Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční a ekonomické hodnocení projektů Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční a ekonomické hodnocení projektů Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Finanční a ekonomické hodnocení projektů Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2

3

4

5

6 Hlavní principy systému eCBA uživatelsky příjemné prostředí pro žadatele – žadatelé zadávají pouze data, která znají; standardizované zpracování finanční a ekonomické analýzy umožňující srovnání projektů mezi sebou + garance metodologického postupu výpočtů + nastavení vstupních parametrů v souladu s požadavky RR; systém funguje jako webová aplikace na serveru RR; výstup dat do.pdf pro tisk;

7 Hlavní principy systému eCBA investice + provozní část + socioekonomické dopady; časový horizont posuzování projektů Odvětví Počet let silnice25 letiště25 infrastruktura veřejných služeb20 další služby15; inflace veškeré vstupy uváděné ve finanční a ekonomické analýze jsou kalkulovány ve stálých cenách, tedy bez zohlednění inflace ;

8 Pravidla a postupy při zpracování eCBA použití přírůstkové metody při vyplňování provozní části; uvádějte výši provozních příjmů a výdajů po celé referenční období; pouze jedno započítání výdajů –koeficient výdajů % vs. ostatní provozní výdaje; počítejte s reálným náběhem provozu/obsazenosti; počítejte s reálnou obsazeností; maximální míra zlepšení současného stavu je 100% u novostaveb, při rekonstrukci a modernizaci je to méně; reálné vyčíslení počtu uživatelů; „Uživatelský manuál k eCBA“ – popis vyplnění eCBA.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Výsledky finančního hodnocení pro ROP JV

21

22

23

24 Upozornění

25

26

27

28 Zásady při zpracování projektu v systému eCBA pracujte postupně, aplikace obsahuje velké množství logických vazeb; zbytečně neměňte zpětně nastavení vstupních parametrů (typ žadatele, oblast podpory, apod.); pro novou žádost zpracujte nové hodnocení, aplikace neslouží k uchovávání dat; zadávejte hodnoty, které umíte podložit; ověřte, zda jsou data stejná jako v žádosti v Benefit7 v definici cílových skupin, rozpočtu apod.; finálně uložit, vytisknout a podepsat.

29 Nejčastější chyby při vyplňování eCBA nerespektování přírůstkové metody; zdvojení provozních výdajů; nerozlišování mezi příjmem z realizace projektu a příjmem z provozu; nadhodnocování socioekonomických dopadů; neuvedení způsobu stanovení výše jednotlivých socioekonomických dopadů; nevyplnění finančního zdraví.

30 Systém pro vyhodnocení finančního zdraví žadatelů Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

31 Vyhodnocení finančního zdraví žadatelů výpočet finančního zdraví žadatele je zahrnut v aplikaci finanční a ekonomické analýzy projektu; usnadňuje a zjednodušuje hodnocení finančního zdraví žadatelů ucházejících se o podporu z ROP Jihovýchod; vyhodnocení finančního zdraví rozliší finančně zdravé žadatele, kteří za splnění dalších podmínek mohou žádat o podporu z ROP JV, a na rizikové, kteří podporu nemohou obdržet; při stanovení finančního zdraví využíváme ověřitelné údaje za 2 uzavřená účetní období; finanční zdraví není bodováno;

32 Finančního zdraví žadatelů Žadatelé, kteří pouze vyplní tabulku finančního zdraví a další doklady k prokázání finančního zdraví již nedokládají, jsou: kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby s účastí samosprávy, dopravci zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 1.2, 1.3, malí a střední podnikatelé pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 3.1, 3.2, 3.3.

33 Finančního zdraví žadatelů Ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finančním úřadem, ne starší 60 dnů. Ověření je požadováno na tzv. „poslední známou daňovou povinnost" ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Nestačí tedy pouze podací razítko na první straně daňového přiznání.

34

35

36

37

38

39 Finanční zdraví podnikatel – účetnictví

40

41 Výsledek hodnocení finančního zdraví

42 Přehled finančního zdraví žadatelů

43 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 532 193 600 steflova@jihovychod.cz Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz Ing. Monika Krumpová vedoucí oddělení hodnocení projektů Brno tel. 532 193 524 krumpova@jihovychod.cz Konzultace projektů: Ing. Renata Pavlů vedoucí oddělení hodnocení projektů Jihlava tel. 532 193 604 pavlu@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Finanční a ekonomické hodnocení projektů Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google