Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rok existence Evropského spotřebitelského centra © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rok existence Evropského spotřebitelského centra © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR."— Transkript prezentace:

1 Rok existence Evropského spotřebitelského centra © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

2 2 Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 – 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC pro ČR založeno 1. 1. 2005, pro veřejnost otevřeno 1. 4. 2005. V roce 2005 mělo ESC 2 pracovníky, od září 3 pracovníky, v roce 2006 by měl být přijat další. Činnost ESC financována EK (70 %) a MPO ČR (30 %), od roku 2007 v poměru 50 : 50. Náklady ESC v roce 2005 činily 56 717 € (asi 1 694 000 Kč), rozpočet na rok 2006 schválen ve výši 112 094 € (asi 3 250 000 Kč).

3 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 3 Hlavní cíle a úkoly ESC Propagace funkcí ESC a jeho výsledků Poskytování rad a informací spotřebitelům Pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich přeshraničních stížností a sporů s podnikatelem Spolupráce při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů – pomoc při budování tohoto systému Práce v síti ESC, zpětná vazba na EK

4 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 4 Hlavní výsledky Zcela nový druh pomoci spotřebitelům domoci se jejich práv na společném trhu. Překlenutí jazykové bariéry a snadný a účinný kontakt na zahraničního obchodníka. Posílení sebevědomí českého spotřebitele, jeho suverenity na společném trhu, efektivnější využívání potenciálu tohoto trhu. V r. 2004 jen 4 případy stížností z ČR řešené v síti ESC. V r. 2005 97 stížností v ESC Praha, řešených s 63 % úspěšností, 120 poskytnutých rad a informací. Stanoviska pro EK k fungování některých evropských právních norem – podíl na jejich revizi (timeshare, ADR)

5 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 5 Sběr informací, poskytování informací a rad Počáteční bezradnost, čím a kde začít. Nejčastější otázky a odpovědi. Zkušenosti partnerských ESC – doporučení spotřebitelům při nákupu v dané oblasti – desatera. Závažné problémové téma (systém ADR). Přehled direktiv EU a jejich transpozice do české legislativy. Porovnání odlišností transpozice direktiv EU v legislativách členských států.

6 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 6 Propagace ESC Inzeráty v celostátních novinách, 2 letáky (o ESC – 17 000 ks, timeshare – 2 000 ks), Brožura Nakupování v Evropě (2 000 ks), Seminář na téma záruky a timeshare – 80 účastníků, 3 tiskové konference, 13 článků v novinách (MF Dnes, Právo, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Haló noviny, magazin Test, Ekonom), Vystoupení v pořadu Snídaně s Novou, Vystoupení v pořadu Radiožurnálu Vaše téma, Přednášky na akcích spotřebitelských organizací, účast v diskusích organizovaných MPO, Webové stránky ESC na stránkách MPO ČR.

7 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 7 Informace o ESC – publikace a články

8 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 8 Kde naleznete informace o ESC na internetových stránkách – www.mpo.cz

9 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 9

10 10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) V ČR neexistuje právní úprava systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (mediace, arbitráž). ESC nemůže systému využívat. ESC usiluje o vytváření předpokladů pro vybudování tohoto systému, jak jeho propagací, tak jednáním se zainteresovanými stranami (podnikatelská sdružení a svazy, spotřebitelské organizace, rozhodčí soud HK). MPO ČR zařadilo úkol vybudování systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů do Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006 – 2010.

11 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 11 Práce v síti ESC (ECCNet) Síť ESC má 25 členů (včetně Norska a Islandu, zatím bez Maďarska a Slovinska). Transformace center v západní Evropě – spojení sítí ESC a EEJ, jediný reprezentant. Spolupráce při řešení spotřebitelských případů. Účast našeho ESC při společných projektech (např. o internetovém obchodování). Účast našeho ESC v pracovních skupinách sítě. Účast našeho ESC při zkušebním testování společné informační sítě ESC. Zpracování průběžné pololetní zprávy, výroční zprávy, plánu na další období (od r. 2007 na dva roky).

12 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 12 Spolupracující partneři Síť 25 Evropských spotřebitelských center (ECCNet), Solvit centrum pro ČR, FINNet pro ČR (Finanční arbitr), Organizace na ochranu spotřebitelů v ČR, Dozorové orgány trhu, Eurocentrum, CzechTourism a infocentra v regionech, Živnostenské úřady, Média.

13

14 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 14 Způsob kontaktování ES

15 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 15 Země původu spotřebitele

16 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 16 Řešené stížnosti v roce 2005 podle země původu obchodníka

17 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 17 Stížnosti a spory 2005 podle oboru výrobků či služeb

18 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 18 Stížnosti podle předmětu reklamací

19 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 19 Účinnost pomoci Evropského spotřebitelského centra za rok 2005

20 © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 20 Evropské spotřebitelské centrum pro ČR Při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha 1 Pracoviště ul. Politických vězňů 20 Návštěvní dny: pondělí – čtvrtek 9.00 – 11.00, 13.00 – 16.00 esc@mpo.cz www.mpo.cz Tel.: 22406 2046, 22406 2017

21 Díky za pozornost © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR


Stáhnout ppt "Rok existence Evropského spotřebitelského centra © 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google