Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Fyzika, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Elektřina a magnetismus Sada číslo:ICT-32B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 12 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-32B-12 Téma vzdělávacího materiálu:Elektrický proud v kapalinách Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Jana Montágová Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o elektřině a magnetismu. Při práci lze používat kalkulátor, MFCH tabulky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro tříleté učební obory Datum vytvoření:20. 4. 2013 Ověření ve výuce:18. 10. 2013

2 Elektrický proud v kapalinách Vodivost kapalných látek je podmíněna existencí volně pohyblivých iontů. Víme, že destilovaná voda nevede elektrický proud. Přidáním malého množství soli - např. chloridu sodného, nebo také kyseliny či zásady do vody vzniká vodivý roztok – elektrolyt.

3 Nerozpuštěné krystaly chloridu sodného NaCl mají vlastnosti izolantu, avšak vodný roztok chloridu sodného, je látka vodivá. Voda svými účinky zmenší elektrické síly mezi ionty v krystalu NaCl a ionty se z krystalu uvolňují. Uvedený děj označujeme jako elektrolytická disociace.

4 Obr. 1

5 Samotná existence iontů - volných nosičů náboje, však pro vznik elektrického proudu nestačí. V elektrolytu je potřeba vytvořit elektrické pole, které působí elektrickými silami na ionty a uvádí je do uspořádaného pohybu. Elektrické pole lze vytvořit pomocí vodivých kovových elektrod ponořených do elektrolytu a připojených ke zdroji napětí.

6 Elektroda spojena s kladným pólem zdroje se nazývá anoda. Elektroda spojena se záporným pólem zdroje se nazývá katoda. Působením elektrického pole v elektrolytu se směrem k anodě pohybují záporné ionty označujeme je jako anionty. Podobně označujeme kladné ionty názvem kationty.

7 Iontová vodivost elektrolytu je spojena s přenosem látky směrem k elektrodám, kdežto při elektronové vodivosti kovů přenos látky neprobíhá. Elektrolýza se projevuje vylučováním látek na elektrodách a je důsledkem vedení elektrického proudu elektrolytem. Hmotnost m látky vyloučené při elektrolýze je přímo úměrná proudu I a době t, po kterou proud elektrolytem procházel. m=A.I.t A = elektrochemický ekvivalent daného kovu.

8 Odpovídejte na následující otázky. Ověříte si své znalosti. 1.Vysvětlete pojem elektrolytická disociace. 2.Uveďte, z jakých kovů mohou být elektrody. 3.Napište rovnici elektrolytické disociace hydroxidu sodného. 4.Napište rovnici elektrolytické disociace kyseliny sírové. 5.Na internetu vyhledejte, technologie založené na elektrolýze.

9 Seznam zdrojů Seznam literatury LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993, 287 s. ISBN 80-901-6197-9.. BROŽ, J. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. BEDNAŘÍK, M., SVOBODA, E., KUNZOVÁ, V. Fyzika II pro studijní obory SOU, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. MIKLASOVÁ, V. Přehled fyziky pro tříleté obory SOU technického směru. Opava: SOU stavební. Obrázky a animace Obr.1: H. Hoffmeister.Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. [cit. 2013- 12-08]. Dostupné z: http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:NaCl- Ionengitter.png.http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:NaCl- Ionengitter.png

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google