského náměstí

4 Budova Joštova 10 je v současné době v rekonstrukci. Jsou zde v provozu Biologická a Farmakologická posluchárna. Zde proběhnou dny otevřených dveří. Vchod z ulice Marešova

5 Současnost LF MU - budova Anatomického ústavu v Bohunicích

6 6

7 Budoucnost LF MU - Plán nového kampusu v Bohunicích

8 8 Stavba kampusu byla zahájena

9 9 Studijní programy na LF MU

10 10 Magisterské studium Studijní program/obor: –VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ / všeobecné lékařství Studijní program/obor: –ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ / zubní lékařství

11 11 Bakalářské studium – Studijní program : SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ obory: –Optika-optometrie –Výživa člověka –Léčebná rehabilitace a fyzioterapie –Zdravotní laborant ( v procesu akreditace)

12 12 Bakalářské studium – Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ obory: –Všeobecná sestra –Porodní asistentka

13 13 Navazující magisterské studium Studijní program: SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ obor : Zdravotní vědy Pedagogická větev (Optika - optometrie, Výživa člověka) obor : Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

14 14 Všeobecné lékařství Délka studia 6 let Uplatnění: – lékař –výzkumný pracovník –VŠ učitel Maximální počet zapsaných posluchačů: 380-400 Titul: MUDr. Program: M5103 Všeobecné lékařství

15 15 Zubní lékařství Délka studia: 5 let Uplatnění: –zubní lékař –výzkumný pracovník –VŠ učitel Maximální počet zapsaných posluchačů: 60-70 Titul: MDDr. Program: M5111 Zubní lékařství

16 16 Výživa člověka Délka studia 3 roky Uplatnění: potravinářství, výživa Maximální počet zapsaných: 30 Titul: Bc. Program: B5345 Specializace ve zdravotnictví

17 17 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie Délka studia: 3 roky Uplatnění: –rehabilitace –fyzioterapie Maximální počet zapsaných: 30 Titul: Bc. Program: B5345 Specializace ve zdravotnictví

18 18 Optika -optometrie Délka studia 3 roky Uplatnění: –lékařská optika –optometrie Maximální počet zapsaných: 25 Titul: Bc. Program: B5345 Specializace ve zdravotnictví !

19 19 Všeobecná sestra Délka studia 3 roky Uplatnění: Zdravotnická zařízení Maximální počet zapsaných: 20 Program: B5341 Ošetřovatelství Titul: Bc.

20 20 Uchazečům o studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra bude umožněno studium podle individuálního studijního plánu po předložení úředně ověřené fotokopie Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 66 zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Úředně ověřenou fotokopii Osvědčení a Žádost o umožnění studia podle individuálního plánu zašlete společně s přihláškou. Výsledky přijímací zkoušky uchazečů, kteří odevzdají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a požádají o individuální studijní plán, budou vyhodnoceny v samostatném pořadníku.

21 21 Program: B5341 Ošetřovatelství Porodní asistentka Délka studia 3 roky Uplatnění: –Zdravotnická zařízení Maximální počet zapsaných: 20 Titul: Bc.

22 22 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie Určeno pro absolventy předchozího bakalářského studia se stejným zaměřením Délka studia: 2 roky maximální počet přijímaných : 12 Titul: Mgr. Program: N5345 Specializace ve zdravotnictví

23 23 Zdravotní vědy Pedagogická specializace Určeno pro absolventy předchozího bakalářského studia Optika-optometrie a Výživa člověka Délka studia: 2 roky maximální počet přijímaných : 40 Titul: Mgr. Program: N5345 Specializace ve zdravotnictví

24 24 Přihlášky: Do 28.2.2005 Písemná přihláška poplatek 500 Kč Elektronická přihláška poplatek 400 Kč

25 25 Písemná přihláška - zaslat doporučeně, nebo podatelna LF MU, Komenského nám.2, dopoledne - součástí přihlášky je ústřižek složenky Elektronická přihláška informace na http://is.muni.cz/prihlaska/http://is.muni.cz/prihlaska/ - vytištěnou e-přihlášku zaslat doporučeně nebo podatelna LF MU, Komenského nám.2, dopoledne - doklad o úhradě poplatku není nutné posílat.

26 26 Způsob platby: Složenkou A, kterou získáte na poštách (je k dispozici i na vrátnici LF MU Komenského nám. 2, případně bude na požádání zaslána přímo na střední školu nebo uchazeči). !!!!!Razítko sběrného boxu ani příkaz k úhradě nejsou dokladem o zaplacení !!!!!!! Platba

27 27 Poplatek: 400,- Kč (e-přihláška) 500,- Kč (tiskopis) Název banky: KB Brno-město Číslo účtu: 85636621/0100 Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotinovo nám. 9, 601 77 Brno Konstantní symbol pro složenku: 0379 Konstantní symbol pro banku: 0308

28 28 Variabilní symbol: důležitý !!!!!! e-přihláška: čtěte v e-přihlášce tiskopis: 1175000105 V e-přihlášce nelze použít fakultní variabilní symbol pro papírové přihlášky

29 29 Náležitosti přihlášky Na každý studijní obor se podává samostatná přihláška a poplatek se platí za každou podanou přihlášku.

30 30 Přijetí bez přijímacího řízení Platí pro obory Všeobecné lékařství Zubní lékařství

31 31 Děkan fakulty může prominout vykonání přijímacích zkoušek 130 uchazečům o obor Všeobecné lékařství 30 uchazečům o obor Zubní lékařství

32 32 Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky 1. maturita ve školním roce 2003/2004 nebo 2004/2005 v ČR nebo SR 2. výsledný průměr známek na vysvědčení ze střední školy  1,1 Všeobecné lékařství  1,2 Zubní lékařství konečná vysvědčení za 3 roky studia a pololetní vysvědčení za 4.rok studia 3. Předměty chemie, fyzika a biologie nejméně jednou během posledních dvou let studia se známkou 2 nebo lepší

33 33 Z uchazečů žádajících o přijetí bude utvořeno pořadí a přijati budou uchazeči do stanoveného limitu. Tito uchazeči dostanou vyrozumění a nemusí absolvovat přijímací testy. Podmínkou definitivního rozhodnutí o přijetí je absolvování maturity. Ostatní uchazeči budou pozváni k přijímacím zkouškám

34 34 Uchazeč žádá o přijetí bez přijímací zkoušky současně s podáním přihlášky. !V přihlášce vyplní známky za 3 poslední konečná a aktuální pololetní vysvědčení. Přihlášku potvrdí škola. !Současně uchazeč zašle úředně ověřené kopie čtyř vysvědčení.

35 35 Termíny přijímacích zkoušek v týdnu 13-17.6.2005

36 36 všeobecné lékařství : testy - fyzika, chemie, biologie zubní lékařství: testy - fyzika, chemie, biologie po 30 otázkách z každého předmětu Odborné testy: Hodnocení: za každou správnou odpověď získá uchazeč 2 body Maximální bodové ohodnocení: 180 bodů

37 37 Bakalářské obory optika-optometrie : fyzika, biologie výživa člověka : chemie, biologie fyzioterapie : chemie, biologie porodní asistentka: chemie, biologie všeobecná sestra: chemie, biologie po 30 otázkách z každého předmětu

38 38 Bakalářské obory: Hodnocení: za každou správnou odpověď získá uchazeč 2 body Maximální bodové ohodnocení: 120 bodů

39 39 Uchazečům, kteří se hlásí na více oborů na LF, budou výsledky odborného testu započítány do přijímacího řízení na všechny obory.

40 40 Odborné testy je vybírána jediná správná odpověď z pěti nabídnutých rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na střední škole tématické okruhy požadavků: budou zveřejněny od 1.12.2004 (http://www.med.muni.cz/studium/) Modelové otázky k přijímací zkoušce v prodeji v prodejně knih LF MU, Žerotinovo nám. 9, tel: 549 493 619

41 41 Přípravné kurzy na LF MU říjen-duben (sobota 1x za 14 dní) (cena: 3000 Kč) přednášky - chemie, fyzika, biologie

42 42 Navazující magisterské studium Přijímací zkouška: test z úrovně vědomostí za 3 roky bakalářského studia dle jednotlivých specializací body za průměrný prospěch za celé předchozí bakalářské studium bonifikace za průměrný výsledek státních bakalářských zkoušek

43 43 Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2005/2006  včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení poplatku do 28. 2. 2005  úspěšné ukončení středoškolského studia maturitou před přijímací zkouškou úspěšné vykonání přijímací zkoušky na základě bodového ohodnocení výsledku přijímacích testů jsou posluchači zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne předem stanovený počet přijatých.

44 44 Výsledky budou zaslány na adresy uvedené v přihlášce - převzetí pouze do vlastních rukou a budou k dispozici na www: http://is.muni.cz/prihlaska/info_zkouska.pl

45 45 Dodatečné příjímání Pokud se všichni přijatí uchazeči nezapíší, jsou na volná místa přijímáni další uchazeči podle umístění v pořadníku (není nutné podat žádost o přezkoumání rozhodnutí) Pořadí je striktně dodrženo !!!!! Rozhodnutí obdržíte v průběhu července - srpna

46 46 Přezkumné řízení uchazeč podává žádost o přezkumné řízení pouze pokud má reálný důvod

47 47 Přejeme vám úspěšné přijetí na VŠ Těšíme se na Vás

48 48 Celoživotní vzdělávání na LF MU V souladu s ust.par.60 zákona č. 111/1998 Sb.ve znění zák.č. 147/2001 Sb o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen “zákon o VŠ” ) uskutečňuje Lékařská fakulta MU programy celoživotního vzdělávání (dále jen PCŽV) V rámci CŽV je na LF MU možné studium předmětů prvních ročníků akreditovaných studijních programů. Bližší informace: www.med.muni.cz


Stáhnout ppt "1 Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy University."

Podobné prezentace


Reklamy Google