Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gender Budgeting in practice Komunitární program VP200521 Ústí nad Labem 22.10.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gender Budgeting in practice Komunitární program VP200521 Ústí nad Labem 22.10.2009."— Transkript prezentace:

1 Gender Budgeting in practice Komunitární program VP200521 Ústí nad Labem 22.10.2009

2 Výzva http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e n&catId=86http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=e n&catId=86 http://www.mpsv.cz/cs/3452

3 Výzva Mám zkušenosti s tímto tématem (mám vhodné experty)? Chci být předkladatel nebo partner? Mám partnery nebo budu hledat jiného předkladatele? Dokáži zajistit spolufinancování? Mám vhodné pracovníky a dost času pro napsání projektu?

4 Mám zkušenosti s tímto tématem (mám vhodné experty)? Vlastní experti –Jak je budu odměňovat? –Budou mít ještě jiné úkoly? Cizí experti –Dohoda o provedení práce? –Dohoda o pracovní činnosti? –Pracovní poměr na dobu určitou?

5 Chci být předkladatel nebo partner? Předkladatel –Více zodpovědnosti –Koordinační činnost –Ovlivňování řešení Partner –Dílčí úkoly –Jednodušší realizace –Omezené možnosti ovlivnit řešení

6 Dokáži zajistit spolufinancování? Vlastní zdroje Úvěr Obec / Město / Jiný sponzor MPSV –Žádost ( Příručka pro žadatele a konečné příjemce www.mpsv.cz/files/clanky/3454/Prirucka_pro_konecne_uzivatele.pdf) –Není nárok –Požádat včas –Pokud ano, pak forma dotace

7 Mám vhodné pracovníky a dost času pro napsání projektu? Tým nebo jednotlivec? –Tým víc ví, ale nutná koordinace –Jednotlivec musí mít jasnou představu Motivace? –Odměna v případě úspěchu –Zapojení do řešení Doklady –Dle výzvy (letter of commitment, financial identification, legal entity form, CV)

8 Projekt a rozpočet Projekt –Nutno připravovat s ohledem na rozpočet –Stručně, jasně, přehledně –Realistické cíle a harmonogram –Hodnotící ukazatele Rozpočet –Kurzové rozdíly –Mzdy nutno doložit –Následné přesuny jen omezeně

9 Projekt a rozpočet Jaké je pozadí projektu a jaké jsou cíle projektu? Jaké jsou očekávané výsledky? Jak očekávané výsledky přispějí k současnému úsilí o dosažení cílů výzev pro podávání návrhů? Jakou přidanou hodnotu přinesou navrhované činnosti ve srovnání s činnostmi prováděnými v minulosti? Jaké jsou problémy a/nebo situace, které mají být řešeny, jak jsou identifikovány potřeby? Jaký bude zvolen přístup a použitá strategie (jak se navrhované cíle dosáhnou)? Jaké jsou navrhované aktivity (konkrétně!) a jak přispějí k cílům vyhlášeným ve výzvě? Jaká je cílová skupina nebo cílové skupiny a kritéria používaná ve výběru účastníků jednotlivých aktivit nebo cílové skupiny? Kdo jsou aktéři projektu? Jak budou zveřejňovány informace o projektu, jeho aktivitách, výstupech a výsledcích (např. tištěné publikace, konference, webové stránky atd.)? Detailní popis a časový harmonogram. Detailní pracovní program projektu (popis aktivit) s uvedením dat a rozdělením úkolů, úloha jednotlivých partnerů. Výstupy pro každou fázi projektu (pro každou aktivitu).

10 Projekt a rozpočet Náklady na projektový tým (včetně odvodů) Náklady na cestovné Náklady na překlady Náklady na publikace Náklady na vyhodnocení Náklady na tlumočení Náklady na externí služby (výběrové řízení) Náklady na nákup vybavení (výběrové řízení) Náklady na pronájem místností Náklady na tlumočnické vybavení Náklady na audit (pokud je ve výzvě požadován) Další finanční náklady Další administrativní náklady

11 Gender budgeting in practice Vedoucí projektu – MPSV Dva partneři z české republiky –Národní vzdělávací fond o.p.s. –Právnická fakulta Západočeské univerzity Zahraniční partneři –Nadace Fondazione Giacomo Brodolini (Itálie) –Ministerstvo práce a sociální politiky (Bulharsko) –Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung (Rakousko) –Právnická fakulta Univerzity v Pécsi (Maďarsko)

12 Gender budgeting in practice V rámci projektu se uskutečnil průzkum místních rozpočtů ve vybraných městech v jednotlivých partnerských zemích. Výsledky provedených analýz byly prezentovány na pěti mezinárodních konferencích v Praze, Pécsi, Římě, Vídni a Sofii. V České republice byla tato tématika dále prezentována na 14 regionálních seminářích. Obdobné regionální semináře byly uspořádány také v Itálii a Bulharsku. Součástí projektu byla také kampaň objasňující problematiku rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen. V rámci této kampaně byly mimo jiné připraveny a distribuovány informační letáky a manuál rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen.

13 Gender budgeting in practice Doba trvání - 15 měsíců Rozpočet - 581.600 € Skutečné čerpání - 508.030 €

14 Gender budgeting in practice Děkuji za pozornost Ing. Vlastimil Outlý outly@nvf.cz


Stáhnout ppt "Gender Budgeting in practice Komunitární program VP200521 Ústí nad Labem 22.10.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google