Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program URBACT II 6. SETKÁNÍ V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 30. června 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program URBACT II 6. SETKÁNÍ V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 30. června 2011."— Transkript prezentace:

1 Operační program URBACT II 6. SETKÁNÍ V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 30. června 2011

2 Co je URBACT? › Operační program URBACT II je programem Iniciativy Evropské komise „Regiony pro ekonomickou změnu“ pod Cílem 3 - Evropská územní spolupráce, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. › OP URBACT II navazuje na předchozí OP URBACT I a na iniciativu URBAN. Cíl: zefektivnit politiky a strategie pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na uplatnění Lisabonské a Gothenburgské strategie. › Zapojeno 300 měst – 29 zemí – 5 000 aktivních partnerů.

3 Prioritní osy a témata programu › Prioritní osa 1 - Města, motory ekonomického růstu a zaměstnanosti, podpora podnikání, podpora inovací a znalostní ekonomiky, zaměstnanost a lidský kapitál. › Prioritní osa 2 - Atraktivní a soudržná města, integrovaný rozvoj deprivovaných částí města a území, kde takový úpadek hrozí, sociální začlenění, problematika životního prostředí, samospráva a plánování městské výstavby. › V OP URBACT II již není limit pro města (více než 20 000 obyvatel), mohou se tedy zapojit i obce (předpoklad – obce s rozšířenou působností).

4 Příjemci podpory a spolufinancování › Program URBACT II je určen 27 členským státům EU, Norsku a Švýcarsku. Příjemci podpory mohou být: › města (obce) › regionální orgány › národní orgány › univerzity a výzkumná centra › Mimo výše uvedené subjekty mohou být účastníky programu také evropské sítě měst, evropské tématické sítě zabývající se urbánním rozvojem, národní a mezinárodní sítě místních orgánů a rovněž subjekty soukromého sektoru. › Účastníci projektu jsou spolufinancováni z ERDF až do výše 80 %.

5 Projekty OP URBACT II - typy Tématické sítěPracovní skupiny Počet partnerů 8 – 126 – 8 Vedoucí partner Město (obec)Veřejný orgán Doba trvání 36 měsíců (6 měsíců vývoj, 30 měsíců implementace) 24 měsíců (4 měsíce vývoj, 20 měsíců implementace) Rozpočet (max.) € 710 000 (garantovaný) € 300 000 (garantovaný)

6 Rozpočet OP URBACT II Roční příspěvek ČR € 10,469

7 OP URBACT II v České republice › Česká města byla již zapojena v OP URBACT I › 2007 – 2010 zapojeno 5 českých měst do 6 projektů 1. výzva – 2007 (5 měst), 2. výzva – 2009 (1 město) 3. výzva – prosinec 2011 (zbývá polovina finanční alokace !) Projekt NetTopic Českým partnerem v tématické síti NetTopic je město Kladno. Projekt se věnuje problematice periferních měst nalézajících se v okolí metropolitních oblastí. Tato města velmi často spojují podobné problémy jakým je úpadek průmyslového odvětví, územní roztříštěnost, sociální polarizace. Společně mohou tato města vypracovat model, dle kterého by bylo možné zvýšit strategickou hodnotu jejich území. Cílem je změnit tvář města a zvýšit jeho atraktivitu tak, aby mělo svou vlastní nezaměnitelnou identitu. Z tohoto důvodu se projekt snaží docílit podpory rolí těchto měst při správě území a při plánování rozvoje města. Úkolem je sestavit nový model města. Projekt Repair Českým partnerem v tématické síti Repair je město Opava. V rámci této sítě se partneři zabývají následujícími aktivitami: › Výměna a šíření dobré praxe v rámci udržitelného rozvoje města v oblasti socioekonomického znovuvyužití zrušených a zdevastovaných vojenských areálů. › Příprava místního akčního plánu v každém partnerském městě zaměřeného na regeneraci zrušených vojenských areálů. › Příprava takových opatření na regeneraci vojenských areálů, které by byly založeny na udržitelném městském rozvoji kombinovaném s využitím dobré praxe při regeneraci takovýchto areálů. › Definování nových politik a strategií pro znovuvyužití zrušených vojenských areálů, které by maximalizovaly přínos pro udržitelný rozvoj města.

8 Národní kontaktní místo (NDP) na MMR ČR › Obecná činnost Rozšíření programu URBACT do širšího povědomí současných i možných budoucích partnerů. Rozšiřování tematických informací URBACTu napříč Evropou. › Konkrétní činnosti Správa internetových stránek OP URBACT II v českém jazyce. Překlad měsíčního Bulletinu do českého jazyka a jeho zveřejnění na stránkách www.urbact.cz.www.urbact.cz Zveřejňování informací o místních partnerských městech a veřejných institucích spolu se zveřejněním programů, kterých se účastní na stránkách www.urbact.cz.www.urbact.cz Informování o legislativních změnách a novinkách urbánní problematiky na národní úrovni. Zajištění překladu základních dokumentů a průběžně vydávaných zpráv. Pořádání tématických seminářů (Brno, Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Pardubice).

9 Nabídka MMR ČR pro Královéhradecký kraj › Ve spolupráci s regionální radou, krajem či městy a obcemi uspořádání tématického regionálního semináře, určeného pro zaměstnance veřejnosprávních institucí, zástupce měst a obcí, zástupce vědeckých a vědeckovýzkumných institucí, zástupce neziskového sektoru atd. Na semináři by byly podány informace o národních aktivitách MMR a o evropských aktivitách v oblasti urbánní politiky. Na program jsou dále zařazována témata, která jsou pro danou oblast aktuální a důležitá. › Tyto semináře pořádá MMR od září 2010, a to s velkým ohlasem. V říjnu tohoto roku by MMR mohlo uspořádat obdobný seminář v Hradci Králové. Předběžná náplň semináře by byla následující: Budoucnost kohezní politiky 2014+ Strategie regionálního rozvoje Integrované přístupy v rozvoji regionů měst a obcí OP URBACT II Referenční rámec pro udržitelná evropská města (RFSC) Evropská sít znalostí městských záležitostí (EUKN)

10 www.urbact.euwww.urbact.eu www.urbact.czwww.urbact.cz Ing. Roman Klíma, oddělení evropských grantů, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, tel.: 495 817 492, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Operační program URBACT II 6. SETKÁNÍ V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 30. června 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google