Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Hana Veselá Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů Evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Hana Veselá Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů Evropské unie."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Hana Veselá Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů Evropské unie Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha Cíl 2 - Podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí - určen regionům, které mají HDP na obyvatele vyšší než 75 % průměru EU a nejsou zahrnuty pod Cíl 1 - program je spolufinancován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) JPD 2 - Těžiště dokumentu spočívá v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Orgány řízení a realizace JPD 2 Řídicí orgán (odpovídá za realizaci programu): - Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkující orgány – (řídicí orgán těmto subjektům delegoval vybrané pravomoci): - Regionální rada (tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy) - Sekretariát Regionální rady (tj. Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy) - Centrum pro regionální rozvoj ČR - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Vymezení území pro účely JPD 2 Podpora je přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splňuje řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. 30,9 % všech obyvatel Prahy preference oblastí, v nichž se koncentruje více typů stěžejních problémů; zahrnuje 24 městských částí (klasifikace NUTS V); rozloha území 201,9 km 2, tj. 40,7 % rozlohy města. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

5 Vybrané území pro JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

6 1. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 1. Výzvy: od 17. 9. do 18. 10. 2004 Fin. prostředky pro 1. Výzvu celkem:43 455 429 EUR Počet podaných projektů:25 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 12 Zasedání Regionální rady: 16. 12. 2004 Počet projektů doporučených k financování: 20 Způsobilé výdaje doporučených projektů celkem: 13 102 320 EUR z toho Priorita 1: 9 228 094 EUR Priorita 2: 3 874 226 EUR Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 Obecné změny v 2. Výzvě oproti 1. Výzvě Povinná etapizace projektu, pokud projekt splňuje všechny podmínky etapizace projektu (tzn. celkové způsobilé výdaje, délka realizace projektu, etapa tvoří logicky kontrolovatelný celek). Úprava definice MSP Vykazování počtu zaměstnanců - NOVĚ Časová způsobilost výdajů – od data podání žádosti, projektová dokumentace od 1. 5. 2004 Doklad o finančním zajištění projektu je požadován nejpozději při podpisu smlouvy www.praha-mesto.cz/jpd2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Hana Veselá Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů Evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google