Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politické systémy světa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politické systémy světa"— Transkript prezentace:

1 Politické systémy světa

2 Politický systém Spojuje zájmy občanů s jednotou reprezentovanou státem.

3 Vývoj politických systémů

4 Dělení politických systémů
Podle státního zřízení. Podle formy vlády. Podle míry centralismu

5

6

7

8 Státní zřízení republika
Občané volí do čela nejvyšších úřadů představitele. Hlavou republiky je prezident. Moc je v republice většinou rozdělena do tří základních skupin (zákonodárná, výkonná, soudní).

9 Státní zřízení království
Vládne panovník, nejčastěji dědičný v rámci panovnického rodu. Volený představitel monarchie je v Řádu maltézských rytířů. (Řád má dvě malá exteritoriální území - mimo sídla v Římě ještě pevnost St. Angelo na Maltě, vydává vlastní mince a poštovní známky a má vlastní značku aut, udržuje plné diplomatické styky s 94 státy světa, v dalších šesti je zastoupen, má status pozorovatele v OSN atd., je nejmenším suverénním státem na světě – asi m2)

10 Státní zřízení vojenský režim
Veškerou moc ve státě vykonává vojenská rada (junta…). Někdy vojenská rada jmenuje vládu pro běžnou státní správu (dominují v ní zástupci ozbrojených sil). Dříve marxisticko-leninské režimy (šlo v nich o nastolení diktatury proletariátu - Kuba) Př. Myanmar, Súdán, Niger

11 Forma vlády: Parlamentní republika (konstituční monarchie)
Parlament má svrchované postavení mezi ostatními státními orgány, má zákonodárnou a kontrolní funkci vůči vládní a výkonné moci. Politickou linii určuje vláda. Prezident (král) má reprezentativní funkci. Př.: Česko, Německo, Velká Británie …)

12 Forma vlády: Parlamentně prezidentská republika
Posílené postavení prezidenta – určuje politickou linii státu. Prezident je volen přímou volbou. Prezident se podílí na tvorbě zahraniční politiky, má aktivní zákonodárnou iniciativu. Př.: Francie, Finsko, Portugalsko, Rakousko, Polsko

13 Forma vlády: Prezidentská republika
Prezident stojí v čele vlády (USA), nebo jmenuje předsedu (Rusko). Má největší pravomoci ve spravování státu, má výkonnou moc. Na celou řadu pozic jmenuje prezident (USA až pozic). Př.: USA, Rusko, většina amerických států, Filipíny, Keňa…

14 Forma vlády: Absolutistická monarchie
Panovník má neomezenou moc. Dnes se i v nich prosazují demokratické prvky vlády. Př.: Bahrajn, Bhútán, SAE, SA, Katar Kuvajt, Maroko, Ómán, Vatikán

15 Forma vlády: komunistická
Formálně jsou republikami. Vládne jediná politická strana. Volby jsou pouze formální záležitost. Př.: Čína, Kuba, KLDR, Laos, Vietnam

16 Míra centralismu: unitární stát
Veškerá státní moc je soustředěna v rukou centrální vlády, která určuje, jaké pravomoci mohou mít místní orgány (u vysoce centralizovaných států neexistují třeba obecní úřady).

17 Míra centralismu: federativní stát
Některé pravomoci centrální vlády jsou přeneseny na orgány federovaných jednotek. Centrální vláda má rozhodující pravomoci v oblasti obrany, zahraniční politiky, měny, hospodářské politiky, popř. dopravy. Na světě cca 23 federací. Př.: USA, Kanada, Brazílie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Rusko, Austrálie…

18 Míra centralismu: konfederace
Spojení států pouze za účelem kolektivní obrany. Na světě klasická konfederace neexistuje. Blíží se jí NATO, OSN.


Stáhnout ppt "Politické systémy světa"

Podobné prezentace


Reklamy Google