Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Multikulturní výchova 2.Medializace a mediální výchova 3.Výchova k dobrovolnictví 4.Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání 5.Participace a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Multikulturní výchova 2.Medializace a mediální výchova 3.Výchova k dobrovolnictví 4.Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání 5.Participace a."— Transkript prezentace:

1

2 1.Multikulturní výchova 2.Medializace a mediální výchova 3.Výchova k dobrovolnictví 4.Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání 5.Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství 6.Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Průřezová témata projektu Klíče pro život

3 Cíle aktivit v průřezových tématech KpŽ zvýšit odbornost pracovníků zájmového neformálního vzdělávání v daných tématech vytvořit síť krajských koordinátorů schopných konzultovat aktivity průřezových témat po odborné i technické stránce vytvořit dlouhodobě použitelné vzdělávací programy v šesti průřezových tématech umožnit v každém kraji realizaci 3 zkušebních vzorových akcí na každé téma (= 3 x 6 akcí) podpořených finanční částkou cca 82.500,-Kč bez DPH vytvořit soubor příkladů dobré praxe, který bude v příštích letech sloužit jako volně šiřitelná inspirace pro další realizátory

4 Harmonogram aktivit PT březen - duben 2010 - školení pro krajské koordinátory květen - listopad 2010 - školení pro odbornou veřejnost září - prosinec 2010 - výzva k předkládání projektů leden - únor 2011 - hodnocení projektů březen 2011- červenec 2011 - možnost konzultace s krajskými koordinátory březen 2011- květen 2012 - realizace podpořených projektů (včetně povinné oponentury krajských koordinátorů)

5 Co nabízí PT Klíčů pro život odborné veřejnosti vzdělání v rozsahu 64 hod (včetně e-learningu) akreditované v DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)= proškolený pracovník v průřezovém tématu ve vaší organizaci metodickou podporu krajským koordinátorům možnost získat finanční podporu cca 82.500,-Kč bez DPH na zajímavou vzdělávací akci spojenou s některým z průřezových témat možnost zviditelnit se zveřejněním této akce ve sborníku příkladů dobré praxe odborně připravený vzdělávací program využitelný v rámci vlastní organizace s možností získání jiných zdrojů na jeho realizaci v budoucnu

6 Struktura aktivit PT v každém kraji pro každé PT byl vybrán 1 dodavatel vzdělávacích aktivit, stejný pro všechny kraje, tj. pro celou ČR v každém kraji byl vybrán a proškolen tímto dodavatelem 1 krajský koordinátor v každém kraji bude v každém tématu proškoleno cca 7 zástupců odborné veřejnosti (ze SVČ, ŠK, ŠD a NNO) v každém kraji bude následně vybrán 1 krajský dodavatel osmnácti zajímavých aktivit, které budou finančně podpořeny KpŽ a realizovány subdodavateli

7 Struktura aktivit PT v každém kraji NIDM Krajský dodavatel 129345687101112131415161718 Dodavatel PT

8 Struktura aktivit PT v každém kraji Krajský dodavatel ( SVČ) 1 - 2 akt. ŠD (Participace) ŠK (Mediální výchova) ŠD (Dobrovolnictví) NNO (Zdravé klima) NNO (Inkluze) NNO (Multikulturní výchova) NNO (participace NNO (mediální výchova) NNO (dobrovolnictví) NNO (Zdravé klima) NNO (Inkluze) SVC (Mulitkulturní výchova) SVČ (Mediální výchova) SVČ (Inkluze) SVČ (Zdravé klima) SVČ (Dobrovolnictví) SVČ Mediální výchova SVČ (participace)

9 Finance Celkový objem zakázky:cca 1.830.000,-Kč bez DPH Z toho určeno na realizaci vzdělávacích program: cca 1.485.000,-Kč bez DPH 1 program = cca 82.500,-Kč bez DPH

10 Role krajských dodavatelů předloží v období září-prosinec 2010 souhrnný projekt, v němž společně se subdodavateli navrhne 18 aktivit (tři pro každé PT) k finanční podpoře, přičemž každý subdodavatel může prezentovat max. 2 aktivity sám musí být subdodavatelem jedné až dvou z 18 aktivit minimálně tři z 18 vzdělávacích programů musí být pilotovány ŠK nebo ŠD, současně každé PT pilotuje jedno SVČ a 1 NNO zajistí, že max. tři z 18 vzdělávacích programů budou určeny vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží zájemce o pozici krajského dodavatele nemůže vystupovat jako subdodavatel u jiného krajského dodavatele

11 Kontakt Všechny zájemce o pozici krajského dodavatele prosíme, aby co nejdříve kontaktovali asistentku PT paní Emílii Nečasovou emilie.necasova@nidm.cz

12 GARANTI GARANTI PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT PT Medializace a mediální výchova PT Multikulturní výchova Michaela Tužilová Garant NIDM: Michaela Tužilová michaela.tuzilova@nidm.cz Dodavatel: Agora, o.s. Agnes, o.s.

13 GARANTI GARANTI PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT PT Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání PT Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Danuše Netolická Garant NIDM : Mgr. Danuše Netolická danuse.netolicka@nidm.cz Dodavatel: OMT group, spol. s r. o.

14 GARANTI GARANTI PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT PT Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství PT Výchova k dobrovolnictví Martina Strašáková Garant NIDM: Martina Strašáková martina.strasakova@nidm.cz Dodavatel: Agora, o.s. Hestia, o.s.

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1.Multikulturní výchova 2.Medializace a mediální výchova 3.Výchova k dobrovolnictví 4.Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání 5.Participace a."

Podobné prezentace


Reklamy Google