Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči"— Transkript prezentace:

1 Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči
nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, květen 2010

2 Nejdůležitější legislativní předpisy
zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně vyhl. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO SIAŘ GŘ 25/ Řád výkonu služby JSDHO ! další předpisy nprap. Ing. Jan Kolář, tel ,

3 3 složky na úseku požární ochrany:
1. stát (HZS ČR) 2. obce (JSDHO) VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH)

4 1. Hasičský záchranný sbor ČR
zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR Generální ředitelství HZS ČR HZS krajů (dále dělené na územní odbory) SOŠ PO a VOŠ ve Frýdku Místku Záchranný útvar Hlučín (+ Zbiroh) Ve spolupráci s HZS krajů dále zřizuje 5 učilišť PO nprap. Ing. Jan Kolář, tel ,

5 1. Hasičský záchranný sbor ČR
zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR Posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel ČR a jejich majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech Úkoly HZS ČR plní příslušníci ve služebním poměru a občanští zaměstnanci Tvoří základní kostru plošného pokrytí JPO Pokrývá celé území ČR nprap. Ing. Jan Kolář, tel ,

6 1. stát (HZS ČR) 2. obce (JSDHO) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH)

7 2. Obce - jednotky JSDHO Dle zák.č.133/1985 Sb. každá obec zřizuje min. jednu JSDHO Plán plošného pokrytí kraje rozděluje jednotky do kategorií JPO (dle přílohy 4 vyhl. č. 247/2001 Sb.) Vyhl. č. 247/2001 Sb. dále stanovuje min. početní stavy JSDHO a jejich vybavení technikou (dle příslušné kategorie JPO)

8 2. Obce - jednotky JSDHO Jednotky JSDHO významně doplňují jednotky HZS v plošném pokrytí kraje Jsou důležitou součástí systému požární ochrany! nprap. Ing. Jan Kolář, tel ,

9 2. Obce - jednotky JSDHO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI
Kategorie jednotek JPO, zřizovatel a maximální čas výjezdu: JPO I HZS kraje do 2 min. JPO II JSDH obce do 5 min. JPO III do 10 min. JPO IV HZS podniku JPO V JPO VI JSDH podniku

10 2. Obce - jednotky JSDHO Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO 1 2 5
Minimální početní stavy v JSDHO: Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V Velitel 1 Velitel družstva 2 5 Strojník 3 6 4 Hasič, Starší hasič 12

11 2. Obce - jednotky JSDHO V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)
Vnitřní organizace jednotky JPO V: V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)

12 2. Obce - jednotky JSDHO V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)
Vnitřní organizace jednotky JPO III/1: V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)

13 2. Obce - jednotky JSDHO V VD S H družstvo 1+3
Vnitřní organizace jednotky JPO II/1: V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)

14 2. Obce - jednotky JSDHO V VD S H družstvo 2+6
Vnitřní organizace jednotky JPO III/2 a JPO II/2: V VD S H družstvo 2+6

15 Funkční označení členů JSDHO:

16 Funkční označení členů JSDHO:

17 nosí pouze členové JSDHO !
Znak obce nebo znak JSDHO a domovenku s názvem obce (dle vyhl. 247/2001): „MĚSTO NÝŘANY“ nosí pouze členové JSDHO !

18 2. Obce - jednotky JSDHO Vybavení požární technikou – JPO V
Motorová stříkačka – povinná ! CAS DA Odsavač kouře, přetlakový ventilátor Izolační dýchací přístroj (4 ks) Přenosná radiostanice Mobilní telefon Další technika pokud je to odůvodněno plošným pokrytím. Bez motorové stříkačky může být zřízena pouze požární hlídka.

19 2. Obce - jednotky JSDHO Druh osobního ochranného prostředku
Minimální vybavení jednotky věcnými prostředky – povinné! 2. Obce - jednotky JSDHO Druh osobního ochranného prostředku Počet pro každého hasiče Pracovní stejnokroj (PS II) blůza 1 ks kalhoty Čepice k pracovnímu stejnokroji Přilba pro hasiče Obuv pro hasiče (příp. i s prodyšnou membránou) Ochranné rukavice pro hasiče Ochranné rukavice (pracovní) Lékařské rukavice Hasičský opasek s karabinou 6 ks v družstvu Svítilna Triko (krátký rukáv, dlouhý rukáv) 2 ks Vnitřní organizace jednotky JPO V:

20 2. Obce - jednotky JSDHO v souladu se z. 133/1985 Sb. a dalšími předpisy se v jednotkách PO provádí odborná příprava: Základní Pravidelná (40 hod.) Odborná způsobilost Odborná příprava zahrnuje rovněž: - tělesnou přípravu - požární sport - prověřovací a taktická cvičení

21 2. Obce - jednotky JSDHO Dokumentace obce ve vztahu k JSDHO zřizovací listina (případně smlouva s jinou obcí) stejnopis jmenovacího dekretu velitele seznam členů a uzavřené dohody (pracovní smlouva, dohoda o členství v jednotce) dokumentace o odborné způsobilosti členů doklady o zdravotní způsobilosti (zdr. prohlídky 1x 2 roky) další doklady a záznamy !!! (odborná příprava, technická a strojní služba…)

22 2. Obce - Požární hlídka Neplést si s pojmem „Preventivní požární hlídka“ ! „Požární hlídka“ je forma JPO Členové požární hlídky musí splňovat stejné podmínky jako členové JSDHO (zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a příprava, osobní vybavení, smlouva s obcí…) Nemusí mít motorovou stříkačku (s ohledem na místní podmínky stačí např. hydrantový nástavec, hadice, proudnice, jednoduché hasební prostředky…) Minimální početní stav členů je 1+3

23 2. Podniky - JSDHO vedle JSDHO existují také zásahové jednotky podniků – JSDHP (v kategorii JPO IV a VI) mají pouze místní působnost ! vojenské hasičské jednotky – v působnosti MO (vojenské útvary, právnické osoby zřízené MO) nprap. Ing. Jan Kolář, tel ,

24 1. stát (HZS ČR) 2. obce (JSDHO) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH)

25 3. Občanská sdružení Mezi největší sdružení v ČR patří:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (se svými základními organizacemi SDH) Česká hasičská jednota Moravská hasičská jednota

26 Sbory dobrovolných hasičů (SDH)
3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) sdružení občanů zřízené v souladu s ústavou ČR (právo na sdružování) ve stanovách se hlásí k dřívějším organizacím hasičstva a navazuje na jejich činnost (kromě zásahové činnosti) hlavní cíle sdružení – vychovávat budoucí hasiče, spolupracovat při odborné přípravě, vyvíjet preventivně výchovnou činnost, organizovat vzdělávací, kulturní a sportovní akce… není určeno k hašení požárů a zásahové činnosti !

27 Sbory dobrovolných hasičů (SDH)
3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) SH ČMS je organizováno na územním principu: - ústřední orgán - kraje (s působností dle územněsprávního členění ČR - KSH) - okresy (s působností pro okres - OSH) - okrsky (s působností pro několik SDH) - sbory SDH (s působností pro obec nebo její místní část) jednotlivé SDH jsou základními organizacemi SH ČMS, mohou mít vlastní právní subjektivitu

28

29 Citace ze zákona 133/1985 Sb.:

30 SH ČMS okrsky, SDH pomáhají vyhledávat členy JSDHO (budoucí hasiče)
podílejí se na odborné přípravě členů JSDHO se souhlasem vlastníka (starosty obce) se mohou podílet na údržbě techniky, objektů požární ochrany, vodních zdrojů preventivně-výchovná činnost mezi občany a mládeží ediční a publikační činnost, dokumentace historie požární ochrany

31 Sbory dobrovolných hasičů (SDH)
3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Věková osa členské základny: Předávání zkušeností mladým členům Nábor potencionálních hasičů, jejich postupné vzdělávání Vyslání vybraných členů do JSDHO (nad rámec členství v SDH !) 3 - 18 Průběžná činnost SDH (pořádání kulturních a společenských akcí, požární sport, preventivní činnost…)

32 Funkční označení (ukázka):
úplný výčet stejnokrojový předpis

33 kombinace se znakem obce
Domovenku s nápisem „SDH Sobělice“ nosí: (lze i v kombinaci se znakem obce) - členové SDH od 14 let Domovenku s nápisem „KSH České Budějovice“ nosí: - členové VV KSH, KKRR, členové krajských odborných rad atd. Domovenku s nápisem „OSH Uherské Hradiště“ nosí: členové VV OSH, členové OKRR, odborných rad atd. kombinace se znakem obce Ukázka nevhodného označení:

34 Funkční označení: Dle hlavy IV, čl. 2, odst. s) stejnokrojového předpsiu SH ČMS: Členové SH ČMS, zařazení do jednotek nosí na náramenících stejnokroje označení funkce v jednotce (viz. Vyhláška MV č. 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.) úplný výčet stejnokrojový předpis

35 JSDHO – pouze pro porovnání !!!
Znak obce nebo znak JSDHO a domovenku s názvem obce (dle vyhl. 247/2001): „MĚSTO NÝŘANY“ nosí pouze členové JSDHO !

36 Sbory dobrovolných hasičů (SDH)
3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Právní vztah obce k SDH je stejný jako k jiným sdružením (myslivci, včelaři, sokolové…) Při využívání prostor zbrojnice, požární techniky a věcných prostředků ve vlastnictví obce (JSDHO) členy SDH pro svou činnost - musí mít s obcí uzavřenou smlouvu upravující podmínky využívání tohoto majetku! !!! §8 odst. 1 vyhl. 247/2001 Sb., který povoluje užívání těchto prostředků jen hasiči s odbornou způsobilostí (řidič, strojník…)!

37 1. stát (HZS ČR) 2. obce (JSDHO) VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH)

38 Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči
všechny tři složky by měly vzájemně fungovat na principu partnerství – synergický efekt každá složka si musí uvědomit svojí funkci v nastaveném systému požární ochrany

39 nprap. Ing. Jan KOLÁŘ Oddělení služeb - odborná příprava jednotek PO HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy Aretinova 129, Klatovy tel Děkuji z pozornost…


Stáhnout ppt "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči"

Podobné prezentace


Reklamy Google