Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál Místo: Bruntál, Společenský dům Dne: 5. 6. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál Místo: Bruntál, Společenský dům Dne: 5. 6. 2014."— Transkript prezentace:

1 1. Oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál Místo: Bruntál, Společenský dům Dne: 5. 6. 2014

2 Program 1.Prezentace účastníků 2.Schválení jednacího řádu 3.Zhodnocení průběhu dosavadních prací 4.Výsledky analýz jednotlivých oblastí 5.Varianty řešení u problémů a potřeb 6.Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce 7.Další postup 8.Závěr

3 3. Zhodnocení průběhu dosavadních prací Co již proběhlo (od listopadu 2013) -Školení týmu Přerov, Ostrava -2x jednání starostů -průběžné schůzky týmu -jednání s místními zainteresovanými osobami -1. oficiální setkání starostů  Co již bylo uděláno -zpracovaná analytická data -odevzdaná první verze analytické části a návrhů řešení -zpráva o průběhu projektu Zhodnocení spolupráce Dotazník A – 19 Dotazník B – 30 Dotazník sociální služby - 16

4 Specifika území migrace rodin i s dětmi růst počtu lidí starších 65 let 14 tis. zaměstnaných pracuje na 17 tis. ekonomicky neaktivních a 3 tis. nezaměstnaných do zaměstnání vyjíždí 3 126 osob, do škol 1689 osob domácnosti jednotlivců – 31%, neúplné rodiny – 15% 4. a 5. Výsledky analýz a návrhy řešení

5 Předškolní výchova a základní školství Část A - Výstupy analytické části Počet obcí bez MŠ i ZŠ11 Počet obcí jen s MŠ7 Počet obcí se ZŠ i MŠ12 Počet obcí pouze se ZŠ1 Počet ZŠ20 - z toho počet škol zřizovaných obcemi 18 - zřizovaných krajem1 - soukromých škol1 - z toho počet ZŠ úplných11 - z toho počet neúplných9 - z toho počet malotřídek5 Kapacita škol4 740 Volná kapacita1 914 1. Aktuální situace Počet MŠ22 - počet MŠ sloučených se ZŠ 10 Kapacita MŠ1 538 Počet volných míst v MŠ267 Jesle: pouze 1. třída v regionu

6 Financování vzdělávání Prostředky poskytnuté státem 132 300 480 Kč Skutečné náklady141 409 124 Kč Rozdíl9 108 644 Kč Prostředky z RUD35 944 000 Kč Celkové skutečné náklady58 744 749 Kč Rozdíl22 800 749 Kč Předškolní výchova a základní školství Část A - Výstupy analytické části Počet jídelen32 Kapacita jídelen6 963 Volná kapacita3 644

7 Předškolní výchova a základní školství Část A - Výstupy analytické části Pracovníci ve školství Počet pracovníků ve školství 575 Počet pedagogů ve školství 372 Počet pedagogů v ZŠ199 -z toho žen162, tj. 81%

8 Trend vývoje MŠ Počet dětí v MŠPočetVolná místa% využití kapacity Současná kapacita1538---- Současný počet dětí128825083,75% Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2018110043874,93% Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2023100053868,12% Předškolní výchova a základní školství Část A - Výstupy analytické části Trend vývoje ZŠ Počet dětí v ZŠ PočetVolná místa% využití kapacity Současná kapacita všech ZŠ4 740 --------- Počet žáků2 8261 91459,62% Předpoklad ke konci roku 20182 3002 44048,52% Předpoklad ke konci roku 20232 0002 74042,19%

9 2. Výstupy z dotazníkových šetření Důvody spolupráce - lepší naplnění kapacit škol Důvody nespolupráce - udržení MŠ, ZŠ v obcích i za cenu zvýšení nákladů Největší problémy - zachování školy kvůli nízkému počtu žáků, dostupnost škol, nedostatek finančních prostředků na provoz Hlavní témata spolupráce - čerpání dotací, optimální naplněnost tříd, nabídka zájmových aktivit a zvýšení zájmu rodičů, posilování regionální identity Předškolní výchova a základní školství Část A - Výstupy analytické části

10 Var. 1: Zapojení škol do rozvoje a života obce a regionu aktivní občanství, zapojení do přípravy obecních projektů spolupráce s neziskovými organizacemi spolupráce škol v regionu i mimo něj akce škol pro veřejnost orientace na komunitní roli škol, regionální identita stravovacích kapacity pro veřejnost Var. 2: Aktivity škol k podpoře podnikavosti a zaměstnanosti spolupráce škol s podnikateli spolupráce škol s vysokými školami orientace škol na obory potřebné v regionu rozvoj kreativity, podnikavosti, jazyků nabídka jeslí Předškolní výchova a základní školství Část B - Nástin variant MOS

11 Var. 3: Koncepce regionálního školství a souvisejících aktivit nejen ekonomická optimalizace škol role obcí jako zřizovatelů škol zaměstnávání mužů ve školství aktivita obcí pro stabilizaci a příchod nových obyvatel a návratu mladých po studiu rozvoj dalšího vzdělávání s vazbou na trh práce aktivity obcí k rozvoji zaměstnanosti (viz. volitelné téma) Var. 4: Příprava škol i obcí na období 2014+ definování a příprava investičních i neinvestičních záměrů zapojení zřizovatelů, škol, veřejnosti i dětí projekty spolupráce škol, projekty podporující spolupráci v území Předškolní výchova a základní školství Část B – Nástin variant MOS

12 Diskuse 1.Zapojení škol do rozvoje a života obce a regionu 2.Aktivity škol k podpoře podnikavosti a zaměstnanosti 3.Koncepce regionálního školství a souvisejících aktivit 4.Příprava škol i obcí na období 2014+

13 1. Aktuální situace V území působí 32 registrovaných sociálních služeb. Podle formy poskytování se dělí na pobytové (P), ambulantní (A), terénní (T)a jsou i kombinované Jejich členění na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence: Sociální služby Část A - Výstupy analytické části

14 Sociální služby Část A - Výstupy analytické části Podíl obcí na spolufinancování v r. 2012: Celkové výdaje sociálních služeb v r. 2012 činily 100 073 tis. Kč

15 Sociální služby Část A - Výstupy analytické části 2. Výstupy z dotazníkových šetření  8 obcí je ochotno přispět na provoz pobytové sociální služby (tzv. koupit si lůžko)  14 obcí ochotno přispívat na provoz sociálních služeb  3 nejčastěji uváděné jiné formy případné pomoci obcí : ⇨ organizace dobrovolníků nebo pracovníků v rámci VPP ⇨ sdružení obcí pro vytvoření regionální sítě sociálních služeb ⇨ výroba a tisk informačních materiálů

16 Sociální služby Část A - Výstupy analytické části  vývojové trendy: ⇨ stárnutí obyvatel (s akcentem nárůstu psychického onemocnění) ⇨ nezaměstnanost ⇨ závislost obyvatel na dávkách a zadluženost obyvatelstva  chybějící služby domy s pečovatelskou službou resp. byty pro seniory, domov pro seniory odlehčovací služba, denní stacionář a azylový dům. 80% obcí považuje sociální oblast pro spolupráci naprosto nebo velmi vhodnou a preferuje úroveň ORP.

17 Sociální služby Část A - Výstupy analytické části 3. Výstupy dalších analýz  Plánování sociálních služeb - pouze 6 měst a obcí  Hlavní rizika a slabé stránky současného systému zneužívání příspěvku na péči převod dotačního systému úhradová vyhláška nevyhovující tok financí nízká finanční spoluúčast kraje a obcí nízká informovanost klientů i některých malých obcí  Vznik nové služby - požadavek MSK na pokrytí 30% provozní ztráty ze zdrojů obce

18 Sociální služby Část B - Nástin variantních návrhů MOS Var. 1 - Střednědobé plánování sociálních služeb na celém území ORP Bruntál Vytvořit plán sociálních služeb na 4 roky pro celé území ORP Bruntál Vytvořit na základě zjištěných potřeb optimální síť sociálních služeb Jednotný informační systém o službách

19 Sociální služby Část B - Nástin variantních návrhů MOS Var. 2 - Vytvoření systému financování sociálních služeb Stanovení rámce a principů pro financování služeb Nastavení procent z rozpočtu obcí tak, aby bylo předem jasné, kolik financí na danou službu v daný rok půjde Přerozdělování poskytovatelům sociálních služeb na základě předem daných kritérií, investiční fond

20 Var. 3 - Rozšíření územní působnosti a kapacity terénních resp. ambulantních sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené rozšíření místní i časové působnosti pečovatelské služby a osobní asistence zřízení terénní odlehčovací služby, tísňové péče a denního stacionáře pro seniory Sociální služby Část B - Nástin variantních návrhů MOS

21 1.Střednědobé plánování sociálních služeb na celém území ORP Bruntál 2.Vytvoření systému financování sociálních služeb 3.Rozšíření územní působnosti a kapacity terénních resp. ambulantních sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené Diskuse

22 1. Aktuální situace Svoz odpadů - pouze 3 firmy dvě skládky – ostatní a nebezpečné odpady Třídící linky – PET Bruntál a Zelená dílna – recyklace elektrického a elektronického zařízení. Bruntál - třídí bioodpad - snížení objemu komunálního odpadu a nákladů na skládkování - vlastní kompostárna Vrbno – kompostéry pro občany, zvažuje pořízení vlastní kompostárny Energetické využití odpadu se v území neprovádí Černé skládky odpadu ekologické zátěže minimální Odpadové hospodářství Část A - Výstupy analytické části

23 Celková produkce odpadu - cca 49 783 tun, od roku 2011 meziročně klesá. Dominuje odpad stavební a demoliční (21 736 t), komunální (14 289 t), čistírenské kaly (5 543 t), Komunální odpad - dominuje skládkování, materiálové využití je zanedbatelné Separovaný odpad - u papíru materiálové využití, u plastů téměř shodně materiálové využití a skládkování Odpadové hospodářství Část A - Výstupy analytické části

24 Náklady a příjmy odpadového hospodářství Roční náklady cca 32 mil Kč Největší položka - sběr a svoz komunálních odpadů – 25,7 mil. Kč Příjmy odpadového hospodářství dosahují cca 36 mil. Kč Největší položka - poplatky za uložení nebezpečných odpadů a za komunální odpad – 19,7 mi. Kč Poplatky za shromažďování, sběr, separaci a odstranění odpadů Průměrná cena 500 Kč/ občana a rok obce doplácí cca 500 Kč/ občana a rok Reálná cena okolo 1000 Kč/občana a rok. Odpadové hospodářství Část A - Výstupy analytické části

25 Stát se chystá zdražit skládkování. V příštích 5 letech se očekává zdražení poplatku za skládkování odpadu na dvojnásobek.

26 2. Výstupy z dotazníkových šetření Důvody nespolupráce - odpady jsou záležitostí tržního systému Důvody spolupráce - vyjednávací pozice s firmami, předpokladem je dobrá komunikace mezi obcemi a kvalitní společný projekt Největší problém - černé skládky, vysoké ceny za svoz odpadů, špatná vybavenost území. Nejvhodnější téma - úspora finančních prostředků, realizace projektů, zefektivnění třídění odpadů, posílení pozice vzhledem k poskytovatelům služeb obcím, osvěta, omezování skládkování, biologické odpady; Odpadové hospodářství Část A - Výstupy analytické části

27 Var. 1: Efektivní systém odpadového hospodářství regionu a.Koncepce odpadového hospodářství provázání systému s podnikatelskými záměry s myšlenkou na ekonomický růst a zaměstnanost snížení nákladů odpadového hospodářství zlepšení nakládání s odpady, zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů příprava na období 2014+ Návrhy legislativních úprav b)Realizace jednotlivých záměrů, např.: separační nádoby a sběrná místa včetně jejich estetického začlenění zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery sběrné dvory, třídící a dotřiďovací linky, překladiště a sklady odpadů oddělený sběr bioodpadů, obecní/komunitní kompostárny Odpadové hospodářství Část B – Návrh řešení

28 Var. 2: Prevence vzniku odpadu (včetně podpory podnikatelských záměrů v této oblasti). Příklady aktivit: propagace a kampaně - zapojení obcí, podnikatelů, veřejnosti a škol zavedení individuální bonifikace modernizace výrobních technologií - výrobek neobsahující nebezpečné látky, nebo výrobek se sníženým obsahem nebezpečných látek, technologie jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými komunálními odpady. separační technologie pro plastový odpad s návaznými zpracovatelskými technologiemi. Var. 3: Odstranění a prevence vzniku černých skládek odstraňování nepovolených skládek každoroční akce - "Čisté Bruntálsko" se zapojením obcí, škol, firem, dobrovolníků Odpadové hospodářství Část B – Návrh řešení

29 1.Efektivní systém odpadového hospodářství regionu 2.Prevence vzniku odpadu 3.Odstranění a prevence vzniku černých skládek Diskuse

30 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části Má starosta vliv na zaměstnanost? Zákon o obcích č. 128/2000 Sb, hlava 1 § 2 /(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů Potřeba je v ekonomii subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného. Nemožnost dosažení této potřeby se nazývá frustrace, při dlouhodobém nenaplnění potřeby pak nastupuje deprivace. Občané strádají ztrátou sociální identity v důsledku ztráty zaměstnání.ekonomiifrustracedeprivace § 5(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.

31 Jaká je úloha a zodpovědnost starostů v podpoře podnikání a řešení nezaměstnanosti ve své obci či městě? Žádná, je to věc podnikatelů! Obec na to nemá peníze! Utíkám od toho, nekonfrontuji to, nemohu to aktivně ovlivnit! Je to věc jádrové obce, kraje, ministerstev a vlády! Nemálo průmyslových zón není využito, kdo sežene investora? V době recese není šance získat investora, navíc do našeho města, obce! Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části 1. Stávající stav

32 Počet UoZ po obcích v ORP Bruntál - leden 2014 NAZEV UC-celkemPodíl nezaměstnaných v % Václavov u Bruntálu 8523,6 Razová 8623,4 Andělská Hora 6322,5 Dlouhá Stráň 1422,4 Dětřichov nad Bystřicí 6922,4 Roudno 2619,3 Rudná pod Pradědem 5018,7 Nové Heřminovy 3518,5 Lomnice 6818,1 Milotice nad Opavou 5417,6 Světlá Hora 18917,5 Oborná 4716,8 Široká Niva 7116,6 Staré Město 10715,9 Bruntál 1 94215,7 Dvorce 15014,9 Leskovec nad Moravicí 4714,7 Vrbno pod Pradědem 54414,3 Valšov 2714,1 Horní Benešov 23413,8 Mezina 3513,8 Bílčice 2313,8 Karlovice 10213,4 Moravskoslezský Kočov 5213,3 Svobodné Heřmanice 5013,1 Ludvíkov 3213,1 Horní Životice 2912,3 Karlova Studánka 2111,9 Křišťanovice 2311,6 Nová Pláň 12,3 ORP celkem4 27615,2

33 Počet uchazečů o zaměstnání UoZ na 1 volné pracovní místo VPM v ORP Bruntál Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části

34 Věková a vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání ( UoZ) v ORP Bruntál Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části Stav k: UoZ celkem věková kategorie do 1920 - 2930 - 3940 - 49nad 50 31.12.20134 2611681 0059499681 171 Podíl v %1003,923,622,322,727,5 Stav k: UoZ celkem dosažený stupeň vzdělání bez vzdělání základní vzdělání střední odborné (SOU +OU +OŠ) střední všeobecné (gymnáziu m) střední odborné s maturitou (SOU +SOŠ) vysokoškols ké 31.12.20134 261131 2472 105172583141 Podíl v %1000,329,349,44,013,73,3

35 Struktura UoZ podle délky evidence v ORP Bruntál Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části Stav k: UoZ celkem Délka nezaměstnanosti do 3 měsíců 3-6 měsíců 6-9 měsíců 9-12 měsíců 12-24 měsíců nad 24 měsíců 31.12.20134 2619835813663267091 296 Podíl v %10023,113,68,67,716,630,4 Stav k: UoZ celkem Struktura podle zaměstnání (CZ-ISCO) tř. 1tř. 2tř. 3tř. 4tř. 5tř. 6 tř. 7 tř. 8 tř. 9 tř. 0 neuved. 31.12.201 3 4 261195210916552812143955015012775 Podíl v %1000,41,22,63,912,42,810,312,935,20,018,2 Hlavní třídy klasifikace CZ-ISCO 1 Zákonodárci a řídící pracovníci7 Řemeslníci a opraváři 2 Specialisté8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 3 Techničtí a odborní pracovníci9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 4 Úředníci0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 5 Pracovníci ve službách a prodeji 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

36

37 Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části Z celkového počtu 6550 zaměstnanců ORP Bruntál je zaměstnáno pouze 254 ( 3,9%) v primární sféře, 3781 (57,7% ) v sekundární a 2515 ( 38,4% ) v terciární sféře.

38 Kvalitní životního prostředí (CHKO Jeseníky), turisticky přitažlivé horské scenérie. Víceodvětvová struktura průmyslové výroby.(metalurgie, plasty, chemické speciality, potravinářství, dřevozpracující průmysl…) Přítomnost zahraničních společností (OSRAM, Husgvarna, GTP, Macco Organiques) Dostatek volné a kvalifikované pracovní síly. Slezská Harta – vodárenský, protipovodňový, energetický a rekreační význam Nové logistické centrum v areálu Karla spol. s r.o. – 14 tisíc paletových míst Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části Silné stránky 2. Další analýzy

39 Slabé stránky Nedostatečná údržba dopravní sítě Nízký podíl využití alternativních zdrojů energie Absence průmyslové zóny v Bruntále a ve Vrbně pod Pradědem Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost (nejvyšší v ČR) 1. místo v procentu (37%) vyplácených sociálních dávek na počet domácností 3. místo od konce v kupní síle 3. místo od konce v průměrné mzdě Nevyřešené vlastnické vztahy důležitých pozemků a nemovitostí (církevních, Řádu německých rytířů) Nízká vzdělanostní úroveň Odliv vysokoškolsky vzdělané populace Špatná regionální dopravní obslužnost (pro třísměnný provoz větších firem). Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části

40 Příležitosti Státní subvence na průmyslové plochy v Bruntále a Vrbně p/P Železniční vlečka v Bruntále až za areál Karla - navýšení objemu přepravy až na 5000 vagónů/rok Dálnice R 35 Mohelnice – Hradec Králové Elektrifikace železniční tratě 310 Opava – Krnov – Bruntál – Olomouc Jihovýchodní a severní obchvat města Bruntál Rozvoj místní produkce potravin ve vazbě na zemědělské farmy, řemesla vč. tradičních a kumulace různých oborů drobného podnikání nastaveného dle sezónnosti či denní doby - např. v zimě vlek, v létě zemědělství, les Rozvoj agroturistiky a ekologického režimu hospodaření Sdílené služby - outsourcing pro národní a zahraniční firmy (mzdové účetnictví, call centra, credit management, aj.) Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části

41 Hrozby Celosvětová recese, dopady na ČR a chudší regiony Nedostatek kvalitních projektů a dopady na nečerpání fondů z EU Neúčinný rekvalifikační systém pro tradiční a nové obory Neuspokojování odborných potřeb zaměstnavatelů Regionální a mezifiremní„kanibalismus“ v technických profesích ORP Bruntál jako „ přívěšek“ Moravskoslezského kraje s nízkou prioritou pro politické a samosprávné instituce kraje Vylidňování regionu, nízká retence pro VŠ absolventy, stárnutí populace Neúčinné řešení zapojení romské populace na trhu práce Odchod nebo utlumení produkce některého z klíčových zaměstnavatelů Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část A – Výstupy analytické části

42 Opatření, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti 1. Vzdělávání Zapojení starostů ORP Bruntál do spolupráce všech typů škol a zaměstnavatelů Změny systému odborného a učňovského školství Základy výrobní technologie již na základních školách Odborná praxe žáků technických a učňovských škol ve firmách Finanční podpora studentů formou stipendií pro studium potřebných oborů dle požadavků zaměstnavatelů Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení

43 2. Posílení vzdělanostní struktury „Celoživotní komunikační vazba“město – podnikatel - rodiče+děti- učni-SŠ +VŠ studenti- absolventi s cílem zvýšení retenčního faktoru ve prospěch ORP „Atraktivní balíček“, k posílení „návratu a udržení“ vzdělané generace  Jesle pro rodiče a zejména matky k návratu na trh práce po rodičovské dovolené  Cenově přístupné a kvalitní předškolská zařízení s výukou cizích jazyků  Dostupné lokality v obcích a městech ORP pro výstavbu rodinných domků  „Podnikatelský park“ jako start up centra pro začínající podnikatele - absolventy Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení

44 3. Legislativní návrhy změn Zapojení starostů ORP do procesu návrhů legislativních změn vyhlášek a zákonů Konkrétní návrhy Minimální mzda výrazně rozdílná od sociálních dávek „Investičních pobídky“ - navýšení částky na vytvoření nového pracovního místa na 300 000,-Kč pro ORP Bruntál OSVČ stejná podpora z programu „Vzdělávejte se“ při nedostatku zakázek Preference SÚPM před VPP, které konkurují OSVČ Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení

45 4. Vytvoření podmínek pro investory Investoři pro brownfield zóny v Bruntále (Marburg, Nemocnice, Karla, Západní zóna) a ve Vrbně p/P (Dřevokombinát). Získání státních financí v objemu 150,8 mil. Kč na vybudování 6 průmyslových zón z vybraných ploch ( 65,3 ha) v Bruntále Požadavky již projednány s hejtmanem MSK, vládním zmocněncem, ředitelem agentury Czechinvest a ministrem MPO Janem Mládkem Aktivní podpora starostů, vedoucích odborů a ÚP vůči investorům při územním plánování, stavebních řízeních, rekvalifikacích, bytových potřebách, atp. Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení

46 5. Cílená podpora živnostníků Jaký je potenciál výrobků a služeb na regionálním, národním a zahraničních trzích s cílem rozvoje zaměstnanosti? Spolupráce s podnikatelské subjekty v partnerských městech a obcích v zahraničí „Podnikatelská a exportní kancelář“, v Bruntále a Vrbně p/P Potenciál živnostníků a malých firem - rozvojové, inovační a obchodní programy - výzkumné ústavy a vysoké školy Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení

47 Kulatý stůl I v obci – brainstormingKulatý stůl I v obci – brainstorming 1.Starosta 2.OSVČ dle oborů 3.Firmy dle oborů Výstup: podněty k podpoře podnikání za obec Kulatý stůl II za ORPKulatý stůl II za ORP 1.Starostové 2.3 zástupci OSVČ 3.3 zástupci firem 4.VŠ + VÚ dle oborů Výstup: náměty k rozvoji podnikání dle nosných oborů Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení

48 6. Další podpůrná opatření Integrované investiční plány obcí a měst Veřejné zakázky na území obcí a měst ORP s povinností zaměstnat určitý podíl nezaměstnaných a místních firem z regionu ORP Projekt firmy, která svým výrobním programem zaměstná osoby sociálně vyloučené a s nízkou kvalifikací. Aplikace zkušeností ze zahraničí s obdobným záměrem Revize plánů rozvoje obcí a IPRM měst, aby naplňovaly společné cíle v zaměstnanosti a podpoře podnikání Zaměstnanost a rozvoj podnikání Část B – Návrh řešení

49 Opatření, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti 1.Vzdělávání 2.Posílení vzdělanostní struktury 3.Legislativní návrhy změn 4.Vytvoření podmínek pro investory 5.Cílená podpora živnostníků 6.Další podpůrná opatření Diskuse

50 Dnešní stavMožné řešení 6. Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce ORP Bruntál Obce/města/DSO MAS – obce/města/DSO, neziskovky, podnikatelé

51 6. Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce Co obcím může přinést spolupráce prosazování zájmů regionu na krajské i celostátní úrovni společná koncepce rozvoje regionu efektivní využití finančních, personálních i dalších kapacit bodové zvýhodnění spolupráce obcí v rámci dotačních programů v budoucnu možná finanční podpora státu více dotačních příležitostí připravenost na nové plánovací období 2014+

52 Jak nám pomůže SMO Zpracuje návrh MOS v našem území, na základě stavu DSO Provede revizi dokumentů stávajících svazků - k provedení změn, příp. nabídne dokumenty k založeních nových DSO Bezplatná právní poradna k otázkám meziobecní spolupráce provozována do 30. června 2015 kontakty: e-mail: pravnik.mos@smocr.czpravnik.mos@smocr.cz

53 7. Další postup Odevzdaná analytická část strategie květen 2014 Návrhová část – první verze září 2014 Celá strategie prosinec 2014 Konečná verze strategie březen 2015 II. shromáždění představitelů obcí duben 2015

54 KONTAKTY: Motivující starosta: Ing. Václav Mores, MSH Vaclav.mores@mubruntal.czVaclav.mores@mubruntal.cz, 7241478700 Ing. Helena Kudelová, Vrbno p/P Helena.kudelova@vrbnopp.czHelena.kudelova@vrbnopp.cz, 607587331 Bedřich Buťák, Leskovec n/M. starosta@leskovecnadmoravici.eustarosta@leskovecnadmoravici.eu, 554 731 001 Tematický expert ORP Bruntál: - Zaměstnanost a podpora podnikání Ing. Luděk Šarman, zastupitel ludek.sarman@email.czludek.sarman@email.cz, 602 769684 - Sociální služby: Mgr. Jana Hančilová, Help-in, o.p.s. helpinops@atlas.czhelpinops@atlas.cz, 733535580 - Předškolní vzdělávání a základní školství, odpady: Mgr. David Rucki, EVS Consulting David.rucki@evsconsulting.czDavid.rucki@evsconsulting.cz, 601393850 Projektový asistent: Iva Unverdorbenová, obec Mezina obec.mezina@tiscali.czobec.mezina@tiscali.cz, 728 332 914 Ing. Petra Kostková, Bruntál kostka.petra@email.czkostka.petra@email.cz, 602 344 300 Koordinátor projektu: Bc. Ivana Metelková, MAS Hrubý Jeseník mashj@seznam.czmashj@seznam.cz, 739 202 539


Stáhnout ppt "1. Oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Bruntál Místo: Bruntál, Společenský dům Dne: 5. 6. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google