Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ. © Zdeňka Králíčková, 2007 © Zdeňka Králíčková, 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ. © Zdeňka Králíčková, 2007 © Zdeňka Králíčková, 2007."— Transkript prezentace:

1 VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

2 © Zdeňka Králíčková, 2007 © Zdeňka Králíčková, 2007

3 PRÁVNÍ ÚPRAVA  HMOTNĚPRÁVNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) část třetí, §§ 85 – 103 část třetí, §§ 85 – 103 ZSPOD ZSPOD (z. č. 359/1999 Sb.) (z. č. 359/1999 Sb.) ZPMS (z. č. 97/1963 Sb.) ZPMS (z. č. 97/1963 Sb.)  PROCESNĚPRÁVNÍ OSŘ (z. č. 99/1963 Sb.) ZPMS (z. č. 97/1963 Sb.)

4 Literatura  Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006.  Hrušáková, M. a kol.: Zákon o rodině. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005.

5 POJEM  MAJETKOVÉ PRÁVO ODVOZENÉ OD STATUSOVÝCH PRÁV RODINNÝCH  VÝŽIVA V ŠIRŠÍM SLOVA SMYSLU  PLNĚNÍ V PENĚZÍCH V PENĚZÍCH NATURÁLNÍ – osobní péče, poskytování bydlení NATURÁLNÍ – osobní péče, poskytování bydlení

6 ÚČEL  ZABEZPEČOVÁNÍ A ÚHRADA VŠECH ODŮVODNĚNÝCH POTŘEB VŠECH ODŮVODNĚNÝCH POTŘEB OPRÁVĚNÉHO OPRÁVĚNÉHO

7 ZÁSADY  odvozenost od statusových rodinných práv: manželství manželství registrované partnerství registrované partnerství rodičovství rodičovství příbuzenství příbuzenství  taxativní výčet osob povinných a oprávněných: manželé/rozvedení manželé manželé/rozvedení manželé registrovaní partneři, bývalí registrovaní partneři registrovaní partneři, bývalí registrovaní partneři příbuzní v řadě přímé příbuzní v řadě přímé neprovdaná matka a těhotná žena (společné rodičovství) neprovdaná matka a těhotná žena (společné rodičovství) nikoli druh a družka, nevlastní rodič, sourozenci, švagři …nikoli druh a družka, nevlastní rodič, sourozenci, švagři … faktické dobrovolné plnění – význam dle § 474/1 a 448/1 ObčZfaktické dobrovolné plnění – význam dle § 474/1 a 448/1 ObčZ

8  rodinná solidarita – dobrovolnost plnění  negativní kritérium -  negativní kritérium - rozpor s dobrými mravy § 96/2 § 96/2  předpokladem zásadně stav odkázanosti na výživu (se zákonnými výjimkami) (se zákonnými výjimkami)  kogentnost  nepřevoditelnost  nepromlčitelnost

9  zvláštní ochrana nezletilých dětí ex offo ex offo kumulace s jinými věcmi - otcovství, rozvod kumulace s jinými věcmi - otcovství, rozvod lze přiznat i tři roky zpětně lze přiznat i tři roky zpětně exekuce – přednostní pohledávka exekuce – přednostní pohledávka

10 DRUHY VÝŽIVNÉHO PODLE ZÁKONA O RODINĚ  vyživovací povinnost rodičů k dětem (§§ 85 – 86)  vyživovací povinnost dětí k rodičům (§ 87)  vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými (§§ 88 – 90)  vyživovací povinnost mezi manžely (§ 91)  vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely (§§ 92 – 94, obecné a tzv. sankční výživné)  vyživovací povinnost otce k matce jeho dítěte (§ 95/1)  vyživovací povinnost pravděpodobného otce k těhotné ženě (§ 95/2)

11 KONKURENCE jednotlivých druhů výživného  řeší výslovně zákon  systematický výklad  judikatura

12 manžel, který je i rodič manžel § 91/2 rozvedený manžel § 92/2 dítě § 87

13 dítě rodiče § 86 ostatní příbuzní - prarodiče § 88

14 vdané dítě - student manžel § 91 rozvedený manžel § 92 vlastní rodiče § 85 ostatní příbuzní § 88

15 neprovdaná matka dítěte otec dítěte § 95/1 vlastní rodiče § 85 vlastní prarodiče § 88

16 ROZSAH  zákon nezná objektivizaci výživného  výživné nemá spotřební charakter  možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného – § 96/1: potencionalita a  odůvodněné potřeby oprávněného - zpravidla stav odkázanosti na výživu zpravidla stav odkázanosti na výživu

17  STEJNÁ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ  SLUŠNÁ VÝŽIVA  PŘIMĚŘENÁ VÝŽIVA  NUTNÁ VÝŽIVA

18 VZNIK  se vznikem rodinného statusu ze zákona ze zákona  obrovolnost plnění  není-li plněno dobrovolně: žaloba žaloba nezletilí: návrh i ex offo nezletilí: návrh i ex offo

19 SPLATNOST  zejména pravidelné měsíční platby - § 97  lze i naturálně – osobní péče a poskytování bydlení  výjímky: jednorázové platby jednorázové platby § 95/2§ 95/2 § 94/2§ 94/2 § 97/2 – tzv. tezaurace výživného§ 97/2 – tzv. tezaurace výživného

20 ZMĚNA POMĚRŮ  clausula rebus sic stantibus  § 99  snížení, zvýšení, zrušení soudem snížení nebo zrušení výživného u nezletilých dětí: spotřebované výživné se nevrací snížení nebo zrušení výživného u nezletilých dětí: spotřebované výživné se nevrací

21 valorizace výživného  legislativní návrhy z poloviny 90. let  doposud nebyly přijaty

22 ZAPOČTENÍ  znamená zánik závazku  speciální úprava dle § 97/2 ZOR  lze pouze dohodou stran  nelze jednostranně dle ObčZ – sankce: absolutní neplatnost  u nezletilých dětí nelze vůbec – sankce: absolutní neplatnost absolutní neplatnost

23 ÚHRADA PLNĚNÍ ZA JINÉHO  následný regres  nejedná se o bezdůvodné obohacení dle ObčZ  speciální úprava dle § 101 ZOR např. předběžné opatření dle § 95/2 např. předběžné opatření dle § 95/2

24 ZÁNIK  absolutní: se zánikem rodinněprávního vztahu se zánikem rodinněprávního vztahu uzavřením manželství uzavřením manželství uplynutím doby uplynutím doby  relativní: pomine-li stav odkázanosti na výživu pomine-li stav odkázanosti na výživu dítě je přechodně schopné se samo živitdítě je přechodně schopné se samo živit podstatná změna poměrů podstatná změna poměrů ztráta zaměstnání, nemoc, soc. potřebnost,ztráta zaměstnání, nemoc, soc. potřebnost, podnikatelské riziko podnikatelské riziko


Stáhnout ppt "VÝŽIVNÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ. © Zdeňka Králíčková, 2007 © Zdeňka Králíčková, 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google