Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_15 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_15 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_15 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk jako občan - politologie TémaČlověk jako občan – politologie Tematická oblastČlověk jako občan – politologie NázevIdeologie a základní ideologické proudy AutorMgr.Jana Gerlichová Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012, technické lyceum 3. roč. AnotaceVysvětlení pojmu ideologie a rozdíly mezi nimi Přínos/cílové kompetenceSeznámení se s různými světovými ideologiemi

2 Ideologie a základní ideologické proudy - úvod seznámení se s různými světovými ideologiemi a vysvětlení jejich podstaty a rozdílů mezi nimi

3 Ideologie Co to je ideologie? Vyjmenujte mi některé ideologie které znáte a já je budu zapisovat na tabuli! Pokuste se nyní tyto ideologie systematizovat podle nějakých pravidel!

4 Ideologie je soustava idejí, teorií a názorů, které vyjadřují životní postoje a cíle určité skupiny, zabývá se základními problémy státu a společnosti, politiky a problematikou hospodářského a sociálního rozvoje

5 Proč vznikaly – vznikají ideologie ? Kdo je tvoří? K čemu je společnost potřebuje?

6 Ideologie mají 4 základní funkce: pomáhají vysvětlovat politické události nabízejí hodnotový systém a kritéria, co je dobré, co špatné a proč poskytují pocit sounáležitosti k určité skupině nabízejí základní prvky politické činnosti

7 Dělení ideologií Při klasickém lineárním uspořádání se hlavní ideologické proudy seřadí zleva doprava takto: komunismus - levice socialismus liberalismus – střed konzervatismus nacionalismus fašismus

8 KOMUNISMUS Karel MarxFriedrich Engels

9 Komunismus jeho hlavní myšlenkou je rovnost všech lidí dělnická třída bude hybnou silou, která revolucí překoná kapitalismus dělníci zavedou diktaturu proletariátu, což je první stupeň na cestě ke komunismu je to vláda většiny nad menšinou, vykořisťovaných nad vykořisťovateli postupně lidé dospějí ke komunismu, kde bude platit „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“

10 ZAKLADATELÉ SOCIALISMU Thomas MoreCharles Fourier

11 Socialismus tato ideologie se objevuje v 18.století a je reakcí n rozvoj průmyslového kapitalizmu klade důraz na společnost, na kolektiv K základním hodnotám patří: kolektivismus třídy a třídní boj sociální rovnost společenské vlastnictví

12 Hodnoty socialismu Kolektivismus silný morální motiv pro práci, odcizení a egoismus je produkt soukromého vlastnictví Třídy a třídní boj mají svůj původ ve vlastnických vztazích a to vede k různému stupni uspokojování potřeb

13 Hodnoty socialismu Sociální rovnost zaměřuje se na sociálně ekonomické postavení Společenské vlastnictví socialisté kladli důraz na státní a o něco méně na družstevní vlastnictví, je to záruka rovnosti všech sociálních vrstev

14 Liberalismus pro něj je nejdůležitější svoboda jedince liberty – svoboda důraz na individualitu člověka Řídí se podle zásady:“Jsem svobodný do té chvíle, dokud nesáhnu na svobodu jiného.“ tento pojem se začal používat v Anglii,prostřednictvím učení J.Locka a Ch.L.Montesquieua

15 Liberalismus základem pro vznik státu je společenská smlouva, na jejímž základě se lidé vzdávají části své osobní svobody ve prospěch státu, který je má chránit liberálové bojují proti absolutistické formě státu a požadují omezení moci panovníka ve prospěch svody podnikání

16 Konzervatismus touží „konzervovat“ – zachovat ověřené principy ve společnosti ke všem změnám přistupují velmi kriticky a nedůvěřivě usilují o předcházení revolučním situacím vznikl v 18.století Ve 20.století začalo docházet ke sbližování liberálních a konzervativních proudů(Mar.T)

17 Nacionalismus upřednostňuje politické, ekonomické a kulturní zájmy určitého národa vychází z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa formoval se v průběhu 18.století ve Francii, Itálii a v Německu usiluje o vytvoření národního státu obvykle ve de k netolerantnosti vůči jiným národům

18 Fašismus, rasismus pochází z označení pro svazek prutů – fasce, který sloužil jako znak autority konzulů ve starověkém Římě nacionálně rasistické hnutí a diktátorská forma vlády Itálie – B.Mussolini, Německo – A.Hitler vede k agresivní politice, terorismu a útočným válkám

19 Další ideologické směry Anarchismus absolutní svoboda jednotlivce, zrušení státu a jeho nahrazení menšími jednotkami Enviromentalismus zabývá se vztahem mezi přírodou a společností Feminismus společenské a politické zrovnoprávnění žen a mužů

20 Zdroje prameny ČERMÁK, Vladimír. Pozvání do politologie. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 1994, 62 s. ISBN 80- 702-1078-8. BLAŽKOVÁ, Miloslava. Odmaturuj! Ze společenských věd. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 160 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358- 118-3. CHALUPA, Vlastislav. Základy politologie. Brno: Atlantis, 1991, 311 s.

21 Zdroje prameny http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karl_Mar x_001.jpg, 14.10.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Engels.jp g, 14.10.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_Hol bein_d._J._065.jpg, 14.10.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hw- fourier.jpg, 14.10.2012


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_51_15 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."

Podobné prezentace


Reklamy Google