Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy University

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy University"— Transkript prezentace:

1 Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy University

2 Historie Lékařské fakulty
Zemská nemocnice na Pekařské ulici, 1786 Zemská porodnice na Obilním trhu - listopad 1888 Zemský ústav černovický 1863 Zákon o založení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 1919 12. listopadu 1919 prof. Edward Babák proslovil první přednášku na téma "Úvod ke studiu lékařskému"

3 Současnost LF MU - Budova teoretických ústavů na Komenského náměstí

4 Budova Joštova 10 je v současné době v rekonstrukci
Budova Joštova 10 je v současné době v rekonstrukci. Jsou zde v provozu Biologická a Farmakologická posluchárna. Zde proběhnou dny otevřených dveří. Vchod z ulice Marešova

5 Současnost LF MU - budova Anatomického ústavu v Bohunicích

6

7 Budoucnost LF MU - Plán nového kampusu v Bohunicích

8 Stavba kampusu byla zahájena

9 Studijní programy na LF MU

10 Magisterské studium Studijní program/obor:
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ / všeobecné lékařství ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ / zubní lékařství

11 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie
Bakalářské studium Studijní program : SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ obory: Optika-optometrie Výživa člověka Léčebná rehabilitace a fyzioterapie Zdravotní laborant ( v procesu akreditace)

12 Bakalářské studium obory: Všeobecná sestra Porodní asistentka
Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ obory: Všeobecná sestra Porodní asistentka

13 Navazující magisterské studium
Studijní program: SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ obor : Zdravotní vědy Pedagogická větev (Optika - optometrie, Výživa člověka) obor : Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

14 Všeobecné lékařství Program: M5103 Všeobecné lékařství
Délka studia 6 let Uplatnění: lékař výzkumný pracovník VŠ učitel Maximální počet zapsaných posluchačů: Titul: MUDr.

15 Zubní lékařství Program: M5111 Zubní lékařství Délka studia: 5 let
Uplatnění: zubní lékař výzkumný pracovník VŠ učitel Maximální počet zapsaných posluchačů: 60-70 Titul: MDDr.

16 Výživa člověka Program: B5345 Specializace ve zdravotnictví
Délka studia 3 roky Uplatnění: potravinářství, výživa Maximální počet zapsaných: 30 Titul: Bc.

17 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie
Program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Léčebná rehabilitace a fyzioterapie Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Uplatnění: rehabilitace fyzioterapie Maximální počet zapsaných: 30

18 Optika -optometrie Program: B5345 Specializace ve zdravotnictví
Titul: Bc. Délka studia 3 roky Uplatnění: lékařská optika optometrie Maximální počet zapsaných: 25 !

19 Všeobecná sestra Program: B5341 Ošetřovatelství Délka studia 3 roky
Titul: Bc. Délka studia 3 roky Uplatnění: Zdravotnická zařízení Maximální počet zapsaných: 20

20 Uchazečům o studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra bude umožněno studium podle individuálního studijního plánu po předložení úředně ověřené fotokopie Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 66 zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Úředně ověřenou fotokopii Osvědčení a Žádost o umožnění studia podle individuálního plánu zašlete společně s přihláškou. Výsledky přijímací zkoušky  uchazečů, kteří odevzdají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a požádají o individuální studijní plán, budou vyhodnoceny v samostatném pořadníku.

21 Porodní asistentka Program: B5341 Ošetřovatelství Délka studia 3 roky
Uplatnění: Zdravotnická zařízení Maximální počet zapsaných: 20 Titul: Bc.

22 Léčebná rehabilitace a fyzioterapie
Program: N5345 Specializace ve zdravotnictví Léčebná rehabilitace a fyzioterapie Určeno pro absolventy předchozího bakalářského studia se stejným zaměřením Délka studia: 2 roky maximální počet přijímaných : 12 Titul: Mgr.

23 Zdravotní vědy Pedagogická specializace
Program: N5345 Specializace ve zdravotnictví Zdravotní vědy Pedagogická specializace Určeno pro absolventy předchozího bakalářského studia Optika-optometrie a Výživa člověka Délka studia: 2 roky maximální počet přijímaných : 40 Titul: Mgr.

24 Přihlášky: Do 28.2.2005 Elektronická přihláška Písemná přihláška
poplatek 400 Kč Písemná přihláška poplatek 500 Kč

25 Elektronická přihláška
informace na - vytištěnou e-přihlášku zaslat doporučeně nebo podatelna LF MU, Komenského nám.2, dopoledne - doklad o úhradě poplatku není nutné posílat. Písemná přihláška - zaslat doporučeně, nebo podatelna LF MU, Komenského nám.2, dopoledne - součástí přihlášky je ústřižek složenky

26 Platba Způsob platby: Složenkou A, kterou získáte na poštách (je k dispozici i na vrátnici LF MU Komenského nám. 2, případně bude na požádání zaslána přímo na střední školu nebo uchazeči). !!!!!Razítko sběrného boxu ani příkaz k úhradě nejsou dokladem o zaplacení !!!!!!!

27 Poplatek: 400,- Kč (e-přihláška)
500,- Kč (tiskopis) Název banky: KB Brno-město Číslo účtu: /0100 Majitel účtu: Masarykova univerzita, Žerotinovo nám. 9, Brno Konstantní symbol pro složenku: 0379 Konstantní symbol pro banku: 0308

28 Variabilní symbol: důležitý !!!!!!
e-přihláška: čtěte v e-přihlášce tiskopis: V e-přihlášce nelze použít fakultní variabilní symbol pro papírové přihlášky

29 Náležitosti přihlášky
Na každý studijní obor se podává samostatná přihláška a poplatek se platí za každou podanou přihlášku.

30 Přijetí bez přijímacího řízení
Platí pro obory Všeobecné lékařství Zubní lékařství

31 Děkan fakulty může prominout vykonání přijímacích zkoušek
130 uchazečům o obor Všeobecné lékařství 30 uchazečům o obor Zubní lékařství

32 Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky
1. maturita ve školním roce 2003/2004 nebo 2004/2005 v ČR nebo SR 2. výsledný průměr známek na vysvědčení ze střední školy  1,1 Všeobecné lékařství  1,2 Zubní lékařství konečná vysvědčení za 3 roky studia a pololetní vysvědčení za 4.rok studia 3. Předměty chemie, fyzika a biologie nejméně jednou během posledních dvou let studia se známkou 2 nebo lepší

33 Z uchazečů žádajících o přijetí bude utvořeno pořadí a přijati budou uchazeči do stanoveného limitu.
Tito uchazeči dostanou vyrozumění a nemusí absolvovat přijímací testy. Podmínkou definitivního rozhodnutí o přijetí je absolvování maturity. Ostatní uchazeči budou pozváni k přijímacím zkouškám

34 Uchazeč žádá o přijetí bez přijímací zkoušky současně s podáním přihlášky.
!V přihlášce vyplní známky za 3 poslední konečná a aktuální pololetní vysvědčení. Přihlášku potvrdí škola. !Současně uchazeč zašle úředně ověřené kopie čtyř vysvědčení.

35 Termíny přijímacích zkoušek
v týdnu

36 Odborné testy: všeobecné lékařství : testy - fyzika, chemie, biologie
zubní lékařství: testy - fyzika, chemie, biologie po 30 otázkách z každého předmětu Hodnocení: za každou správnou odpověď získá uchazeč 2 body Maximální bodové ohodnocení: 180 bodů

37 Bakalářské obory optika-optometrie : fyzika, biologie
výživa člověka : chemie, biologie fyzioterapie : chemie, biologie porodní asistentka: chemie, biologie všeobecná sestra: chemie, biologie po 30 otázkách z každého předmětu

38 Bakalářské obory: Hodnocení: za každou správnou odpověď získá uchazeč 2 body Maximální bodové ohodnocení: 120 bodů

39 Uchazečům, kteří se hlásí na více oborů na LF, budou výsledky odborného testu započítány do přijímacího řízení na všechny obory.

40 Odborné testy je vybírána jediná správná odpověď z pěti nabídnutých
rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na střední škole tématické okruhy požadavků: budou zveřejněny od ( Modelové otázky k přijímací zkoušce v prodeji v prodejně knih LF MU, Žerotinovo nám. 9, tel:

41 Přípravné kurzy na LF MU
říjen-duben (sobota 1x za 14 dní) (cena: 3000 Kč) přednášky - chemie, fyzika, biologie

42 Navazující magisterské studium Přijímací zkouška:
test z úrovně vědomostí za 3 roky bakalářského studia dle jednotlivých specializací body za průměrný prospěch za celé předchozí bakalářské studium bonifikace za průměrný výsledek státních bakalářských zkoušek

43 úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2005/2006 včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení poplatku do úspěšné ukončení středoškolského studia maturitou před přijímací zkouškou úspěšné vykonání přijímací zkoušky na základě bodového ohodnocení výsledku přijímacích testů jsou posluchači zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne předem stanovený počet přijatých.

44 Výsledky budou zaslány na adresy uvedené v přihlášce - převzetí pouze do vlastních rukou a budou k dispozici na www:

45 Dodatečné příjímání Pokud se všichni přijatí uchazeči nezapíší, jsou na volná místa přijímáni další uchazeči podle umístění v pořadníku (není nutné podat žádost o přezkoumání rozhodnutí) Pořadí je striktně dodrženo !!!!! Rozhodnutí obdržíte v průběhu července -srpna

46 Přezkumné řízení uchazeč podává žádost o přezkumné řízení pouze pokud má reálný důvod

47 Přejeme vám úspěšné přijetí na VŠ
Těšíme se na Vás

48 Celoživotní vzdělávání na LF MU
V souladu s ust.par.60 zákona č. 111/1998 Sb.ve znění zák.č. 147/2001 Sb o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen “zákon o VŠ” ) uskutečňuje Lékařská fakulta MU programy celoživotního vzdělávání (dále jen PCŽV) V rámci CŽV je na LF MU možné studium předmětů prvních ročníků akreditovaných studijních programů. Bližší informace:


Stáhnout ppt "Vítáme vás na Lékařské fakultě Masarykovy University"

Podobné prezentace


Reklamy Google