Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_20 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_20 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_20 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk jako občan - politologie TémaČlověk jako občan – politologie Tematická oblastČlověk jako občan – politologie NázevMoc a vliv v politice AutorMgr.Jana Gerlichová Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012, technické lyceum 3. roč. AnotaceMoc a vliv v politice, formy moci a sféry vlivu Přínos/cílové kompetenceVýznam moci a vlivu v dějinách

2 Moc a vliv v politice - úvod Moc a vliv v politice, význam moci a vlivu v dějinách, ovlivňování prostřednictvím informací

3 Moc a vliv v politice V čem spočívá rozdíl mezi mocí a vlivem v politice? Co to je vliv? Co to je autorita?

4 Význam moci a vlivu v dějinách Politika se realizuje prostřednictvím dvou nástrojů: - moci - vlivu

5 Mocenské pojetí historicky převládá význam hraje úloha státu a donucení převládalo od starověku až do nedávných let

6 Vlivové pojetí objevuje se v 60.-70.letech 20.století zohledňuje rostoucí podíl občanské společnosti na politice podíl nevládních organizací na řešení politických problémů rozvoj techniky a technologií vliv masmédií

7 Vliv Vliv je vztah dvou subjektů(A +B), ve kterém přání jednoho z nich(A) působí na druhého v té míře, že druhý subjekt(B) změní svou činnost podle požadavků prvního(A). Formy vlivu: 1) ovlivňování subjektu prostřednictvím informací 2) autorita 3) moc

8 Ovlivňování prostřednictvím informací - podoba přesvědčování – sdělování pravdivých informací - podoba manipulace – snažím se někoho přesvědčit na základě informací, o kterých vím, že jsou překroucené, zfalšované, dílčí - někdy se tyto podoby mohou překrývat – sdělování jen části informací a tím ovlivnit lidi, k zaujetí určitého postoje

9 Autorita Autorita je vztah subjektů(A+B), kdy subjekt B reaguje na názor subjektu A tím, že změní svůj vlastní názor, aby byl subjekt A s jeho chováním spokojen. 1) autorita přímá – daný subjekt požaduje, aby byl jeho názor přijat jako jediný správný 2) autorita nepřímá – subjekt sděluje svůj názor na řešení, ale otevřeně nepožaduje, aby byla tímto způsobem řešena

10 Jaký typ autority používají častěji naši politici? Autorita může být i racionální či iracionální. Pokuste se vysvětlit jak chápete rozdíl mezi nimi!

11 Moc Moc je schopnost subjektu(A) donutit fyzickým, psychickým nátlakem, hrozbou sankcí či použitím síly, aby subjekt (B) respektoval jeho přání. moc nepředpokládá dobrovolné podřízení se, ale podřízení s vědomím postihu mocenské donucení může mít různé formy postihu

12 Formy mocenského donucení Fyzické donucení - v politice je násilí používané policií či armádou Ekonomické donucení - donucení hrozící ztrátou příjmu, zaměstnání,přeřazení na horší práci

13 Veřejné donucení - hrozby ztráty prestiže, morální odsouzení Informační donucení - hrozby masmédii Psychické donucení - hrozba použití fyzického, ekonomického či veřejného násilí

14 Formy moci Státní moc - opírá se o suverenitu a monopol státu vydávat zákony Ekonomická moc - vychází z vlastnictví ekonomických prostředků Veřejná moc - sdružení lidí, kteří chrání společenské vztahy

15 Formy moci Legální moc - moc uplatňována v souladu se zákony Legitimní moc - opírá se o víru v nutnost, oprávněnost a spravedlnost daného režimu,

16 Rozsah vlivu množství stoupenců velikost ovlivňovaného území

17 Sféry vlivu v určitých geografických oblastech v určitých institucích či oborech vliv v masmédiích vliv na činnost občanských sdružení

18 Zdroje a prameny CHALUPA, Vlastislav. Základy politologie. Brno: Atlantis, 1991, 311 s. PROROK, Vladimír a Aleš LISA. Základy politologie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 1999, 128 s. ;. ISBN 80-707- 9935-8. ČERMÁK, Vladimír. Pozvání do politologie. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 1994, 62 s. ISBN 80-702-1078-8. BLAŽKOVÁ, Miloslava. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 160 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-118-3.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_20 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."

Podobné prezentace


Reklamy Google