Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra."— Transkript prezentace:

1 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra

2 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rozmnožování buňek

3 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rozmnožování buněk je základní podmínka pro růst a rozmnožování organismů. - uskutečňuje se dělením buňky -zahrnuje: - dělení jádra = karyokineze zaručuje rovnoměrné rozdělení jaderné hmoty do vznikajících dceřiných jader - buněk - dělení cytoplazmy =cytokineze tj. následné rozdělení mateřské buňky je součástí buněčného cyklu

4 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rozdělujeme na tři základní typy: 1) Mitóza – nepřímé dělení buněk – b. somatické 2) Meióza - redukční dělení b. - vznik pohlavních b. 3) Amitóza – přímé dělení buněk - buňka se pouze zaškrtí - nezávisí na přesném rozdělení chromozómů - nekontrolované bujení (nádory, apod.)

5 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. MITÓZA u somatických buněk přesné rozdělení genetické informace – zachovává počet chromozómů- celou sadu - diploidní - (2n) Rozlišujeme 4 fáze: profáze metafáze anafáze telofáze navazuje cytokineze

6 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Profáze - spiralizace DNA, zviditelnění chromozomů ( zkracují se a ztlušťují) - mizí jadérko - počátek rozpouštění jaderné blány - vytváří se dělící vřeténko z cytoskeletálního aparátu – z mikrotubulů ( rozvoj mitotického aparátu – centrioly a vlákna )

7 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Metafáze - dokončení rozpadu jadérka a jaderného obalu - vznik dělícího vřeténka - postavení chromozomů do ekvatoriální ( centrální,rovníkové) roviny - napojení chromozomů svými centromerami na dělící vřeténko - nejdelší fáze mitózy

8 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

9 Anafáze - oddělení sesterských chromatid ( chromozómy se podélně rozštěpí) - zkracují se vlákna dělícího vřeténka - rychlý rozchod chromatid k opačným pólům dělícího vřeténka - krátká a dynamická fáze

10 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Telofáze - zánik dělícího aparátu - despiralizaze chromozomů ( přestávají být viditelné) - vznik jaderných obalů -rekonstrukce nových jader -vytváření jadérek - uprostřed se vytváří přepážka, která rozdělí mateřskou b. na dvě dceřiné = cytokineze

11 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. - doba mezi dvěma děleními se nazývá INTERFÁZE – dochází k replikaci DNA – duplikace chromozómů - při mitóze se zachovává chromozómová sada – nemění se počet chromozómů

12 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

13 Cytokineze -následuje po rozdělení jádra -rozdělení celé buňky -rostlinná buňka – růst přepážky -živočišná buňka - zaškrcení

14 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Meióza - z celého meiotického dělení zaujímá nejdelší část - až 90 %. Může trvat několik hodin až dní, i několik roků - zvláštní typ dělení – tzv. redukční dělení, vznikají při něm pohlavní buňky = GAMETY – poloviční počet chromozomů- haploidní – (n) ( ostatní buňky- somatické- mají kompletní počet chromozomů – - diploidní -(2n)) -meióza tedy snižuje počet chromozómů na polovinu, kdy zdvojení chromozómů proběhne 1x, ale cytokineze 2x, tedy proběhnou 2 mitózy za sebou

15 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Chromozómy jsou v buněčných jádrech tělních ) somatických) buněk vždy v párech. Jeden chromozom od samčího organismu, jeden od samičího organismu. Párové chromozomy se označují jako HOMOLOGICKÉ chromozomy. Párová přítomnost chromozomů v jádře se označuje jako diploidie – 2n.

16 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. dvě fáze meiózy: 1.První zrací dělení- REDUKČNÍ neboli HETEROTYPICKÉ dělení – 4 podobné fáze mitózy 2.Druhé zrací dělení – EKVAČNÍ neboli HOMEOTIPICKÉ dělení – 4 totožné fáze mitózy 3. výsledek: 4. z jedné buňky mateřské vznikají 5. 4 haploidní dceřiné

17 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. První zrací dělení- REDUKČNÍ Profáze I - spiralizace DNA, zviditelnění chromozomů, mizí jadérko, počátek rozpouštění jaderné blány, vytváří se dělící vřeténko - vznik chromatidových tetrád – homologické chromozomy se přikládají svými centromerami k sobě

18 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Metafáze I -diferencuje se dělicí vřeténko - chromozómy – tetrády se staví do ekvatoriální roviny navzájem přes sebe přeloženými konci chromatid

19 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. -Anafáze I - nastává oddělení tetrád a ty se rozestupují k protilehlým pólům dělicího vřeténka - rozestup chromozómů zajišťuje pochod zvaný segregace chromozómů -počet chromozómů u jednotlivých pólů je haploidní. -Telofáze I -může proběhnout stejně jako u mitózy, tzn. - vzniknou dvě haploidní jádra oddělená buněčnou přepážkou

20 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Druhé zrací dělení – EKVAČNÍ Je mitózou obou dceřiných haploidních buněk. Zahrnuje opět čtyři mitotické fáze, shodné s mitózou: - profáze II - metafáze II - anafáze II - telofáze II

21 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

22

23

24 Buněčný cyklus 1)G1 fáze = postmitotická - začíná vznikem dceřiné buňky -trvá asi 1/3 celého cyklu -probíhají syntetické procesy, buňka roste a připravuje se na replikaci DNA - Je to také hlavní kontrolní bod ( uzel) = v této fázi může buňka b. cyklus zastavit ( např. při nevhodných podmínkách, Nedostatek živin, atd.) 2)S fáze = syntetická - replikace DNA, zdvojení chromozómů – jedna chromatida si nareplikuje druhou chromatidu -trvá asi 1/3 celého cyklu

25 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. 3) G2-fáze = postsyntetická -trvá asi ¼ cyklu - pokračují syntetické procesy, buňka roste, přibývá buněčných organel, připravuje se rozdělení jádra 4)M – fáze = mitotická - dělení buňky Generační doba buňky = trvání buněčného cyklu, je u různých buněk různá ( např. bakterie 30min.) Buněčný cyklus může být regulován stimulátory a inhibitory.

26 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

27

28

29

30 http://cs.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%B3za Doc. RNDr. Berger, J. BUNĚČNÁ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod 1996 Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.; Bakteriologie a virologie, 1994

31 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra


Stáhnout ppt "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra."

Podobné prezentace


Reklamy Google