Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání krajských zástupců EVVO 29. – 30. listopadu 2010 SEV – STŘEVLIK Oldřichov v Hájích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání krajských zástupců EVVO 29. – 30. listopadu 2010 SEV – STŘEVLIK Oldřichov v Hájích."— Transkript prezentace:

1 Setkání krajských zástupců EVVO 29. – 30. listopadu 2010 SEV – STŘEVLIK Oldřichov v Hájích

2 Aktuální situace Realizuje se schválený AP KK EVVO na rok 2010 Koordinace EVVO na MHMP - krajský koordinátor EVVO + odborní pracovníci z oddělení informací o ŽP - spolupráce s odborem školství, mládeže a tělovýchovy - grantový program MHMP na podporu ochrany ŽP Cíle koncepce EVVO - systematické, cílevědomé a dlouhodobé působení na obyvatele hl.m.Prahy - systematická spolupráce s úřady MČ v oblasti EVVO - informovanost obyvatel o ŽP v Praze - „zasíťování“ SEV a služeb EVVO v Praze - dlouhodobá a metodická podpora škol všech úrovní v Praze - podpora SEV a NNO v oblasti EVVO v Praze

3 Systémově podporované a realizované aktivity: - ekologické vzdělávací programy pro školy - dlouhodobé projekty pro školy s NNO - systematické vzdělávání pedagogů - exkurze pro školní kolektivy (ZŠ, SŠ) - ekoporadenství - akce pro veřejnost Spolupráce se SEV: - podpora činností SEV formou systémových zakázek - spolupráce při koordinaci EVVO účastí zástupců SEV v PS EVVO - úzká součinnost se SEV Lesů HMP (od r.2008) – příspěvková org. HMP

4 úspěchy - podpora dlouhodobých programů a projektů pro školy formou dvouletých zakázek (GLOBE, Ekoškola, Monitoring Kavky) - realizace specializačního studia školních koordinátorů EVVO pro MŠ - systémová podpora ekoporadenské činnosti - fungující SEV Lesů HMP zaměřující se na lesní pedagogiku - pokračování v projektu Exkurzí pro školy (téma odpady) 2010

5 Systémové zakázky EVVO (pravidelně opakované, dlouhodobé) 1.Ekologické vzdělávací programy SEV Na celou zakázku je pevně stanoven rozsah ve vzdělávacích jednotkách, v účastníkohodinách. Stanovená kriteria zadávacího řízení: Cena za účastníkohodinu(60 %) Počet programů(40 %) Rozsah zakázky je nastaven tak, aby byly přibližně pokryty programy významnějších ekocenter na území Prahy. Současně tak jsou uchazeči nuceni podat nabídku současně, resp. subdodávkami více organizací (SEV). Pro rok 2010 (1.2. – 10.12.2010) je rozsah zakázky 52 900 účastníkohodin v přípravě je vyhlášení ZŘ na rok 2011 (cca 1.2. – 10.12.2011) předpokl. rozsah 50 000 ÚH

6 Systémové zakázky EVVO (pravidelně opakované, dlouhodobé) 2.Dlouhodobé programy a projekty se školami Koncem roku 2008 vyhlášena zadávací řízení na zakázky programů a projektů se školami, přičemž bylo vyhlášeno více prioritních témat: Pozorování živé přírody(Monitoring kavky v Praze – Ornita) Pozorování neživé přírody(Program GLOBE – Sdružení Tereza) Ekologizace školy (Program Ekoškola – Sdružení Tereza) Historické souvislosti v krajině(žádné nabídky) Zapojování veřejnosti do školních projektů(žádné nabídky) Jedná se o projekty, které pokrývají jeden školní rok, resp. dva kalendářní roky. Požadavky: min. 10 pražských škol, pgm probíhal jíž min. 1 rok, metodika, materiály, … Nově připravená témata (vyhlášení VZ – prosinec 2010) projekty na roky 2011 – 2012 - Monitorování a sledování ukazatelů ŽP - Poznávání přírodních ekosystémů v okolí škol s využitím terénní výuky - Poznávání a sledování jednotlivých živočišných nebo rostlinných druhů - Ekologizace provozu škol s aktivním zapojením žáků - Zapojení škol do komunitního rozvoje a místních Agend 21

7 Systémové zakázky EVVO (pravidelně opakované, dlouhodobé) 3.Specializační studium školních koordinátorů EVVO - 25 účastníků kurzu realizovány již dva kurzy pro ZŠ a SŠ (2008/2009 a 2009/2010) V současné době probíhá Specializační studium koordinátorů EVVO pro MŠ - 22 účastníků kurzu 4. Exkurze pro školy do provozoven zpracování odpadu Obsahem zakázky je exkurze školních kolektivů do provozoven souvisejících se zpracováním odpadu a vytříděných složek, na jeho další využití a recyklaci.

8 Rezervy, výzvy  2010 - posílit spolupráci s MČ - podchytit vzdělávání firemní oblasti - zdokonalit informační systém EVVO – www stránky - Důležité je nastavení zadávacích řízení a zadávací dokumentace bariéry - přebujelá administrativa - časté změny v politickém vedení města

9 Úkoly do příštích let  2011  …. viz rezervy + - zadání nového loga EVVO v Praze - příprava nového AP KK EVVO na období 2012 – 2013 - mapa ŽP hl.m.Prahy - zavedení sledování účinnosti EVVO – indikátory a evaluace - nastavení vyšší finanční podpory ekoporadenství

10 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme krásný den petr.holy@cityofprague.cz tel: +420 236 004 257 mobil: +420 736 755 165 http://ekovychova.praha-mesto.cz Mgr. Ing. Petr Holý Krajský koordinátor Ekologické výchovy v Praze Odbor ochrany prostředí, Magistrát HMP Pracovníci oddělení informací o ŽP OOP MHMP a oddělení koncepční a projektové SMT MHMP


Stáhnout ppt "Setkání krajských zástupců EVVO 29. – 30. listopadu 2010 SEV – STŘEVLIK Oldřichov v Hájích."

Podobné prezentace


Reklamy Google