Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM."— Transkript prezentace:

1 INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

2 TĚLESNÉ POSTIŽENÍ  tělesné postižení omezení hybnosti až omezení pohybu dysfunkce motorické koordinace vady pohybového a nosného ústrojí, kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení poruchy nerovového ústrojí – poruchy hybnosti všechny odchylky od normálního tvaru těla a končetin  zdravotní oslabení  tělesné postižení vrozené  tělesné postižení získané: po úraze či vadným držením těla  po nemoci

3 VÝZNAM POHYBU V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA  uspokojování základních fyziologických potřeb  existenční zajištění včetně pracovního uplatnění  výkon a uplatnění občanských práv a svobod  přísun podnětů, informací a poznatků  formativní působení sociokulturních činitelů  příležitost k sebeprezentaci a navazování sociálních kontaktů  podpora zdraví a upevnění kondice  sebeobsluha a samostatnost  zábava a prožitek

4 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM  rezorty: MŠMT MZ MPSV  ranná péče  MŠ  ZŠ  MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení  střední stupeň  vysoké školy  Neziskové organizace či církve  Při získaném postižení – rekvalifikace

5 VLIV TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ  poruchy řeči  poruchy vnímání  epilepsie  mentální retardace  sociálně komunikační poruchy  emocionální poruchy  ortopedické vady

6 ZÁKLADNÍ OKRUHY  já – identitu – důraz na rozvoj kompetencí  alternativní způsoby získávání zkušeností – více času, podpora  postižení výrazu tváře  respektovat vývojová období  speciálně pedagogická diagnostika

7 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNSTIKA  diagnóza  prognóza  odhad možností edukace  speciálně pedagogická podpora  hrubá motorika  jemná motorika  grafomotorika a kresba  lateralita  verbální projev  rozumová oblast  vnímání  pozornost  myšlení  únava  sebeobsluha  adaptabilita a sociální vztahy  shrnutí

8 IVP  na základě diagnostiky se vytvoří individuální vzdělávací program  společenská adaptabilita a sociální vztahy  rozvoj jemné a hrubé motoriky  rozvoj kresby a grafomotoriky  komunikace a řeč  rozvoj rozumových schopností a všeobecné informovanosti  rozvoj zrakové percepce  rozvoj sluchové percepce  rozvoj sebeobsluhy

9 RANÁ PÉČE  včasná podpora  schopnost učit se  směry rané péče pedagogický či speciálněpedagogický klinicko-medicínský

10 MATEŘSKÁ ŠKOLA  vyrovnat podnětovou a zkušeností deprivaci

11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  problémy s mobilitou – docházka či dojíždění do školy  adaptace na prostředí  vhodné sezení(pohodlnost, podpora, možnost polohování)  využití počítače  znalost jak je na tom jemná motorika  znalost jak je na tom vnímání  znalost jak jsou na tom rozumové schopnosti  znalost jak je na tom koncentrace pozornosti unavitelnost jiné pracovní tempo zlobení

12 DESATERO KONTAKTU 1.Při každém zastavení je nutné vozík zabrzdit. 2.Vozík zvedejte pouze za pevné rámy. 3.Uvědomte si, že vozíčkář má jiný zorný úhel než doprovod a často nevidí, co mu ukazujete. 4.Mluvíte-li s vozíčkářem, snažte se být před ním či aspoň vedle něj, aby nemusel stále otáčet hlavu. 5.V místech velkého pohybu lidí (obchodní domy apod.) jezděte velmi opatrně, je velmi nepříjemné pro vozíčkáře, najede-li jeho vozík kolemjdoucím na nohu. 6.Při nákupech a různých jednáních nechte vozíčkáře samotného vyslovit svá přání, dotazy a rozhodnutí. 7.Při přecházení ulic s velkým provozem nenechte vozíčkáře „být vydán napospas“ a stůjte dostatečně od krajnice vozovky. 8.Jedete-li s vozíkem z prudšího svahu, sjíždějte raději pozpátku kvůli nepříjemnému pocitu vozíčkáře, také můžete lépe brzdit vozík. 9.V nerovném terénu a po dlažebních kostkách se snažte jet s vozíkem po zadních kolech, aby nedocházelo k otřesům, nepříjemným pro vozíčkáře. 10.Snažte se vždy být oporou pro vozíčkáře při nepříjemných situacích, které mohou vzniknout při pohybu mezi lidmi.

13 DÍTĚ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM  kombinace dvou či více postižení  různorodá skupina  názvy: kombinované, postižení více vadami, vícenásobné postižení  často je velmi těžké zjistit primární postižení  syndromy – znaky typu postižení (Downův, Turnerův, Uscher, Goldenar)  různé kombinace vad, některé jsou častější

14 NEJČASTĚJŠÍ TYPY KOMBINACÍ  kombinace MR a tělesného postižení  kombinace MR a smyslového postižení kombinace MR a poruchy řeči hluchoslepota  autismus  MR a poruchy chování

15 LORMOVA ABECEDA

16 METODY SPECIÁLNĚPEDAGOCICKÉ PRÁCE  vícenásobné opakování informací  zvýraznění základní informace  multisenzoriální přístup  optimální kódování  alternativní komunikační způsoby  úprava vzdělávacích podmínek (IVP)  psychická podpora  kompenzační pomůcky

17 ZÁSADY VÝCHOVY  respektování osobnosti žáka  individuální přístup  komplexnost  názornost  přiměřenost  psychická pohoda  cíl aktivit  rozvoj komunikativnosti  udržování již získaných kompetencí  soustavné poznávání individuality žáka


Stáhnout ppt "INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google