Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mitóza, Meióza Test pro kvintu B 15. prosince 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mitóza, Meióza Test pro kvintu B 15. prosince 2006."— Transkript prezentace:

1

2 Mitóza, Meióza Test pro kvintu B 15. prosince 2006

3 1. Chromosom je a. soubor všech genů a všechna DNA buňky; kompletní genetický materiál organismu b. struktura nesoucí geny na proteinovém lešení c. komplex DNA a proteinů tvořící chromosom d. soubor genů populace e. ani jedna z odpovědí není správná

4 2. Rozdělení buňky se nazývá a. cytokineze b. karyokineze c. geneze d. metastáze e. interfáze

5 3. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je: a. G1 – G2 – S – M b. S – G1 – G2 – M c. M – G1 – G2 – S d. G1 – S – G2 – M e. žádná odpověď není správná

6 4. Zdvojení – replikace – DNA probíhá ve fázi zvané a. G1 fáze b. metafáze c. S fáze d. profáze e. G2 fáze f. interfáze

7 5. Pět částí mitózy jsou (napiš po pořadě) ………………… …………………

8 6. Mitóza jest: a. soubor chromozómů, charakteristický pro daný druh b. nebarvitelný, zaškrcený útvar, ke kterému se připojují při mitóze vlákna dělícího vřeténka c. tyčinkovitý či pentlicovitý útvar, tvořený DNA(až několik cm dlouhou) a bílkovinami. d. jaderné dělení, při kterém vznikají dceřiná jádra o stejném počtu chromozómů jako mateřské jádro. e. ani jedna z odpovědí není správná

9 7. Následující popis se hodí nejlépe na: Jaderná membrána se začíná rozpadat; v oblasti centromery se objevuje struktura zvaná kinetochor; mikrotubuly začínají prorůstat oblast jádra; objevuje se kinetochor a napojuje se na mikrotubuly dělícího vřeténka; Chromozómy se začínají přemisťovat do ekvatoriální roviny Jaderná membrána se začíná rozpadat; v oblasti centromery se objevuje struktura zvaná kinetochor; mikrotubuly začínají prorůstat oblast jádra; objevuje se kinetochor a napojuje se na mikrotubuly dělícího vřeténka; Chromozómy se začínají přemisťovat do ekvatoriální roviny a. profáze b. teloféze c. prometafáze d. anafáze e. metafáze f. interfáze

10 8. Tento obrázek zachycuje fázi zvanou a. telofáze b. anafáze c. metafáze d. prometafáze e. profáze f. interfáze

11 9. Dělící vřeténko se chemicky skládá z: a. intermediární filamenta b. mikrofilamenta c. mikrotubuly d. kolagen e. keratin f. celulóza

12 10. Na obrázku vidíme a. karyokinezi živočišné buňky b. cytokinesi živočišné buňky c. karyokinezi rostlinné buňky d. cytokinesi rostlinné buňky e. ani jedna z odpovědí není správná

13 11. Jev na obrázku nese název: a. crossing – over b. karyokineze c. cytokineze d. interfáze e. karyotyp f. genom

14 12. Na obrázku je znázorněna fáze: a. prometafáze mitózy b. metafáze mitózy c. telofáze meiózy I. d. telofáze meiózy II. e. metafáze meiózy I.

15 13. Spermie člověka obsahuje a. 46 chromosomů b. vždy kombinaci 22X c. 23 chromosomů d. vždy kombinaci 22Y e. 92 chromatid

16 14. Buňka, která vznikne splynutím spermie a oocytu se nazývá a. karyotyp b. gameta c. anizogameta d. izogameta e. genom f. zygota

17 15. Meióza probíhá a. obecné v každém orgánu lidského těla b. jen v buňkách s buněčnou stěnou c. jen při vzniku gamet d. při splynutí spermie a oocytu e. jen v meristémech rostlin f. ani jedna z odpovědí není správná

18


Stáhnout ppt "Mitóza, Meióza Test pro kvintu B 15. prosince 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google