Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrická měření, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Metody elektrického měření Sada číslo: ICT-72B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 04 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-72B-04 Téma vzdělávacího materiálu: Měření parametrů transformátoru Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM popisuje základní metody a postupy měření elektrické práce; potřebná zařízení - interaktivní pracoviště, kalkulačka, měřicí přístroje, transformátor Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: 3. 6. 2013 Ověření ve výuce: 5. 6. 2013

2 Štítkové parametry transformátoru -Primární napětí U 1 -Sekundární napětí U 2 -Primární proud I 1 -Sekundární proud I 2 -Transformační převod p -Relativní napětí nakrátko u K -Výkon S -Účinnost η -Účiník transformátoru naprázdno cosφ 0 -Účiník transformátoru nakrátko cosφ k Pro trojfázový transformátor -Zapojení vinutí -Hodinový úhel Měření parametrů transformátoru

3 Napětí transformátoru Primární napětí určuje napětí zdroje, zdrojové sítě. Na toto napětí a výkon transformátoru se navrhuje parametr „počet závitů na jeden volt“ – N 1V. Sekundární napětí změříme na sekundární straně transformátoru, když primární strana je připojena na jmenovité primární napětí U 1N. Primární a zároveň sekundární jmenovitý proud, změříme tak, že zatížíme transformátor jmenovitým výkonem. Ten ukáže W-metr, proudy změříme A-metry. Měření parametrů transformátoru

4 Primární a zároveň sekundární jmenovitý proud Jmenovitý výkon nastavíme zatěžovacím odporem Transformační převod vypočteme: Měření elektrické práce

5 Výkon transformátoru Činný výkon změříme pomocí W-metru. Zdánlivý výkon vypočteme z údajů V-metru a A-metru: Z těchto výsledků vypočteme účiník transformátoru při jmenovitém výkonu: Účinnost transformátoru vypočteme: Měření parametrů transformátoru

6 Měření ztrát transformátoru Ztráty v železe P Fe lze změřit ve stavu naprázdno transformátoru: Měření parametrů transformátoru Ztráty v železe jsou zapříčiněny hysterezními ztrátami a ztrátami způsobenými vířivými proudy.

7 Měření ztrát transformátoru Ztráty v mědi P Cu lze změřit ve stavu nakrátko transformátoru: Měření parametrů transformátoru Regulačním transformátorem nastavíme takové primární napětí zkoušeného transformátoru, při kterém bude primárem protékat jmenovitý proud I 1n. Toto napětí je zkratové primární napětí U k. Ztráty v mědi jsou způsobeny ztrátami na činném odporu primárního a sekundárního vinutí.

8 Ztráty transformátoru: Účinnost transformátoru vypočteme: Měření parametrů transformátoru Účiník nakrátko : Účiník naprázdno :

9 Měření zapojení trojfázového transformátoru Vinutí transformátoru lze zapojit do trojúhelníku do hvězdy nebo do lomené hvězdy. Značení zapojení vinutí Hodinový úhel Měření parametrů transformátoru vinutítrojúhelníkhvězdalomená hvězda primárníDYnepoužívá se sekundárnídyz Jedná se úhel mezi napětími stejného druhu (fázové, sdružené) jedné fáze primáru a sekundáru, měřený ve směru hodinových ručiček od fázoru vyššího napětí k fázoru nižšího napětí. Uvádí se v hodinách.

10 V1V1 W1W1 U2U2 V2V2 W2W2 U1U1 v1v1 u1u1 w2w2 v2v2 u2u2 w1w1 vw V U = u W Dané zapojení Dy11 Měření parametrů transformátoru Měříme-vstupní vinutí mezi sebou  UV, UW, VW -výstupní vinutí mezi sebou  uv, uw, vw -nepropojené fáze  Vv, Vw, Wv, Ww Při měření propojíme začátek stejné fáze vstupního a výstupního vinutí  vytvoříme společný bod ve fázorovém diagramu. Obvykle propojíme první fázi. Postup je zřejmý na příkladě:

11 Doporučená literatura Elektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN 80-730-0022-9. Zdroje Obrázky, tabulky: archív autora


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google