Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test pro kvintu B 15. prosince 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test pro kvintu B 15. prosince 2006"— Transkript prezentace:

1 Test pro kvintu B 15. prosince 2006
Mitóza, Meióza Test pro kvintu B 15. prosince 2006

2 1. Chromosom je a. soubor všech genů a všechna DNA buňky; kompletní genetický materiál organismu b. struktura nesoucí geny na proteinovém lešení c. komplex DNA a proteinů tvořící chromosom d. soubor genů populace e. ani jedna z odpovědí není správná

3 2. Rozdělení buňky se nazývá
cytokineze karyokineze geneze metastáze interfáze

4 3. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je:
G1 – G2 – S – M S – G1 – G2 – M M – G1 – G2 – S G1 – S – G2 – M žádná odpověď není správná

5 4. Zdvojení – replikace – DNA probíhá ve fázi zvané
G1 fáze metafáze S fáze profáze G2 fáze interfáze

6 5. Pět částí mitózy jsou (napiš po pořadě)
…………………

7 6. Mitóza jest: soubor chromozómů, charakteristický pro daný druh
nebarvitelný, zaškrcený útvar, ke kterému se připojují při mitóze vlákna dělícího vřeténka tyčinkovitý či pentlicovitý útvar, tvořený DNA(až několik cm dlouhou) a bílkovinami. jaderné dělení, při kterém vznikají dceřiná jádra o stejném počtu chromozómů jako mateřské jádro. ani jedna z odpovědí není správná

8 7. Následující popis se hodí nejlépe na:
Jaderná membrána se začíná rozpadat; v oblasti centromery se objevuje struktura zvaná kinetochor; mikrotubuly začínají prorůstat oblast jádra; objevuje se kinetochor a napojuje se na mikrotubuly dělícího vřeténka; Chromozómy se začínají přemisťovat do ekvatoriální roviny profáze teloféze prometafáze anafáze metafáze interfáze

9 8. Tento obrázek zachycuje fázi zvanou
telofáze anafáze metafáze prometafáze profáze interfáze

10 9. Dělící vřeténko se chemicky skládá z:
intermediární filamenta mikrofilamenta mikrotubuly kolagen keratin celulóza

11 10. Na obrázku vidíme karyokinezi živočišné buňky
cytokinesi živočišné buňky karyokinezi rostlinné buňky cytokinesi rostlinné buňky ani jedna z odpovědí není správná

12 11. Jev na obrázku nese název:
crossing – over karyokineze cytokineze interfáze karyotyp genom

13 12. Na obrázku je znázorněna fáze:
prometafáze mitózy metafáze mitózy telofáze meiózy I. telofáze meiózy II. metafáze meiózy I.

14 13. Spermie člověka obsahuje
46 chromosomů vždy kombinaci 22X 23 chromosomů vždy kombinaci 22Y 92 chromatid

15 14. Buňka, která vznikne splynutím spermie a oocytu se nazývá
karyotyp gameta anizogameta izogameta genom zygota

16 15. Meióza probíhá obecné v každém orgánu lidského těla
jen v buňkách s buněčnou stěnou jen při vzniku gamet při splynutí spermie a oocytu jen v meristémech rostlin ani jedna z odpovědí není správná

17


Stáhnout ppt "Test pro kvintu B 15. prosince 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google