Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÁ BIOLOGIE MITÓZA. SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza2 Život buňky  Začíná a končí mitózou.  Dělení jader – karyokineze (1)  Dělení cytoplazmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÁ BIOLOGIE MITÓZA. SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza2 Život buňky  Začíná a končí mitózou.  Dělení jader – karyokineze (1)  Dělení cytoplazmy."— Transkript prezentace:

1 OBECNÁ BIOLOGIE MITÓZA

2 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza2 Život buňky  Začíná a končí mitózou.  Dělení jader – karyokineze (1)  Dělení cytoplazmy – cytokineze (2) 1 2

3 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza3 Buněčný cyklus Generační čas buňky se mění v rozmezí od:  10 minut (rýhující se vajíčko)  roky (tkáňové buňky)  celý život (u ner- vových buněk

4 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza4 Co je to mitóza?  Mitóza je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám.  Při mitóze předchází samotnému rozdělení buňky složitý proces rozdělení buněčného jádra, při kterém zůstává v dceřiných jádrech zachován počet chromozómů.

5 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza5 Chromozomy Pohlavní chromozomy X a Y Chromozom

6 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza6 Stavba chromozómu

7 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza7 Karyotyp Chromozomová mapa člověka

8 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza8 Mutace chromozomů - trizómie Downův syndrom

9 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza9 Fáze mitózy - animace animace I. Interfáze II. Profáze III. Prometafáze IV. Metafáze V. Anafáze VI. Anafáze VII. Telofáze VIII. Cytokineze

10 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza10 Profáze  Během této fáze dochází ke spiralizaci vláken DNA a diferenciaci chromozómů, u kterých jsou patrné dvě chromatidy.  V závěru této fáze se rozpadá jaderná membrána a chromozómy se rozptylují.  Pokud je v buněčné plazmě obsažen centrozom, rozdělí se a takto rozdělené centrozomy se začnou vzdalovat a vytvářet dělící vřeténko.

11 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza11 Profáze

12 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza12 Metafáze  Chromozómy se seskupují v ekvatoriální rovině buňky a vzniká tak charakteristická metafázová destička.  Tato fáze je nejvhodnější pro pozorování chromozómů a cytogenetická vyšetření.  Pokud buňka obsahuje dělící vřeténko, je již plně vyvinuto.

13 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza13 Metafáze

14 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza14 Anafáze  Chromozómy jsou v oblasti centromer napojeny na vlákna vycházející z opačných pólů dělícího vřeténka.  Následně se rozpadají centromery na dvě části, každá s jednou chromatidou, které jsou zkracováním vláken přitahovány k opačným pólům vřeténka a tudíž do odlišných částí buňky.

15 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza15 Anafáze

16 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza16 Telofáze  Chromozómy jsou nahloučeny u buněčných pólů a despiralizují se, vytváří se kolem nich jaderná membrána.  Na konci telofáze dochází k zaškrcení buňky a vzniku dvou dceřinných buněk, každé připadne jedno nové jádro.

17 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza17 Telofáze

18 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza18 Meioza - redukční dělení  Redukční dělení pohlavních buněk  Pohlavní buňky – gamety  Z jedné mateřské buňky vznikají 4 buňky dceřiné.  Tvorba spermii – spermatogeneze  Tvorba vajíček – oogeneze  Gamety musí mít poloviční počet chromozómů – označuje se jako 1n (haploidní).

19 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza19 Meioze Z původní mateřské buňky vznikají 4 buňky dceřiné s polovičním počtem chromozomů.

20 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza20 Oplození – splynutí gamet Umělé oplození „ve zkumavce“ Pronikání spermie do vajíčka

21 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza21 Spojením gamet vzniká zygota

22 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza22 Mitotické dělení oplozeného vajíčka

23 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza23 Proč redukční dělení?  Po splynutí gamet vzniká zygota.  Zygota je první buňka nového organismu.  Spermie (1 n chrom.), vajíčko (1 n chrom.)  Spermie + vajíčko = zygota  Zygota = 2 n chromozomů – diploidní počet  Zygota se dělí mitózou a vytvářejí se tělní buňky s počtem 2 n chromozómů.  Rýhováním zygoty vzniká embryo.

24 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza24 Srovnání mitózy a meioze Mitoza 2 nové buňky se stejným počtem chromozomů diploidní počet=2 n Meioze 4 nové buňky s polovičním počtemchromozomůhaploidní počet=1 n

25 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza25 Které pojmy spolu souvisí? 1. 1.Vytvoření dělícího vřeténka 2. 2.Vznik dvou nových dceřinných buněk 3. 3.Poloviny chromozomů jsou odtahovány do opačných pólů buňky 4. 4.Rozpad jaderné membrány a) a) Profáze b) b) Metafáze c) c) Anafáze d) d) Telofáze

26 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza26 Vyhodnocení 1.b 2.d 3.c 4.a

27 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza27 Opakování  Vysvětlete pojmy haploidní a diploidní.  Co to je zygota?  Kolik nových buněk vzniká při mitóze a meioze?  Vyjmenujte jednotlivé fáze mitózy.

28 SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza28 Použité zdroje  http://www.cellsalive.com/mitosis.htm http://www.cellsalive.com/mitosis.htm  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mit%C3% B3za http://cs.wikipedia.org/wiki/Mit%C3% B3za http://cs.wikipedia.org/wiki/Mit%C3% B3za  Kubišta V.: Obecná biologie. Fortuna, Praha, 2000


Stáhnout ppt "OBECNÁ BIOLOGIE MITÓZA. SOŠS a SOU KadaňObecná biologie - Mitóza2 Život buňky  Začíná a končí mitózou.  Dělení jader – karyokineze (1)  Dělení cytoplazmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google