Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o ochraně ovzduší Připravena na základě poslanecké iniciativy poslanců: Pavla Drobila Kristýny Kočí Pavola Lukši Jakub Achrer, OOO MŽP 20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o ochraně ovzduší Připravena na základě poslanecké iniciativy poslanců: Pavla Drobila Kristýny Kočí Pavola Lukši Jakub Achrer, OOO MŽP 20."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o ochraně ovzduší Připravena na základě poslanecké iniciativy poslanců: Pavla Drobila Kristýny Kočí Pavola Lukši Jakub Achrer, OOO MŽP 20. 10. 2010, seminář MPO

2 Novela zákona o ochraně ovzduší Hlavní cíle:  Zlepšit kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a dalších oblastech, kde se potýkáme s problémem dlouhodobě a výrazně překračovaných imisních limitů.  Významným způsobem snížit emise polétavého prachu z největších průmyslových závodů a částečně i z dopravy v centru obcí a měst, a tím snížit zátěž občanů vystavovaných zdravotním rizikům.  Suspendované částice frakce PM10 (jemný polétavý prach) představují zvýšená rizika plicních a cévních onemocnění a zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění.  Návrh vychází z připravovaného nového zákona

3 Novela zákona o ochraně ovzduší Emisní stropy pro vymezené skupiny zdrojů na územích se zhoršenou kvalitou ovzduší:  Jsou novým regulativním nástrojem, který novela zavádí pro imisně nejvýznamnější zdroje.  Emisní stropy by měly být stanoveny nařízením vlády.  Krajské úřady budou v rámci svých povolovacích kompetencí zodpovědné za jejich alokaci mezi jednotlivé znečišťovatele.  Pro stanovení emisního stropu existuje více variant řešení významně odlišných z hlediska dopadů na největší průmyslové podniky.

4 Novela zákona o ochraně ovzduší Stanovení emisních stropů v nařízení vlády:  Vymezení skupin zdrojů s největším imisním příspěvkem  Varianta BAT, založena na spodních hodnotách BAT podle BREF a projektovaných (maximálních) výrobních kapacitách  Imisní varianta, založena na zpětném modelování (více možností, jak definovat vstupní data)  Východiskem pro přípravu nařízení vlády a výši emisních stropů budou mimo jiné i dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů (s významným příspěvkem ke špatné kvalitě ovzduší) a účinnost zde uvedených opatření vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší

5 Novela zákona o ochraně ovzduší Nízkoemisní zóny:  Umožní obcím v případech překročení některého z imisních limitů stanovit si na svém území formou nařízení tzv. nízkoemisní zóny.  Vozidla vjíždějící do zóny budou označena emisní známkou podle jejich emisních parametrů.  Nízkoemisní zónu budou moci obce vyhlásit pouze tam, kde jsou překračovány imisní limity (případně také ve zvláště chráněných územích či lázeňských územích) a současně existuje objízdná trasa bez omezení po pozemní komunikaci stejné nebo vyšší třídy.

6 Novela zákona o ochraně ovzduší Osvobození dálnic a obchvatů od poplatku při smogových situacích:  Při vyhlášení signálu upozornění a signálu regulace při překročení tzv. zvláštních imisních limitů pro PM10 budou určité úseky dálnic (ty, které mají charakter obchvatu) osvobozeny od zpoplatnění.  Tím by mělo být zajištěno jejich větší využívání namísto nezpoplatněných městských silnic, a tedy alespoň krátkodobé snížení emisí z dopravy uvnitř měst.

7 Související nelegislativní kroky XXIII. výzva MŽP (pro MSK kraj):  Prioritní osa 2 OPŽP  Výzva otevřena do 31. května 2011  Alokace: 4 mld. Kč.

8 Související nelegislativní kroky Návrh dobrovolných dohod:  ArcelorMittal Ostrava, a.s.  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s.  EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  OKK Koksovny a. s.  BorsodChem MCHZ, s.r.o.  Biocel Paskov a.s.  Dalkia Česká republika, a.s.

9 Nový zákon o ochraně ovzduší Současný stav:  1350 připomínek z povinných připomínkových míst  Zbývá dořešit: SMO, KÚJČK, MPO, SPD  Předání úřadu vlády: do konce října  Předložení PSP: začátkem 2011

10 Děkuji za pozornost Ing. Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP e-mail: jakub.achrer@mzp.cz tel.: 267 122 621


Stáhnout ppt "Novela zákona o ochraně ovzduší Připravena na základě poslanecké iniciativy poslanců: Pavla Drobila Kristýny Kočí Pavola Lukši Jakub Achrer, OOO MŽP 20."

Podobné prezentace


Reklamy Google