Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazykové pojmy A - G Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazykové pojmy A - G Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Jazykové pojmy A - G Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_01_A_18_CJL Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Markéta Hadáčková PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruhOpakování k maturitní zkoušce Obecné poznatky o jazyce TémaJazykovědné pojmy A - G Ročník4. ročník (1. ročník) Datum tvorby13. 3. 2013 AnotaceCílem prezentace je ověření znalosti jazykovědných pojmů, a to v rámci přípravy na maturitní zkoušku. Materiál lze zařadit také v 1. ročníku jako motivační pomůcku. Metodický pokynSoutěž – viz. dále

3 Metodické pokyny: žáci jsou rozděleni na skupiny – dle počtu ve třídě učitel předkládá na základě prezentace žákům definice jazykovědných pojmů skupiny se střídají v odpovědích, na reakci mají dohodnutý časový limit (v případě správné odpovědi si přičítají jeden bod) žáci 1. ročníku mohou využívat učebnici (nácvik vyhledávání informací) práce s prezentací: správné řešení (jazykovědný pojem) se objeví po použití mezerníku Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad danými definicemi, interaktivnost probíhá na základě rozdělení žáků na skupiny s využitím ICT.

4 Jazykovědné pojmy SOUTĚŽ A-G

5 A Podstatné jméno označující něco nehmatatelného – vlastnost, děj, stav (láska, psaní, sladkost) ABSTRAKTUM (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

6 A Vyšinutí z větné vazby (Kdo ztratil klíče, jsou u domovníka.) ANAKOLUT

7 A ATRAKCE Chyba ve větné stavbě – skladebná spodoba (Spoustě lidem to nedojde.)

8 A Mluva společenské spodiny – prostitutek, narkomanů – snaha o utajení a posílení společenské identity ARGOT

9 A Slovo opačné (světlo – tma) ANTONYMUM

10 A Jazykový prostředek přejatý z angličtiny do jiného jazyka (džem, show) ANGLICISMUS

11 A Slovo zastaralé ARCHAISMUS

12 A Přizpůsobení znělosti hlásky okolním hláskám - zpívat /spívat („p“ je hláska neznělá, proto se „z“ ve výslovnosti mění na „s“) ASIMILACE ZNĚLOSTI (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

13 B Odkaz na zdroj informací s uvedením veškerých údajů k identifikaci dokumentu Bibliografická citace (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

14 B Nauka zabývající se českým jazykem a literaturou Bohemistika

15 B Dvojjazyčnost BILINGVISMUS

16 D Nespisovný útvar národního jazyka, který se užívá jen na určitém území DIALEKT (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

17 D Rozhovor Dialog

18 D Slovo nebo slovní spojení zveličující nepříjemnou situaci Dysfemismus (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

19 E Vynechání slov patřících do větné stavby a jasných z kontextu ELIPSA (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

20 E Nauka, která studuje původ slov ETYMOLOGIE

21 E Slovo nebo slovní spojení, které zjemňuje nepříjemnou situaci EUFEMISMUS (Mužíková a kol., 2007, s. 115 – 118)

22 F Věda o jazyce a literatuře daného národa Filologie

23 F Nauka zabývající se zvukovou stránkou jazyka FONETIKA

24 F FRAZÉM Ustálené spojení slov

25 F Nauka o ustálených větných spojeních FRAZEOLOGIE

26 G Prostředek neverbální komunikace – dorozumívání pomocí rukou GESTIKA

27 G Nauka popisující mluvnickou stavbu jazyka GRAMATIKA

28 G Písmeno GRAFÉM

29 G Vyjádření mluvnického významu – pádu, čísla, rodu, osoby… Gramatické kategorie

30 Zdroje MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358- 082-9. MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.


Stáhnout ppt "Jazykové pojmy A - G Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google