Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genetika buněk Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genetika buněk Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance."— Transkript prezentace:

1 Genetika buněk Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance

2 Prokaryotní buňka

3

4 Bakterie Escherichia coli  Genom = 1 kruhová molekula DNA, plazmidy  4 – 5 mil. nukleotidových párů  4500 genů, každý v jedné kopii (haploidní)  3 tis. různých proteinů

5 E. coli - modelový organismus  Množí se nepohlavně jednoduchým dělením  Rychlost množení při teplotě 37°C - dělí se každých 20-25 minut

6 Bakteriální buňky mohou získávat geny od jiných bakterií.  Přenos DNA z jedné bakterie do druhé (adaptace na podmínky prostředí)  Bakteriální konjugace  Příjem DNA z okolí (z mrtvých buněk)  Přenos bakteriálními viry  Začlenění nové DNA do vlastního genomu

7 Bakteriální konjugace © Espero Publishing, s.r.o.

8 Bakteriální viry mohou přenášet geny mezi bakteriemi

9 Bakteriální genomy obsahují úseky DNA transponovatelné elementy (transpozony) © Espero Publishing, s.r.o.  mohou se přemísťovat v rámci genomu z jednoho místa na druhé

10 Otázky  Pokud dojde k mutaci bakteriálního genu, můžeme tuto skutečnost pozorovat i ve fenotypu (na rozdíl od buněk eukaryot). Vysvětlete.  Kolik bakterií může vzniknout z jediné buňky E. coli za jeden den?  Které procesy přispívají ke genetické variabilitě bakterií?

11 Eukaryotní buňka  DNA je obsažena v:  jádro  mitochondrie  16 500 písmen genet.kódu  37 genů  3 000 mitochondrií  vajíčko – až 100 000 mitochondrií  chloroplasty www.futura-sciences.com/img/mitochondrie.jpghttp://www.scar.utoronto.ca/~olaveson/chloroplast.jpg

12 Eukaryotní buňka  Jádro  Geny jsou převážně umístěny na chromozomech soustředěných v jádře.  Chromozómy  Jádra všech buněk jednoho organismu mají stejnou chromozomovou výbavu  stejný počet  stejný tvar  stejné rozměry  stejný obsah genů  Haploidie  Diploidie

13   Chromosomy jsou většinou značně rozvolněné a nejsou viditelné (tzv. interfázové chromosomy)   Na počátku dělení buňky dochází k jejich spiralizaci, zkracování a tím i zviditelnění (tzv. mitotické chromosomy).

14 Úrovně kondenzace chromatinu

15 Stavba chromozomu  Každý chromosom se skládá z jedné molekuly DNA a komplexu bílkovin (histonů)  Komplex DNA a proteinů = chromatin  V S-fázi buněčného cyklu dochází ke zdvojení DNA, takže v době dělení buňky je chromozóm tvořen dvěma stejnými částmi - chromatidami http://folding.stanford.edu/education/GAH/chromosomes.jpg chromatidy centomera Centomera je místo, kde se chromozóm připojuje na vlákna dělícího vřeténka

16 Mitotické chromosomy na snímku z elektronového mikroskopu

17 Lidské chromosomy Homologní chromozomy

18 Každá somatická buňka je diploidní. Jedna chromozomová sada (v každé buňce) pochází od otce, jedna od matky. vajíčko spermie pár homologních chromozomů

19 Diploidní počty chromozomů některých rostlin a živočichů Hrách setý 14 Ječmen obecný 14 Rajče jedlé 24 Jasan ztepilý 46 Lípa srdčitá 82 Žížala obecná 36 Štika obecná 18 Kapr obecný 104 Pes domácí 78 Šimpanz učenlivý 48

20 Proužkování lidských chromosomů

21 Morganovy zákony  Geny jsou v chromozomu uspořádány za sebou (lineárně) a každý má své stálé místo – lokus 1. Morganův zákon  Soubor genů vzájemně vázaných v chromozomu tvoří vazbovou skupinu 2. Morganův zákon

22 Mitóza  Specifické dělení buněčného jádra, zajišťující přesné rozdělení jaderné hmoty 2n

23 profáze telofáze anafáze metafáze

24 profáze telofáze anafáze metafáze

25 Meióza  Zajišťuje snížení diploidního počtu chromozomů na haploidní  Probíhá ve dvou na sebe navazujících dělících cyklech  1. fáze = heterotypické dělení  2. fáze = homeotypické dělení

26 Heterotypické dělení bivalenty segregace chromozomů

27 Homeotypické dělení

28 Kombinace chromozomů www.science.siu.edu/plant-biology/PLB117/JPEGs%20CD/0272.JPG

29  V průběhu profáze heterotypického dělení se homologické chromozomy spojují v tzv. bivalenty. Při tom může docházet k výměně částí nesesterských chromatid – crossing-over. bivalenty crossing-over

30 Otázky  Srovnejte pojem homologické chromozomy a sesterské chromatidy.  Čím se liší první a druhé meiotické dělení?  Které jsou hlavní procesy vedoucí ke genetické variabilitě pohlavních buněk?  Srovnejte, jak vypadají chromozomy v metafázi mitózy, 1. meiotického dělení a druhého meiotického dělení.

31 První přečtené genomy Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana) Hlístice Caenorhabditis elegans Moucha octomilka (Drosophila melanogaster) 126 mil. bazí 24 498 genů

32 Arabidopsis thaliana

33 Lidský genom  Publikován 2001  Zveřejňován na databázích na internetu  Databáze HGP (Human Genom Project) a databáze Celery

34 Lidský genom  3,2 mld párů bází  25 000 genů  Geny tvoří nejvýše 1,5% genomu  Více než 50% DNA = „junk DNA“  99,9% DNA totožná u všech lidí  individuální variabilita 0,1%  Velký podíl opakujících se sekvencí (48%)  Virové sekvence – 5%  Funkce více než 50% identifikovaných genů je zatím neznámá

35 Lidský genom  Craig Venter (Celera Genomics)  Francis Collins  John Sulston

36 Obrázky byly převzaty z: [1] Lidské tělo. Překlad: Hořejší, J. – Prahl, R. Bratislava: GEMINI, 1992. [2] ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1997.


Stáhnout ppt "Genetika buněk Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance."

Podobné prezentace


Reklamy Google