Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politické systémy světa. Politický systém  Spojuje zájmy občanů s jednotou reprezentovanou státem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politické systémy světa. Politický systém  Spojuje zájmy občanů s jednotou reprezentovanou státem."— Transkript prezentace:

1 Politické systémy světa

2 Politický systém  Spojuje zájmy občanů s jednotou reprezentovanou státem.

3 Vývoj politických systémů Absolutistická monarchie Omezená (kontrolovaná) monarchie Duální monarchie (panovník + parlament) ParlamentníPrezidentský

4 Dělení politických systémů 1.Podle státního zřízení. 2.Podle formy vlády. 3.Podle míry centralismu

5 Státní zřízení republikaknížectvíemirátkrálovstvícísařstvísultanátdiktatura Velkové- vodství Vojenský režim

6 Forma vlády parlamentní Parlament-ně - prezident-ská prezidentskákonstituční Absolutis- tická Moderní smíšený systém islámskákomunistická

7 Míra centralis- mu unitárníkonfederacefederace

8 Státní zřízení republika  Občané volí do čela nejvyšších úřadů představitele.  Hlavou republiky je prezident.  Moc je v republice většinou rozdělena do tří základních skupin (zákonodárná, výkonná, soudní).

9 Státní zřízení království  Vládne panovník, nejčastěji dědičný v rámci panovnického rodu.  Volený představitel monarchie je v Řádu maltézských rytířů. (Řád má dvě malá exteritoriální území - mimo sídla v Římě ještě pevnost St. Angelo na Maltě, vydává vlastní mince a poštovní známky a má vlastní značku aut, udržuje plné diplomatické styky s 94 státy světa, v dalších šesti je zastoupen, má status pozorovatele v OSN atd., je nejmenším suverénním státem na světě – asi 2 000 m 2 )

10 Státní zřízení vojenský režim  Veškerou moc ve státě vykonává vojenská rada (junta…).  Někdy vojenská rada jmenuje vládu pro běžnou státní správu (dominují v ní zástupci ozbrojených sil).  Dříve marxisticko-leninské režimy (šlo v nich o nastolení diktatury proletariátu - Kuba)  Př. Myanmar, Súdán, Niger

11 Forma vlády: Parlamentní republika (konstituční monarchie)  Parlament má svrchované postavení mezi ostatními státními orgány, má zákonodárnou a kontrolní funkci vůči vládní a výkonné moci.  Politickou linii určuje vláda.  Prezident (král) má reprezentativní funkci.  Př.: Česko, Německo, Velká Británie …)

12 Forma vlády: Parlamentně prezidentská republika  Posílené postavení prezidenta – určuje politickou linii státu.  Prezident je volen přímou volbou.  Prezident se podílí na tvorbě zahraniční politiky, má aktivní zákonodárnou iniciativu.  Př.: Francie, Finsko, Portugalsko, Rakousko, Polsko

13 Forma vlády: Prezidentská republika  Prezident stojí v čele vlády (USA), nebo jmenuje předsedu (Rusko).  Má největší pravomoci ve spravování státu, má výkonnou moc.  Na celou řadu pozic jmenuje prezident (USA až 3 000 pozic).  Př.: USA, Rusko, většina amerických států, Filipíny, Keňa…

14 Forma vlády: Absolutistická monarchie  Panovník má neomezenou moc.  Dnes se i v nich prosazují demokratické prvky vlády.  Př.: Bahrajn, Bhútán, SAE, SA, Katar Kuvajt, Maroko, Ómán, Vatikán

15 Forma vlády: komunistická  Formálně jsou republikami.  Vládne jediná politická strana.  Volby jsou pouze formální záležitost.  Př.: Čína, Kuba, KLDR, Laos, Vietnam

16 Míra centralismu: unitární stát  Veškerá státní moc je soustředěna v rukou centrální vlády, která určuje, jaké pravomoci mohou mít místní orgány (u vysoce centralizovaných států neexistují třeba obecní úřady).

17 Míra centralismu: federativní stát  Některé pravomoci centrální vlády jsou přeneseny na orgány federovaných jednotek.  Centrální vláda má rozhodující pravomoci v oblasti obrany, zahraniční politiky, měny, hospodářské politiky, popř. dopravy.  Na světě cca 23 federací.  Př.: USA, Kanada, Brazílie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Rusko, Austrálie…

18 Míra centralismu: konfederace  Spojení států pouze za účelem kolektivní obrany.  Na světě klasická konfederace neexistuje.  Blíží se jí NATO, OSN.


Stáhnout ppt "Politické systémy světa. Politický systém  Spojuje zájmy občanů s jednotou reprezentovanou státem."

Podobné prezentace


Reklamy Google