Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, květen 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, květen 2010."— Transkript prezentace:

1 Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, květen 2010

2 Nejdůležitější legislativní předpisy zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně vyhl. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO SIAŘ GŘ 25/2009 - Řád výkonu služby JSDHO ! další předpisy nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

3 3 složky na úseku požární ochrany: 1. stát (HZS ČR) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. obce (JSDHO) VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

4 1. Hasičský záchranný sbor ČR Generální ředitelství HZS ČR HZS krajů (dále dělené na územní odbory) SOŠ PO a VOŠ ve Frýdku Místku Záchranný útvar Hlučín (+ Zbiroh) Ve spolupráci s HZS krajů dále zřizuje 5 učilišť PO zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

5 1. Hasičský záchranný sbor ČR Posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel ČR a jejich majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech Úkoly HZS ČR plní příslušníci ve služebním poměru a občanští zaměstnanci Tvoří základní kostru plošného pokrytí JPO Pokrývá celé území ČR zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

6 1. stát (HZS ČR) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. obce (JSDHO)

7 2. Obce - jednotky JSDHO Dle zák.č.133/1985 Sb. každá obec zřizuje min. jednu JSDHO Plán plošného pokrytí kraje rozděluje jednotky do kategorií JPO (dle přílohy 4 vyhl. č. 247/2001 Sb.) Vyhl. č. 247/2001 Sb. dále stanovuje min. početní stavy JSDHO a jejich vybavení technikou (dle příslušné kategorie JPO)

8 2. Obce - jednotky JSDHO Jednotky JSDHO významně doplňují jednotky HZS v plošném pokrytí kraje Jsou důležitou součástí systému požární ochrany! nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

9 2. Obce - jednotky JSDHO Kategorie jednotek JPO, zřizovatel a maximální čas výjezdu: JPO I JPO I HZS kraje do 2 min. JPO II JPO II JSDH obce do 5 min. JPO III JPO III JSDH obce do 10 min. JPO IV JPO IV HZS podniku do 2 min. JPO V JPO V JSDH obce do 10 min. JPO VI JPO VI JSDH podniku do 10 min.

10 2. Obce - jednotky JSDHO Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V Velitel11111 Velitel družstva 25252 Strojník36462 Hasič, Starší hasič 6125124 Minimální početní stavy v JSDHO:

11 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO V: V VD VD SS HHHH družstvo 1+3 (technik JSDHO)

12 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO III/1: družstvo 1+3 (technik JSDHO) V VD VD SS HHHH SS H

13 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO II/1: družstvo 1+3 V VD VD SS HHHH S HH (technik JSDHO)

14 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO III/2 a JPO II/2: družstvo 2+6 V VD VD SSS SSS HHHHHHHHHHHH

15 Funkční označení členů JSDHO:

16 Funkční označení členů JSDHO:

17 Znak obce nebo znak JSDHO a domovenku s názvem obce (dle vyhl. 247/2001): „ MĚSTO NÝŘANY“ - nosí pouze členové JSDHO !

18 2. Obce - jednotky JSDHO Vybavení požární technikou – JPO V 1.Motorová stříkačka – povinná ! 2.CAS 3.DA 4.Odsavač kouře, přetlakový ventilátor 5.Izolační dýchací přístroj (4 ks) 6.Přenosná radiostanice 7.Mobilní telefon Další technika pokud je to odůvodněno plošným pokrytím. Bez motorové stříkačky může být zřízena pouze požární hlídka.

19 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO V: Druh osobního ochranného prostředku Počet pro každého hasiče Pracovní stejnokroj (PS II) blůza1 ks kalhoty1 ks Čepice k pracovnímu stejnokroji1 ks Přilba pro hasiče1 ks Obuv pro hasiče (příp. i s prodyšnou membránou)1 ks Ochranné rukavice pro hasiče1 ks Ochranné rukavice (pracovní)1 ks Lékařské rukavice1 ks Hasičský opasek s karabinou 6 ks v družstvu Svítilna1 ks Triko (krátký rukáv, dlouhý rukáv)2 ks Minimální vybavení jednotky věcnými prostředky – povinné!

20 2. Obce - jednotky JSDHO v souladu se z. 133/1985 Sb. a dalšími předpisy se v jednotkách PO provádí odborná příprava: ZákladníPravidelná (40 hod.) Odborná způsobilost Odborná příprava zahrnuje rovněž: - tělesnou přípravu - požární sport - prověřovací a taktická cvičení

21 2. Obce - jednotky JSDHO zřizovací listina (případně smlouva s jinou obcí) stejnopis jmenovacího dekretu velitele seznam členů a uzavřené dohody (pracovní smlouva, dohoda o členství v jednotce) dokumentace o odborné způsobilosti členů doklady o zdravotní způsobilosti (zdr. prohlídky 1x 2 roky) další doklady a záznamy !!! (odborná příprava, technická a strojní služba…) Dokumentace obce ve vztahu k JSDHO

22 2. Obce - Požární hlídka Neplést si s pojmem „Preventivní požární hlídka“ ! „Požární hlídka“ je forma JPO Členové požární hlídky musí splňovat stejné podmínky jako členové JSDHO (zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a příprava, osobní vybavení, smlouva s obcí…) Nemusí mít motorovou stříkačku (s ohledem na místní podmínky stačí např. hydrantový nástavec, hadice, proudnice, jednoduché hasební prostředky…) Minimální početní stav členů je 1+3

23 2. Podniky - JSDHO vedle JSDHO existují také zásahové jednotky podniků – JSDHP (v kategorii JPO IV a VI) mají pouze místní působnost ! vojenské hasičské jednotky – v působnosti MO (vojenské útvary, právnické osoby zřízené MO) nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

24 1. stát (HZS ČR) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. obce (JSDHO)

25 3. Občanská sdružení Mezi největší sdružení v ČR patří: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (se svými základními organizacemi SDH) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (se svými základními organizacemi SDH) Česká hasičská jednota Česká hasičská jednota Moravská hasičská jednota Moravská hasičská jednota …

26 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) sdružení občanů zřízené v souladu s ústavou ČR (právo na sdružování) ve stanovách se hlásí k dřívějším organizacím hasičstva a navazuje na jejich činnost (kromě zásahové činnosti) hlavní cíle sdružení – vychovávat budoucí hasiče, spolupracovat při odborné přípravě, vyvíjet preventivně výchovnou činnost, organizovat vzdělávací, kulturní a sportovní akce… není určeno k hašení požárů a zásahové činnosti !

27 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) SH ČMS je organizováno na územním principu: - ústřední orgán - kraje (s působností dle územněsprávního členění ČR - KSH) - okresy (s působností pro okres - OSH) - okrsky (s působností pro několik SDH) - sbory SDH (s působností pro obec nebo její místní část) jednotlivé SDH jsou základními organizacemi SH ČMS, mohou mít vlastní právní subjektivitu

28

29 Citace ze zákona 133/1985 Sb.:

30 SH ČMS okrsky, SDH pomáhají vyhledávat členy JSDHO (budoucí hasiče) pomáhají vyhledávat členy JSDHO (budoucí hasiče) podílejí se na odborné přípravě členů JSDHO podílejí se na odborné přípravě členů JSDHO se souhlasem vlastníka (starosty obce) se mohou podílet na údržbě techniky, objektů požární ochrany, vodních zdrojů se souhlasem vlastníka (starosty obce) se mohou podílet na údržbě techniky, objektů požární ochrany, vodních zdrojů preventivně-výchovná činnost mezi občany a mládeží preventivně-výchovná činnost mezi občany a mládeží ediční a publikační činnost, dokumentace historie požární ochrany ediční a publikační činnost, dokumentace historie požární ochrany

31 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Nábor potencionálních hasičů, jejich postupné vzdělávání Vyslání vybraných členů do JSDHO (nad rámec členství v SDH !) Předávání zkušeností mladým členům Průběžná činnost SDH (pořádání kulturních a společenských akcí, požární sport, preventivní činnost…) Věková osa členské základny: 3 - 18 18 - 30 40 - 65

32 Funkční označení (ukázka): úplný výčetstejnokrojový předpis

33 Domovenku s nápisem „SDH Sobělice“ nosí: (lze i v kombinaci se znakem obce) - členové SDH od 14 let Domovenku s nápisem „KSH České Budějovice“ nosí: - členové VV KSH, KKRR, členové krajských odborných rad atd. Domovenku s nápisem „OSH Uherské Hradiště“ nosí: - členové VV OSH, členové OKRR, odborných rad atd. kombinace se znakem obce Ukázka nevhodného označení: http://hasici.nyrany.czhttp://hasici.nyrany.cz

34 Funkční označení: Dle hlavy IV, čl. 2, odst. s) stejnokrojového předpsiu SH ČMS: Členové SH ČMS, zařazení do jednotek nosí na náramenících stejnokroje označení funkce v jednotce (viz. Vyhláška MV č. 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.) úplný výčetstejnokrojový předpis

35 Znak obce nebo znak JSDHO a domovenku s názvem obce (dle vyhl. 247/2001): „ MĚSTO NÝŘANY“ - nosí pouze členové JSDHO ! JSDHO – pouze pro porovnání !!!

36 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Právní vztah obce k SDH je stejný jako k jiným sdružením (myslivci, včelaři, sokolové…) Právní vztah obce k SDH je stejný jako k jiným sdružením (myslivci, včelaři, sokolové…) Při využívání prostor zbrojnice, požární techniky a věcných prostředků ve vlastnictví obce (JSDHO) členy SDH pro svou činnost - musí mít s obcí uzavřenou smlouvu upravující podmínky využívání tohoto majetku ! Při využívání prostor zbrojnice, požární techniky a věcných prostředků ve vlastnictví obce (JSDHO) členy SDH pro svou činnost - musí mít s obcí uzavřenou smlouvu upravující podmínky využívání tohoto majetku ! !!! §8 odst. 1 vyhl. 247/2001 Sb., který povoluje užívání těchto prostředků jen hasiči s odbornou způsobilostí (řidič, strojník…)! !!! §8 odst. 1 vyhl. 247/2001 Sb., který povoluje užívání těchto prostředků jen hasiči s odbornou způsobilostí (řidič, strojník…)!

37 1. stát (HZS ČR) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. obce (JSDHO) VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

38 Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči všechny tři složky by měly vzájemně fungovat na principu partnerství – synergický efekt všechny tři složky by měly vzájemně fungovat na principu partnerství – synergický efekt každá složka si musí uvědomit svojí funkci v nastaveném systému požární ochrany každá složka si musí uvědomit svojí funkci v nastaveném systému požární ochrany

39 Děkuji z pozornost… nprap. Ing. Jan KOLÁŘ Oddělení služeb - odborná příprava jednotek PO HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy Aretinova 129, 339 01 Klatovy tel. 950 311 165 email: jan.kolar@kt.hzspk.cz


Stáhnout ppt "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, květen 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google