Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT Č R EU PENÍZE ŠKOLÁM Č íslo projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT Č R EU PENÍZE ŠKOLÁM Č íslo projektu."— Transkript prezentace:

1

2 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT Č R EU PENÍZE ŠKOLÁM Č íslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2146 Název projektu školy Inovace ve vzd ě lávání na naší škole ZŠ Studánka Šablona III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT SADA č. X Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA X_ČJS, DUM 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Název: Duben Autor: Mgr. Pavel Pospíšil Stručná anotace: Prezentace slouží k seznámení s měsícem dubnem. Ukazuje, k jakým dějům dochází v přírodě a jaké dny si připomínají lidé. Metodické zhodnocení: Pilotováno 3.4. 2012 v 1.B Pavlem Pospíšilem. Tento digitální učební materiál je určen pro všechny ročníky 1.stupně. V prvním ročníku využíváme hlavně obrázky. Text čte, případně interpretuje učitel. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavel Pospíšil

3 Tištěné médium: Adam Adolf: Liturgický rok, Vyšehrad, Praha 1998, 1.vydání, ISBN 80-7021-269-1 Benešová Daniela,Susa Jan: Rok v obrázcích a říkankách, fi BLUG, Praha 1995, 1.vydání, ISBN 80-85635-52-6 Hanzová Marie: Čteme dětem a s dětmi,Fortuna, Praha 1992, 1.vydání, ISBN 80-85298-44-9 Kovaříková Zuzana, Lyčková Viola: Pranostiky rokem krok za krokem, Albatros, Praha 2006, 1.vydání, ISBN 80-00-01989 Langhammerová Jiřina: Lidové zvyky, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004, 1.vydání, ISBN 80-7106-525-0 Munzar Jan: Medardova kápě, Horizont, Praha 1986, 2.vydání, 40-007-86 Pfleiderer Rudolf: Atributy světců, Unicornis, Praha 1992 Remešová Věra: Ikonografie a atributy svatých, Zvon, Praha 1991, 2.vydání, ISBN 80-7113-045-1 Robek Antonín, Urban Zdeněk :Svatý Petr seno seče, svatá Anna buchty peče aneb Česká pranostika,Arca JiMfa, Třebíč 1997,1.vydání, ISBN 80-85766-85-X Skružný Ludvík: Atributy, Městské muzeum v Čelákovicích, Čelákovice 1996, 1.vydání, ISBN 80-902328-0-9 Šottnerová Dagmar: Lidové tradice, Rubico, Olomouc 2009, 1.vydání, ISBN 978-80-7346-096-6 Vašků Zdeněk: Velký pranostikon, Academia, Praha 1998, 1.vydání, ISBN 80-200-0650-8 Vondruška Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje, Dona, České Budějovice 1991, 1.vydání, ISBN 80 85463-03-2 Vrána Karel a kol.: V jednom společenství, Vyšehrad,Praha 2009, 2.vydání-revidované, ISBN 978-80-7021-4 Schauber Vera, Schindler Hanns Michael, Rok se svatými, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, Kostelní Vydří 1994, 1.vydání, ISBN 80-85527-75-8 Zíbrt Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého, Vyšehrad, Praha 2006, 2.vydání, ISBN 80-7021-624-7 Obrazový materiál: Louka se stromy [cit.2012-03-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WeilerVlbg2.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:WeilerVlbg2.jpg Violka lesní [cit.2012-03-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viola_reichenbachiana_LC0128.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viola_reichenbachiana_LC0128.jpg Kominík [cit.2012-03-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul-Charles_Chocarne- Moreau_The_unexpected_surprise.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul-Charles_Chocarne- Moreau_The_unexpected_surprise.jpg Žena v klobouku [cit.2012-03-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surprised_Laura_Hale.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surprised_Laura_Hale.jpg Země [cit.2012-03-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg?uselang=cs Vojtěch1[cit.2012-03-07].Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech.PNG?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech.PNG?uselang=cs Vojtěch 2 [cit.2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaszary_Adalbert_of_Prague.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaszary_Adalbert_of_Prague.jpg?uselang=cs Jiří 1[cit.2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aios_Georgios_icon.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aios_Georgios_icon.jpg?uselang=cs Jiří 2 [cit.2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_george_raphael.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_george_raphael.jpg?uselang=cs Oheň [cit.2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PaleniCarodejnic.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:PaleniCarodejnic.jpg?uselang=cs Pampelišky 1 [cit.2012-03-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fr%C3%BChling_bl%C3%BChender_L%C3%B6wenzahn.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fr%C3%BChling_bl%C3%BChender_L%C3%B6wenzahn.jpg Pampelišky2[cit.2012-03-06].Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taraxacum_sect_Ruderalia_020.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taraxacum_sect_Ruderalia_020.jpg?uselang=cs

4 R O K aneb Vzácné svátky, krásné zvyky, příroda i pranostiky část čtvrtá D U B E N

5 Charakteristika měsíce Při staročeském dělení roku na dvě přirozená období: léto a zimu, je právě duben pokládán za měsíc, ve kterém zima definitivně přichází o svou vládu. Proto je duben pověstný svým nestálým a proměnlivým počasím, kterému se říká „aprílové“. Bývá prvním měsícem s bouřkami a posledním se sněhovými srážkami. V přírodě se už všechno zelená. Louky žloutnou květy pampelišek a začínají kvést i stromy a keře.

6 Březen - za kamna vlezem, Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem. Copak by to bylo za duben, Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem. V dubnu se zima a léto V dubnu se zima a léto o vládu přetahují. Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá. Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá. Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. Pranostiky o měsíci dubnu

7 1.4. Apríl Pranostika Pranostika Prší-li na 1.dubna, bývá mokrý máj. Zvyky Zvyky V tento den si dává každý pozor, aby nebyl „vyveden aprílem“. „Apríl“ nebo-li „aprílový žertík“, je záměrně navozená situace, kdy člověk uvěří mylné informaci a tím pobaví toho, kdo zná pravdu. Ale jen takový žert je dobrý, který je vtipný a přitom ohleduplný. který je vtipný a přitom ohleduplný.

8 22.4. Den Země Planeta Země je naším domovem. Její stáří se odhaduje na pět miliard let. Předmět a historie svátku Předmět a historie svátku V tento den si připomínáme více než kdy jindy svou odpovědnost za naši planetu. Vždyť budeme-li se k ní chovat moudře a ohleduplně, zůstane krásnou pro nás i pro naše potomky. Poprvé se Den Země slavil v USA Poprvé se Den Země slavil v USA v roce 1970. Zvyky Zvyky Probíhají různé vzdělávací a kulturní akce. Pořádají se brigády – například na sázení stromků nebo úklid přírody.

9 23.4. Vojtěch Svatý Vojtěch žil v 10. stol. Stal se pražským biskupem a později mučedníkem. Nejčastější způsob Nejčastější způsobzobrazování Bývá zobrazován v biskupském rouchu (s mitrou, berlou) a s veslem či oštěpem. Pranostika Pranostika O svatém Vojtěchu, před zimou pod střechu. Zvyky Zvyky Většinou nějak souvisely s holuby. Děvčata například čarovala s holoubětem, které jim mělo pomoci získat milého.

10 Nejčastější způsob zobrazování Nejčastější způsob zobrazování Bývá zobrazován jako voják bojující na koni s drakem. Saň zabíjí kopím. Pranostika Pranostika Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Zvyky Zvyky Z ačínala letní polovina roku. Proto se věřilo, že se dnes otevírá země. Poddaní odváděli vrchnosti jarní platby Poddaní odváděli vrchnosti jarní platby a zahajovala se pastva hovězího dobytka. 24.4. Jiří Svatý Jiří Kapadocký žil na přelomu 3. a 4. století (?). Stal se vojákem a později mučedníkem.

11 30.4. Čarodějnice Čarodějnicí byla žena, o níž se věřilo, že je ve spojení s nečistými silami. Předmět svátku Předmět svátku Věřilo se, že o této - Filipojakubské, či Valpuržině - noci mají čarodějnice a čarodějové velkou moc. Zvyky Zvyky Lidé se na dnešní večer důkladně připravovali. Například se radilo toto: „Posledního dubna před soumrakem se mají do obytného stavení, stodol, úlů, chlévů, sklepů a na studnice zastrkovat březové, vrbové, bukové, bezové, angreštové větvičky a kapraď, aby dům nenavštívily čarodějnice a neškodily.“ Na ochranu se také pálily ohně. Odtud Na ochranu se také pálily ohně. Odtud dnešní zvyk „pálení čarodějnic“. dnešní zvyk „pálení čarodějnic“.

12 DUBEN Jan Susa Chvilku prší, chvilku zebe, chvilku padá břečka z nebe. Chviku svítí sluníčko. Vstávej! Vstávej, travičko! Za chviličku prší znova, je to doba aprílová. Vlaštovky k nám přiletí podívat se na děti, na cvrnkání kuliček, na barvení vajíček. (Rok v obrázcích a říkankách)

13 DUBEN Ivan Blatný Vesele svítí jarní slunce na všecky květy na meruňce a na ty bílé na třešních, které se třpytí jako sníh.

14 Co jsme si zapamatovali Kdo se ukrývá pod otázkami? Dokonči pranostiku: Jak prvně zahřmí, fialka víc… Co je to aprílový žertík? Jak je stará planeta Země? Kdo to byl svatý Vojtěch? S kým bývá zobrazován svatý Jiří? Jaký zvyk se dodržuje na Čarodějnice?

15 K o n e c


Stáhnout ppt "Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT Č R EU PENÍZE ŠKOLÁM Č íslo projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google