Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEORIE PRÁVA Pojem práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEORIE PRÁVA Pojem práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 TEORIE PRÁVA Pojem práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak @mail.vsfs.cz

2 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Literatura: Gerloch, A. Teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň, 2013 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva, Aspi, Praha, 2004 Kubů, L., Hungr. P., Osina, P. Teorie práva, Linde, Praha, 2007 Harvánek, J. a kol. Teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň, 2008 Knapp, V. Teorie práva, C.H.BECK, Praha, 1999 Blažek, P. Základy práva : Teorie práva a základy ústavního práva České republiky, 3. vydání, VŠFS, Praha, 2012

3 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva „Otázka, co je právo, přivádí právního vědce do stejných rozpaků, jako otázka, co je pravda, by přivedla do rozpaků logika.“ Immanuel Kant „Poznám slona, když ho vidím, ale neumím ho definovat“ Herbert L. A. Hart

4 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Pokus o „přibližnou definici“ „Právo představuje ucelený a komplexní systém závazných a státní autoritou vynutitelných právních norem, jejichž předmětem je chování jednotlivých subjektů práva.“

5 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Pluralita metodologických přístupů k právu - různé otázky, na něž hledají odpovědi 1) Přirozenoprávní přístup (Tomáš Akvinský, Hugo Grotius) otázka důvodu platnosti práva 2) Právně pozitivistický přístup (Hans Kelsen, František Weyr) otázka, co je formálně platným právem 3) Sociologický přístup k právu (Eugen Ehrlich, Roscoe Pound) otázka, co ve společnosti reálně platí („živé právo“) 4) Psychologický přístup k právu (Leon Petraźycki) otázka vlivu individuálního vědomí k právu

6 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Pojem práva jako polysém (law v. right) Objektivní právo soubor platných právních norem upravujících subjektivní práva a povinnosti subjektů práva Subjektivní právo objektivním právem zaručená možnost jednání, resp. míra tohoto jednání (oprávnění stojící pod ochranou objektivního práv)

7 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Objektivní právo představuje soubor platných právních norem. definice práva vymezením obecné kategorie a jejích specifik Právo je normativní systém (stejně jako morálka, náboženství aj.) Atributy objektivního práva jako systému: - uspořádanost (vnitřní struktura) - komplexnost a ucelenost (zákaz denegatio iustitiae) - reguluje vzájemné vztahy mezi subjekty práva Specifické vlastnosti právních norem: - zvláštní forma („formální prameny práva“) - uznání těchto norem za závazné veřejnou mocí - vynutitelnost dodržování těchto norem státem

8 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Vzájemný vztah práva a moci: 1)Právo potřebuje moc proto, aby se prosadilo monopol státu na legální použití násilí jako prostředku, jímž je možné vynucovat dodržování právních norem 2) Moc potřebuje právo proto, aby se ospravedlnila v právním státě je možnost výkonu státní moci (monopolu na legální násilí) omezeno právem – veřejná moc nesmí dělat nic, co mu právo výslovně nedovoluje Zákaz svémoci (výjimkou okolnosti vylučující protiprávnost Leges imperfectae (imperfektní normy)

9 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Právní vědomí 1) znalost práva (ignoratio iuris nos excusat), resp. představy o tom, co platí jako právo 2) mínění o právu hledisko de lege lata (otázka quid iuris) hledisko de lege ferenda Vztah práva a mravnosti (spravedlnosti) Radbruchova formule – extrémní míra nespravedlnosti („do hávu zákona převlečené bezpráví“ - nacistické právo)

10 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Přirozené právo „ Podstatu práva musíme objasnit z lidské povahy, musíme přemýšlet o tom, jakými zákony se každý stát musí řídit; teprve potom se můžeme zabývat zásadami uloženými z vůle samotných lidí“. Cicero, O zákonech Právo představuje „nařízení rozumu k dosahování obecného dobrého vytvářené těmi, kdo dbají o blaho celého společenství“ Tomáš Akvinský

11 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Koncepce přirozeného práva - Teologická koncepce - Antropologická koncepce - Racionalistická koncepce Důvodem platnosti lidská přirozenost (nezávisí na lid. vůli) Obecné dobré - ústřední kategorie přirozeného práva Konvergence přirozeného a pozitivního práva v oblasti lidských práv (Listina, Všeobecná deklarace lidských práv, aj.) Právní pozitivismus odmítá existenci přirozeného práva vedle práva pozitivního (právní dualismus). Za platné považuje pouze pozitivní právo (právní monismus).

12 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Hlavní funkce (cíl) práva Zajištění společenské reprodukce (realizovat obecné dobré) Snižování společenské entropie (nepřehlednosti) První princip praktické morálky: Uskutečňuj dobro a vyhýbej se zlu Odstrašení (odrazení) od páchání zla Potřeba práva i ve společnosti andělů Právo jako nástroj koordinace jevů ve společnosti (informační funkce, vznik sociálních konvencí apod.)

13 JUD r. Petr Čechák, Ph.D., Petr.Cechak@mail.vsfs.cz :: Pojem práva Sociální funkce práva - udržování sociálního řádu - vymezení práv a povinností v sociální interakci - usnadnění kooperativního jednání - řešení konfliktů ve společenských vztazích - přenos kulturních vzorců chování a hodnot - propůjčení legitimity výkonu veřejných funkcí


Stáhnout ppt "TEORIE PRÁVA Pojem práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google