Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM"— Transkript prezentace:

1 INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

2 TĚLESNÉ POSTIŽENÍ tělesné postižení zdravotní oslabení
omezení hybnosti až omezení pohybu dysfunkce motorické koordinace vady pohybového a nosného ústrojí, kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení poruchy nerovového ústrojí – poruchy hybnosti všechny odchylky od normálního tvaru těla a končetin zdravotní oslabení tělesné postižení vrozené tělesné postižení získané: po úraze či vadným držením těla po nemoci

3 VÝZNAM POHYBU V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
uspokojování základních fyziologických potřeb existenční zajištění včetně pracovního uplatnění výkon a uplatnění občanských práv a svobod přísun podnětů, informací a poznatků formativní působení sociokulturních činitelů příležitost k sebeprezentaci a navazování sociálních kontaktů podpora zdraví a upevnění kondice sebeobsluha a samostatnost zábava a prožitek

4 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM
rezorty: MŠMT MZ MPSV ranná péče MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení střední stupeň vysoké školy Neziskové organizace či církve Při získaném postižení – rekvalifikace

5 VLIV TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ
poruchy řeči poruchy vnímání epilepsie mentální retardace sociálně komunikační poruchy emocionální poruchy ortopedické vady

6 ZÁKLADNÍ OKRUHY já – identitu – důraz na rozvoj kompetencí
alternativní způsoby získávání zkušeností – více času, podpora postižení výrazu tváře respektovat vývojová období speciálně pedagogická diagnostika

7 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNSTIKA
diagnóza prognóza odhad možností edukace speciálně pedagogická podpora hrubá motorika jemná motorika grafomotorika a kresba lateralita verbální projev rozumová oblast vnímání pozornost myšlení únava sebeobsluha adaptabilita a sociální vztahy shrnutí

8 IVP na základě diagnostiky se vytvoří individuální vzdělávací program
společenská adaptabilita a sociální vztahy rozvoj jemné a hrubé motoriky rozvoj kresby a grafomotoriky komunikace a řeč rozvoj rozumových schopností a všeobecné informovanosti rozvoj zrakové percepce rozvoj sluchové percepce rozvoj sebeobsluhy

9 RANÁ PÉČE včasná podpora schopnost učit se směry rané péče
pedagogický či speciálněpedagogický klinicko-medicínský

10 MATEŘSKÁ ŠKOLA vyrovnat podnětovou a zkušeností deprivaci

11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA problémy s mobilitou – docházka či dojíždění do školy
adaptace na prostředí vhodné sezení(pohodlnost, podpora, možnost polohování) využití počítače znalost jak je na tom jemná motorika znalost jak je na tom vnímání znalost jak jsou na tom rozumové schopnosti znalost jak je na tom koncentrace pozornosti unavitelnost jiné pracovní tempo zlobení

12 DESATERO KONTAKTU Při každém zastavení je nutné vozík zabrzdit.
Vozík zvedejte pouze za pevné rámy. Uvědomte si, že vozíčkář má jiný zorný úhel než doprovod a často nevidí, co mu ukazujete. Mluvíte-li s vozíčkářem, snažte se být před ním či aspoň vedle něj, aby nemusel stále otáčet hlavu. V místech velkého pohybu lidí (obchodní domy apod.) jezděte velmi opatrně, je velmi nepříjemné pro vozíčkáře, najede-li jeho vozík kolemjdoucím na nohu. Při nákupech a různých jednáních nechte vozíčkáře samotného vyslovit svá přání, dotazy a rozhodnutí. Při přecházení ulic s velkým provozem nenechte vozíčkáře „být vydán napospas“ a stůjte dostatečně od krajnice vozovky. Jedete-li s vozíkem z prudšího svahu, sjíždějte raději pozpátku kvůli nepříjemnému pocitu vozíčkáře, také můžete lépe brzdit vozík. V nerovném terénu a po dlažebních kostkách se snažte jet s vozíkem po zadních kolech, aby nedocházelo k otřesům, nepříjemným pro vozíčkáře. Snažte se vždy být oporou pro vozíčkáře při nepříjemných situacích, které mohou vzniknout při pohybu mezi lidmi.

13 DÍTĚ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
kombinace dvou či více postižení různorodá skupina názvy: kombinované, postižení více vadami, vícenásobné postižení často je velmi těžké zjistit primární postižení syndromy – znaky typu postižení (Downův, Turnerův, Uscher, Goldenar) různé kombinace vad, některé jsou častější

14 NEJČASTĚJŠÍ TYPY KOMBINACÍ
kombinace MR a tělesného postižení kombinace MR a smyslového postižení kombinace MR a poruchy řeči hluchoslepota autismus MR a poruchy chování

15 LORMOVA ABECEDA

16 METODY SPECIÁLNĚPEDAGOCICKÉ PRÁCE
vícenásobné opakování informací zvýraznění základní informace multisenzoriální přístup optimální kódování alternativní komunikační způsoby úprava vzdělávacích podmínek (IVP) psychická podpora kompenzační pomůcky

17 ZÁSADY VÝCHOVY respektování osobnosti žáka individuální přístup
komplexnost názornost přiměřenost psychická pohoda cíl aktivit rozvoj komunikativnosti udržování již získaných kompetencí soustavné poznávání individuality žáka


Stáhnout ppt "INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM"

Podobné prezentace


Reklamy Google