Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22.1 Mechanická práce, výkon, příkon Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22.1 Mechanická práce, výkon, příkon Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor:"— Transkript prezentace:

1 22.1 Mechanická práce, výkon, příkon Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Petra Křivánková Vzpomeň si na fyziku v sedmé třídě. Co to znamená síla ve fyzice? Co vás napadne, když slyšíte slovo práce?Jak se vlastně dá měřit práce? Co to je výkon a jaké má jednotky? Můžeme si nějak mechanickou práci usnadnit?

2 22.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA V loňském roce jsme se učili o fyzikální veličině -............, která popisuje........................................, je určena.............................., má značku.......... ( …………), a jednotku.......... (………….). vzájemné působení těles velikostí a směrem F N force Newton síla FgFg gravitační síla

3 22.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA Těleso koná mechanickou práci, jestliže působí silou na jiné těleso a přemisťuje jej po určité dráze. Těleso koná mechanickou práci, jestliže působí silou na jiné těleso a přemisťuje jej po určité dráze. F s W = F. s Vzorec: F - velikost síly (dosaď v N) s - velikost dráhy (dosaď v m) W (work) - velikost mechanické práce Jednotka práce J ( joule – čti džaul) James Prescott Joule Poznámka: vztah W = F. s platí pouze v případě, že síla a dráha mají stejný směr.

4 22.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA James Watt Jednotka výkonu - W (watt) Výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času.fyzikální veličinaprácečasu Výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času.fyzikální veličinaprácečasu P = W / t Vzorec: W - mechanická práce (dosaď v J) t - doba, za kterou byla práce vykonána (dosaď v s) Množství energie spotřebované za jednotku času se označuje jako příkon (P 0 ). i příkonu Účinnost (η) je fyzikální veličina, která udává poměr mezi výkonem a příkonem při vykonávání práce.fyzikální veličinavýkonem příkonempráce Účinnost (η) je fyzikální veličina, která udává poměr mezi výkonem a příkonem při vykonávání práce.fyzikální veličinavýkonem příkonempráce η = P /P 0 Poznámka: Energie dodaná stroji musí být vždy větší než práce strojem vykonaná (v opačném případě bychom mluvili o tzv. Perpetuum mobile), kvůli ztrátám – přeměně energie na neužitečné druhy (např. v důsledku tření se mění mechanická energie v teplo). η< 100%EnergiePerpetuum mobiletřenímechanická energieteplo

5 22.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA Jak velkou práci vykonáme, zvedneme-li pytel brambor o hmotnosti 15 kg do výšky1,5m? m = 15 kg s = 1,5 m Jak vlastně velkou silou musíme působit? Jaký výkon vykonáme, zvedneme-li 10 pytlů brambor o hmotnosti 15 kg do výšky1,5m a trvá nám to 3 minuty? P = 12,5 W

6 22.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA pevná kladkavolná kladkajednoduchý kladkostroj pevná kladka Při zvedání tělesa jednoduchým kladkostrojem vykonáme stejně velkou práci (W), jakou bychom vykonali při zvedání tělesa do stejné výšky bez kladkostroje. Na volný konec lana kladkostroje působíme jen poloviční silou (F) ↓, ale po dvojnásobné dráze (s) ↑ než bez použití kladkostroje. Využití kolem nás jeřáby výtahy plachetnice el. vedení Příklad: Jakou silou zvedáme 10 kilogramů vážící kámen, použijeme–li pevnou kladku, a jakou silou, použijeme–li jednoduchý kladkostroj? Jak velkou vykonáme mechanickou práci, zvihneme-li tento kámen do výšky 3 metry? Ušetřili jsme práci? W = 100. 3 W = 300 J W = 50. 6 W = 300 J j. kladkostroj F g = 100 N F g = 50 N F g = 10. 10 F g = (10/2). 10 s = 3. 2 = 6m

7 22.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace PHYSICS P= W/t Power = Work / time W = F. s Work = Force. distance Mechanical work: Power: Efficiency: η = P /P 0 η = Power /Power 0 pulley hoist Energy Force

8 22.8 Test znalostí Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 1.Jak se nazývá jednotka mechanické práce? a/ N (Newton) b/ W (Watt) c/ J (Joule) d/ Hz (Hertz) 3. Jaký výkon vykonáme, jestliže zdvihneme pytel cementu (50 Kg) do výšky 1,5 m za 7,5s pomocí pevné kladky? a/ P = 100W b/ P = 15W c/ W = 100J d/ P = 1000W 2. Jak velkou práci vykonáme, zvedneme-li závaží o hmotnosti 90 kg do výšky 3m? a/ 27.000 J b/ 2,7 kJ c/ 270 J d/ 540 W 4. Elektrická lokomotiva s příkonem 3000 kW pracuje se stálým výkonem 2400 kW. Jaká je její účinnost? a/ 10 kJ b/ 80% c/ 20% d/ 50% Správné odpovědi: 1.c) 2.b) 3.a) 4.b)

9 22.9 Použité zdroje a citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA 1.http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Joule.jpg&filetimestamp=20050421015143 (slide 3)http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Joule.jpg&filetimestamp=20050421015143 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:James_Watt_by_Henry_Howard.jpg (slide 4)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:James_Watt_by_Henry_Howard.jpg (slide 4) 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-fija.jpg (slide 6,7)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-fija.jpg (slide 6,7) 4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-movil2.jpg (slide 6)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-movil2.jpg (slide 6) 5.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polispasto2.jpg (slide 6,7)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polispasto2.jpg (slide 6,7) 6.Obrázky z databáze klipartObrázky z databáze klipart 1.http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Joule.jpg&filetimestamp=20050421015143 (slide 3)http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Joule.jpg&filetimestamp=20050421015143 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:James_Watt_by_Henry_Howard.jpg (slide 4)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:James_Watt_by_Henry_Howard.jpg (slide 4) 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-fija.jpg (slide 6,7)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-fija.jpg (slide 6,7) 4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-movil2.jpg (slide 6)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polea-simple-movil2.jpg (slide 6) 5.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polispasto2.jpg (slide 6,7)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polispasto2.jpg (slide 6,7) 6.Obrázky z databáze klipartObrázky z databáze klipart

10 22.10 Anotace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace FYZIKA AutorMgr. Petra Křivánková Období07 – 12/2012 Ročník8. ročník Klíčová slovaMechanická práce, výkon, příkon, účinnost, kladky AnotacePrezentace popisující definice pojmů mechanická práce, výkon a účinnost. Procvičení na jednoduchých příkladech.


Stáhnout ppt "22.1 Mechanická práce, výkon, příkon Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google